Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cloc y Pierhead wedi'i adfer i'w hen ogoniant; Cerddoriaeth fyw i ddarparu trac sain y ddinas y penwythnos hwn; Cynlluniau diwygiedig Canolfan Hamdden Pentwyn i'w cyflwyno i'r gymuned; ac fwy
Image
Mae cam cyntaf Cledrau Croesi Caerdydd wedi cymryd cam ymlaen heddiw - gyda'r newyddion y bydd partner dylunio ac adeiladu yn cael ei benodi, i gyflwyno'r dyluniad manwl ar gyfer cam cyntaf y cynllun o Gaerdydd Canolog i Orsaf Drenau Bae Caerdydd.
Image
Mae Kermashan Mini Market, 136 Clifton Street, Caerdydd, wedi cael ei chau gan y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir ar ôl cwynion ynghylch gwerthu tybaco anghyfreithlon a thuniau ocsid nitraidd.
Image
Mae cynllun newydd i wella chwe llwybr bysiau allweddol i ganol dinas Caerdydd, a gynlluniwyd i roi hwb i nifer y teithwyr a chynnig amseroedd teithio cyflymach, wedi'i ddatgelu.
Image
Bydd cynlluniau diwygiedig ar gyfer Canolfan Hamdden Pentwyn cael eu cyflwyno i'r gymuned leol mewn dau ddigwyddiad galw heibio yr wythnos nesaf.
Image
Dychmygwch glywed trac sain cerddoriaeth ar draws y ddinas. Dinas lle mae sŵn hip-hop a drwm a bas yn rymblan dros waliau castell 2,000 o flynyddoedd oed, lle mae jazz sipsiwn i’w glywed o falconi arcedau Fictoraidd, a siopwyr yn cael eu serenadu gan bed
Image
Dechreuodd sgyrsiau am sut i wneud Caerdydd yn ddinas sy’n deall niwrowahaniaeth ddoe mewn digwyddiad arbennig yn Stadiwm Dinas Caerdydd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi mai Kier sydd wedi cael ei ddewis fel y cynigydd a ffefrir i adeiladu adeilad newydd ar gyfer 'Ysgol Cynefin', a alwyd yn Ysgol y Court gynt.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Cynllun cladin newydd gwerth £25m ar gyfer blociau fflatiau uchel Butetown; Cynyddu addysg Anghenion Dysgu Ychwanegol; Newidiadau i'r polisi derbyn i ysgolion; Radyr Rangers yn cael cymorth i wella...
Image
Mae Cloc y Pierhead, un o dirnodau enwog Caerdydd, wedi cael ei adfer yn llawn ac mae'n cael ei ailosod yn ei flwch gwydr amddiffynnol ar Heol Eglwys Fair Isaf yn ddiweddarach heddiw (18 Mawrth).
Image
Cynlluniau i helpu Radyr Rangers i wella cyfleusterau i'w cytuno; Cynlluniau ar draws y ddinas i gynyddu ac ailalinio'r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol; Y Cyngor yn cyhoeddi polisi diwygiedig ar dderbyn i ysgolion...
Image
Mae disgwyl i gynlluniau fydd yn helpu'r clwb chwaraeon Radyr Rangers i wella eu cyfleusterau ar Dir Hamdden Pentre-poeth gael eu cytuno gyda Chyngor Caerdydd.
Image
Mae cynigion cynhwysfawr i wella a chynyddu darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghaerdydd yn cael eu cynnig o fis Medi 2024, yn dilyn dau ymgynghoriad cyhoeddus a ddaeth i ben ym mis Ionawr.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cynnig gwneud newidiadau i'w bolisi derbyn i ysgolion yn dilyn proses ymgynghori gyhoeddus a gynhaliwyd ar drothwy'r flwyddyn.
Image
Buddsoddiad o £1bn i ddarparu cartrefi fforddiadwy i Gaerdydd; Y Cyngor yn addo mynd i'r afael â gwahaniaethu ar sail hil yn y gweithle; Cyngor teithio diwrnod gêm Cymru yn erbyn yr Eidal ar 16 Mawrth yng Nghaerdydd; Datgelu cynlluniau ar gyfer...
Image
Mae adeiladu cartrefi cyngor newydd ar adeg o alw digynsail am dai a gwasanaethau digartrefedd yn parhau i fod yn hollbwysig i Gyngor Caerdydd dros y flwyddyn i ddod.