Datganiadau Diweddaraf

Image
Cafodd un ar ddeg o feiciau trydan eu hadfer ac wyth person eu harestio yng nghanol dinas Caerdydd ddydd Iau, 5 Hydref, fel rhan o ymgyrch ar y cyd sy'n targedu pobl sy'n reidio beiciau wedi'u haddasu sy’n gallu cyrraedd cyflymderau o fwy na 40mya.
Image
Murluniau newydd wedi'u hysbrydoli gan hanes a threftadaeth gerddorol Caerdydd; Newidiadau i'r Gwasanaethau Cofrestru yng Nghaerdydd; Cydnabod addysg treftadaeth yng Nghastell Caerdydd yn 'rhagorol'; Tywysog a thywysoges Cymru yn ymweld â Chaerdydd...
Image
Gwasanaethau Cofrestru yn symud - symud dros dro i Archifau Morgannwg a Cwrt Insole; Murluniau newydd yng nghanol y ddinas - Unify Creative a Wall-Ops yn trawsnewid dau o danffyrdd Caerdydd; Llwyddiant Castell Caerdydd; ac fwy
Image
Mae murlun newydd a ysbrydolwyd gan dreftadaeth gerddorol Caerdydd ac a gynlluniwyd gan Unify Creative, yr artistiaid y tu ôl i 'Mona Lisa Butetown', wedi ymddangos mewn tanffordd yng nghanol dinas Caerdydd o dan Boulevard de Nantes.
Image
Bydd y Gwasanaethau Cofrestru yng Nghaerdydd yn newid dros dro dros y gaeaf, gyda chofrestriadau genedigaethau, priodasau a phartneriaethau sifil i symud o Neuadd y Ddinas tra bod yr adeilad ar gau yn ystod gwaith cynnal a chadw hanfodol.
Image
Gyda 2,000 o flynyddoedd o hanes yn ymestyn yn ôl i'r Rhufeiniaid, mae llawer i ymwelwyr ei ddysgu yng Nghastell Caerdydd.
Image
Mae tywysog a thywysoges Cymru yn ymweld â Phafiliwn y Grange ac Ysgol Uwchradd newydd Fitzalan heddiw i nodi dechrau Mis Hanes Pobl Ddu ac i ddathlu 75 mlynedd ers i'r HMT Empire Windrush gyrraedd y DU.
Image
Diweddariad Cyngor Caerdydd: 3 Hydref 2023
Image
Mae tîm newydd o swyddogion yn patrolio strydoedd canol y ddinas i weithio gyda Hedd Mae tîm newydd o swyddogion yn patrolio strydoedd canol y ddinas i weithio gyda Heddlu De Cymru a phartneriaid eraill i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Image
Mae gardd fynwent yng Nghaerdydd, sy’n adrodd hanes llygoden ifanc o'r enw Dora sy'n dymuno y gallai ddweud wrth ei mam faint mae hi'n ei cholli hi, wedi ennill Gwobr Cymuned Brofedigaethus aur yng ngwobrau blynyddol Mynwent y Flwyddyn.
Image
Mae’r cyfnod y mae’n rhaid cau Neuadd Dewi Sant dros dro wedi cael ei ymestyn i ganiatáu mwy o amser i gwblhau'r gwiriadau ychwanegol ar y paneli Concrit Awyredig Awtoclafiedig Cydnerth yn yr adeilad, ac i gymryd y camau nesaf angenrheidiol.
Image
❗ Gwybodaeth bwysig am newidiadau i gasgliadau bagiau ailgylchu gwyrdd oherwydd y streic
Image
Sid y ci achub - o Gartref Cŵn Caerdydd i Heddlu De Cymru; Stryd Wood a Sgwâr Canolog - ail wobr fawr i'r cynllun adnewyddu; Parc Drovers Way - gwaith adnewyddu'r ardal chwarae i gychwyn wythnos nesa
Image
Mae gwefan newydd sy'n dda i bobl hŷn wedi'i lansio yng Nghaerdydd, i gyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn blynyddol y Cenhedloedd Unedig (1 Hydref).
Image
Bydd 13 o aelwydydd Caerdydd yn galw datblygiad tai newydd yn nwyrain cartref y ddinas yn gartref yn fuan, ar ôl i'r eiddo gael eu trosglwyddo i'r Cyngor heddiw.
Image
Disgwylir i'r gwaith o ailwampio ardal chwarae 'ar thema dŵr' yn Drovers Way yn Radur ddechrau ar 2 Hydref, ar ôl cwblhau'r gwaith i ddatrys problemau draenio ar y safle.