Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae ffilm bwerus newydd sy'n dangos sut mae pobl Caerdydd yn defnyddio'r celfyddydau, addysg a diwylliant i wella amrywiaeth ac annog cynwysoldeb yn y ddinas wedi cael ei lansio ar y rhyngrwyd heddiw.
Image
Diolch i'r chwyldro mewn cyfathrebu digidol a’r lluaws o ffonau clyfar a dyfeisiau llechen, ni fu erioed yn haws cadw mewn cysylltiad â'n gilydd.
Image
Ers y cadarnhad y byddai'r DU yn cynnal Cystadleuaeth Cân Eurovision 2023, mae Cyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru a Stadiwm Principality wedi bod yn gweithio ar gyflymder i sefydlu dichonoldeb cais i gynnal y digwyddiad ym mhrifddinas Cymru.
Image
Mae nod Cyngor Caerdydd o alluogi pob safle yn y ddinas i gael mynediad at fand eang cyflym a dibynadwy wedi cael hwb ariannol mawr gan Lywodraeth Cymru.
Image
Bu staff Cyngor Caerdydd, gan herio gwynt a glaw rhewllyd, stormydd eira a lluwchfeydd, yn gweithio o gwmpas y cloc mewn ymateb i'r tywydd eithafol, gan gadw pobl yn ddiogel a galluogi'r Gwasanaethau Brys i weithredu.
Image
Ers dydd Llun, mae Cyngor Caerdydd wedi taenu mwy na 500 tunnell o raean - 450 dros y tridiau diwethaf yn unig.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi gweithio'n ddiflino i raeanu'r priffyrdd ledled Caerdydd. Oherwydd yr amgylchiadau dros nos, aeth yn anodd iawn i fynd a dod ar y ffyrdd.
Image
O ganlyniad i amodau tywydd gwael, byddem yn annog pobl i beidio â mentro allan oni bai bod eu siwrnai yn gwbl hanfodol.
Image
Mae'r wybodaeth hon yn ychwanegol at y diweddariad cynharach hwnnw
Image
DYMA sioe chwaraeon fwya’r byd eleni - ac mae’n dod i Gaerdydd.