Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae dyfodol cynaliadwy Neuadd Dewi Sant gam yn nes wrth gyhoeddi adroddiad yn argymell bod Cyngor Caerdydd yn diogelu'r lleoliad eiconig drwy brydles 45 mlynedd gyda Grŵp Cerddoriaeth Academi (AMG).
Image
Bydd cynlluniau i gyflymu cwblhau'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol yn cymryd cam ymlaen pan fydd Cabinet y Cyngor yn cyfarfod ar 13 Gorffennaf.
Image
Mae pwysau gan gynnwys chwyddiant cynyddol, galw cynyddol am wasanaethau a dyfarniadau cyflog staff disgwyliedig wedi arwain Cyngor Caerdydd i ragweld bwlch o £36.8m yn ei gyllideb ar gyfer 2024-25, yn ôl adroddiad newydd.
Image
Disgwylir i waith ar safle arena dan do newydd Caerdydd, â lle i 15,000 o bobl, ddechrau erbyn diwedd eleni.
Image
Mae Ysgol Arbennig Greenhill yn Rhiwbeina, wedi cael ei chydnabod gan Estyn am ei hymrwymiad diwyro i feithrin awyrgylch gefnogol sy'n cyfrannu'n sylweddol at les, datblygiad personol a chyflawniadau pob dysgwr.
Image
Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn ôl. Y thema eleni yw grym chwarae, chwaraeon, gemau a gweithgarwch corfforol gyda llawer o weithgareddau am ddim i deuluoedd.
Image
Dyma eich diweddariad ar gyfer dydd Mawrth, sy’n cynnwys; Fflyd ailgylchu newydd i gynyddu cyfradd ailgylchu'r ddinas; Gweithiwr ieuenctid sy’n hyfforddai corfforaethol yn ennill gwobr fawreddog, a’r gwaith glanhau yn Cathays yn parhau wrth i fyfyrwyr ad
Image
Mae Nevaeh Nash, Gweithiwr Ieuenctid dan Hyfforddiant Corfforaethol o Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd, wedi ennill Cystadleuaeth fawreddog Gohebydd Ifanc y BBC 2023 am ei chofnod 'Fy Nhaith i ddod yn weithiwr ieuenctid'.
Image
Cyrtiau tennis lleol yng Nghaerdydd ar fin cael buddsoddiad mawr; Cyngor Caerdydd yn ennill Prosiect Sifil y Flwyddyn 2023/24 Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru; Addewid Caerdydd i blant mewn gofal, bod ‘Mae Fy Mhethau i'n Bwysig'; ac fwy
Image
Mae treial ailgylchu - sydd wedi arwain at 10,000 o gartrefi ledled Caerdydd yn gwahanu eu gwastraff ailgylchadwy wrth ymyl y ffordd - wedi bod mor effeithiol mae’r Cyngor yn bwriadu prynu 41 o dryciau ychwanegol sydd wedi'u cynllunio'n arbennig
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cyrtiau tennis lleol yng Nghaerdydd ar fin cael buddsoddiad mawr; Addewid Caerdydd i blant mewn gofal, bod ‘Mae Fy Mhethau i'n Bwysig'; Cyngor Caerdydd yn ennill Prosiect Sifil y Flwyddyn 2023/24 Adeiladu...
Image
Mae cynllun tennis poblogaidd sydd wedi rhoi hwb i nifer y bobl sy'n cymryd rhan yn y gamp ym maestref y Mynydd Bychan yng Nghaerdydd ar fin cael ei gyflwyno mewn chwe pharc arall ar draws y ddinas.
Image
Dyma ein newyddion diweddaraf, sy'n cynnwys: 'Yr Eglwys Newydd Werddach' sydd wedi'i chynllunio i leihau llifogydd; helpu pobl ifanc i osgoi dioddef trosedd; gwaith adfer Hen Lyfrgell Caerdydd yn cael hwb rhodd o £2 miliwn; a dathlu wythnos gwaith...
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi ennill Gwobr Prosiect Sifil y Flwyddyn ar gyfer 2023/24 am Gynllun Trafnidiaeth y Sgwâr Canolog.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi addo ei gefnogaeth i'r ymgyrch 'Mae Fy Mhethau i'n Bwysig', menter sy'n helpu i sicrhau bod plant a phobl ifanc mewn gofal yn cael eu trin â pharch ac urddas pan fyddan nhw'n symud cartref.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn datblygu cynlluniau i leihau'r perygl o lifogydd o Nant yr Eglwys Newydd.