Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae Liam Gallagher wedi dewis Caerdydd fel lleoliad olaf ei haf o gyngherddau awyr agored gyda chyn brif leisydd Oasis yn ymddangos ym Mhentir Alexandra ar ymylon y Morglawdd
Image
Mae parc sglefrio 'cyrchfan' newydd yn cael ei gynnig ar gyfer Llanrhymni lle byddai parc sglefrio concrid modern yn disodli'r parc sglefrio ffrâm bren presennol ger Canolfan Hamdden y Dwyrain.
Image
Bydd marchnad dan do hanesyddol Caerdydd yn ailagor gyda’r nos yr wythnos yma am y tro cyntaf ers 2019 wrth i'r ddinas barhau i ddychwelyd i normalrwydd ar ôl pandemig Covid-19.
Image
Y newyddion gennym ni; Grŵp theatr yn rhoi bywyd newydd i gymeriadau hanesyddol Caerdydd; Perllan newydd ym Mharc Bute; Pedwar diwrnod o ddathlu'r Jiwbilî yng Nghaerdydd, a’c fwy.
Image
Y diweddaraf gennym ni: pedwar diwrnod o ddathlu'r Jiwbilî yng Nghaerdydd; diwrnod agored Ysgol Farchogaeth; cyngor teithio ar gyfer cyngherddau; a perllan newydd ym Mharc Bute.
Image
Bydd aelodau grŵp theatr o Gaerdydd yn sianelu ysbrydion rhai o drigolion mwyaf diddorol y ddinas fis nesaf mewn cyfres o berfformiadau arbennig ym Mynwent Cathays.
Image
Bydd cant o goed yn cael eu plannu ym Mharc Bute, gan greu perllan newydd a phlannu coed newydd yn lle 50 o goed a ddifrodwyd gan fandaliaid ym mis Medi y llynedd. Mae'r plannu'n dilyn ymgyrch dan arweiniad y gymuned a sefydlwyd yn sgil y fandaliaeth...
Image
Mae Ysgol Farchogaeth Caerdydd yn cynnal Diwrnod Agored y penwythnos hwn.
Image
Bydd Ed Sheeran yn perfformio yn Stadiwm Principality ar 26, 27 a 28 Mai ac er mwyn hwyluso'r digwyddiadau hyn, bydd ffordd lawn yng nghanol y ddinas ar gau ar sail iechyd a diogelwch er mwyn sicrhau y gall pobl fynd i mewn i'r stadiwm yn ddiogel a'i ada
Image
Bydd Picnic Jiwbilî Mawr ym Mharc Bute yn benllanw ar bedwar diwrnod o ddathliadau yng Nghaerdydd i nodi Jiwbilî'r Frenhines.
Image
Y diweddaraf gennym ni: mae cynigion sylweddol Caerdydd i gynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn mynd rhagddynt; helpwch i ddylunio Parc Sglefrio newydd; a'r coronafeirws mewn rhifau.
Image
Bydd dyluniad Parc Sglefrio concrid modern yn Llanrhymni yn cael ei lunio gan farn y gymuned sglefrfyrddio leol ac ehangach.
Image
Meithrin cyfeillgarwch rhwng y cenedlaethau drwy’r cynllun cyfaill sgrifennu; Cynllun peilot 20mya Llywodraeth Cymru yn cael ei roi ar waith heddiw mewn pedair ward yng Nghaerdydd; Y ddinas yn tywynnu’n borffor i nodi Pythefnos Gofal Maeth, a’c fwy
Image
Y diweddaraf gennym ni: y ddinas yn tywynnu'n borffor i nodi Pythefnos Gofal Maeth; y profiad celf ymgolli y mae pawb yn siarad amdano; diwrnod o hwyl yn y Bae; a'r coronafeirws mewn rhifau.
Image
Mae cynlluniau Cyngor Caerdydd i gyflawni cyfres o gynigion i ehangu a gwella'r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn mynd rhagddynt.
Image
Mae Dreamachine, profiad ymgolli newydd pwerus sy'n archwilio potensial diddiwedd y meddwl dynol, yn agor heddiw yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd lle bydd yn rhedeg tan 18 Mehefin