Datganiadau Diweddaraf

Image
Ysgolion newydd sbon yn agor i ddechrau'r tymor; Castell Rompney - Cyngor Caerdydd yn ymyrryd i atal dymchwel tafarn hanesyddol; Neuadd Dewi Sant - y datganiad ar gau dros dro y lleoliad
Image
Mae un o ysgolion cynradd mwyaf newydd Caerdydd wedi agor ei drysau am y tro cyntaf yr wythnos hon, wrth i staff a disgyblion gyrraedd ar gyfer dechrau'r tymor yn yr Ysgol Gynradd Groes-wen newydd sbon ym Mhlasdŵr.
Image
Agorodd cartref newydd sbon i Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg ei drysau am y tro cyntaf yr wythnos hon, wrth i staff a disgyblion gyrraedd ar gyfer dechrau'r tymor yn yr adeilad ysgol newydd gwerth £6 miliwn.
Image
Bydd Neuadd Dewi Sant yn cau dros dro i'r cyhoedd i gynnal archwiliadau ychwanegol ar y paneli Concrid Awyrog Awtoclafedig Dur (CAAD) yn yr adeilad.
Image
Gallai hen dafarn boblogaidd yng Nghaerdydd - Castell Rompney - gael ei hachub rhag bygythiad dymchwel ar ôl i Gyngor Caerdydd gamu i'r adwy i'w hatal rhag cael ei dymchwel.
Image
Yr wythnos hon, agorodd ysgol uwchradd newyddaf Caerdydd ei drysau i ddisgyblion a staff am y tro cyntaf erioed, wrth i Ysgol Uwchradd Fitzalan ddechrau tymor newydd yn ei chartref newydd sbon.
Image
Mae Ysgol Gynradd Pentre-baen wedi cael ei chydnabod am ei hamgylchedd cynhwysol a meithringar, mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan Estyn.
Image
Sefydlu mwy o Strydoedd Ysgol ar gyfer dechrau tymor ysgol newydd. Gellir nawr cofrestru ar gyfer ystod eang o gyrsiau hamdden ac addysgol gyda Dysgu Oedolion Caerdydd. Parc sglefrio newydd yn Llanrhymni wedi cael caniatâd cynllunio.
Image
Bydd cynllun Strydoedd Ysgol Cyngor Caerdydd yn cael ei ehangu fis Medi, gyda thri lleoliad newydd yn cael eu hychwanegu at y cynllun.
Image
Parc sglefrio newydd yn Llanrhymni wedi cael caniatâd cynllunio.
Image
Newidiadau posib i gasgliadau gwastraff cartref Caerdydd oherwydd Gweithredu Diwydiannol; Cyfleoedd newydd, sgiliau newydd a llawer o hwyl; Morglawdd a Ffyrdd ar gau ar gyfer cyngherddau Cyfres y Bae; Her bwyd cynaliadwy ar agor ar gyfer ceisiadau.
Image
Amhariad posib ar wasanaethau o ddydd Llun oherwydd streic; Grand Prix Speedway yn Stadiwm Principality yfory; Mae Caerdydd 10k poblogaidd yn dychwelyd ddydd Sul; Her bwyd cynaliadwy yn ceisio cynyddu’r bwyd a dyfir yn lleol.
Image
Mae gweithredu diwydiannol, dros ddyfarniadau cyflog sy'n cael eu trafod yn genedlaethol, yn cael eu cynllunio ledled y DU ym mis Medi gan Undeb Unite.
Image
Gellir cofrestru ar gyfer ystod eang o gyrsiau hamdden ac addysgol gyda Dysgu Oedolion Caerdydd o wythnos nesaf ymlaen.
Image
Bydd y Chemical Brothers, Scooter, The Streets, ac N-Dubz i gyd yn perfformio yn Alexandra Head ym Mae Caerdydd yr wythnos nesaf, yn rhan o Gyfres y Bae.
Image
Bydd un o ddigwyddiadau chwaraeon moduro dan do mwyaf poblogaidd Prydain yn rhuo’n ôl i Gaerdydd ddydd Sadwrn, Medi 2, pan fydd FM British Speedway Grand Prix yn dod â rhai o feicwyr gorau’r byd i Stadiwm Principality.