Datganiadau Diweddaraf

Image
Dewiswyd dau ddisgybl Blwyddyn 11 o Ysgol Uwchradd Willows i gynrychioli'r DU yn Expo'r Byd yn Dubai fis nesaf.
Image
Mae safon yr addysg y mae plant a phobl ifanc yn ei chael yn ysgolion Caerdydd yn parhau i wella o flwyddyn i flwyddyn ac - mewn sawl achos - ymhlith y gorau a gynigir yng Nghymru, yn ôl gwybodaeth a gyhoeddwyd yn adroddiad diweddaraf Estyn
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: gwaith celf i ddathlu Mis Hanes LHDTC+ wedi'i beintio ar Stryd y Castell; cyngor teithio ar gyfer Cymru v Yr Alban ar 12 Chwefror; daw'r Gwanwyn ar ddwy olwyn; cyfanswm brechu Caerdydd...
Image
Mae ymgyrch Daw’r Gwanwyn ar Ddwy Olwyn – ymgyrch a gynlluniwyd i annog mwy o bobl i feicio a pharatoi eu beiciau ar gyfer y ffordd erbyn y Gwanwyn - yn dod i Gaerdydd.
Image
Bydd Cymru’n herio Yr Alban ddydd Sadwrn 12 Chwefror yn Stadiwm Principality.
Image
I ddathlu Mis Hanes LHDTC+ eleni, datgelwyd gwaith celf newydd ar Stryd y Castell
Image
'Gaeaf Llawn Lles' i Blant a Phobl Ifanc Caerdydd; Aduniad annisgwyl yn dod â thedi hen daid yn ôl i blentyn bach ar ôl iddo ddiflannu yn Llyn Parc y Rhath; Treialu cyfleuster ailgylchu dros dro newydd yng ngogledd Caerdydd
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: ‘Gaeaf Llawn Lles' i blant a phobl ifanc Caerdydd; aduniad annisgwyl yn dod â thedi hen daid yn ôl i blentyn bach ar ôl iddo ddiflannu yn Llyn Parc y Rhath; cyfanswm brechu Caerdydd...
Image
Bydd cam nesaf Gaeaf Llawn Lles Cyngor Caerdydd, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn dechrau'n fuan mewn pryd ar gyfer hanner tymor mis Chwefror, a bydd yn rhedeg tan ddiwedd mis Mawrth.
Image
Mae tîm o Geidwaid Parciau Cyngor Caerdydd wedi aduno bachgen 2 oed gyda'i dedi coll annwyl – 10 diwrnod ar ôl iddo ddisgyn i Lyn Parc y Rhath.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: treialu cyfleuster ailgylchu dros dro newydd yng ngogledd Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Mae cyfleuster ailgylchu symudol newydd yn dod i ogledd Caerdydd.
Image
Cau Parc Morfa'r Grange (Grangemoor Park) ar gyfer gwaith hanfodol; Gwaith i ddechrau ar Ffordd Churchill i ailagor camlas gyflenwi'r dociau; Annog y cyhoedd i gymryd rhan ym Phwyllgorau Craffu Cyngor Caerdydd; Cynllun Caerdydd Un Blaned ar gyfer dinas..
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; achosion COVID a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y saith diwrnod diwethaf; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; gwaith i ddechrau..
Image
Bydd Parc Morfa’r Grange yn cau am o leiaf 12 wythnos o Ddydd Llun, 31 Ionawr, er mwyn cynnal gwaith cynnal a chadw hanfodol ar y safle tirlenwi sydd wedi'i adfer.
Image
Bydd gwaith i agor camlas gyflenwi’r dociau, rhan o uwchgynllun ehangach i greu Cwr y Camlas bywiog newydd yn rhan ddwyreiniol canol y ddinas, yn dechrau ar Ffordd Churchill ddydd Llun, 7 Chwefror.we