Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae taith gerdded gylchol boblogaidd ym Mharc Llyn Hendre yn cael ei defnyddio eto ar ôl i Gyngor Caerdydd gwblhau'r gwaith o ailadeiladu pont yn y llecyn prydferth poblogaidd.
Image
Mae Ysgol Gynradd Groes-wen wedi dathlu ei hagoriad swyddogol yn ystod digwyddiad arbennig ym mhresenoldeb Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas a'r Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Sarah Merry.
Image
Diweddariad Dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Mae eiddo gwag hirdymor yn wynebu premiwm treth gyngor o 300% mewn ymgais i ddefnyddio cartrefi unwaith eto; Rôl allweddol Cyngor Caerdydd yn sicrhau Rolls Royce ar gyfer Llaneirwg; Cyngor Teithio diwrnod gêm Cymru
Image
Bydd Cymru'n herio Ffrainc ddydd Sul 10 Mawrth yn Stadiwm Principality.
Image
Mae cynlluniau i helpu Clwb Rygbi Rhiwbeina i gael cyfleoedd ariannu newydd a sicrhau buddsoddi mewn cyfleusterau presennol ym Mharc Caedelyn wedi cael eu datgelu.
Image
Mae penderfyniad Rolls Royce Submarines i agor swyddfa newydd ym Mharc Busnes Llaneirwg yng Nghaerdydd, fydd yn creu 130 o swyddi newydd, wedi cael ei groesawu gan Gyngor Caerdydd.
Image
Mae eiddo gwag hirdymor yn wynebu premiwm treth gyngor o 300% mewn ymgais i ddefnyddio cartrefi unwaith eto; Y pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i bobl ddigartref Caerdydd; Ein Dinas: Ein Hiaith; ac fwy
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cynnig mesurau newydd anodd i helpu i ddefnyddio tai gwag hirdymor yn y ddinas unwaith eto.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cyngor yn cytuno ar ei weledigaeth ar gyfer y tair blynedd nesaf; Y pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i bobl ddigartref Caerdydd; Ein Dinas: Ein Hiaith - gwefan siop un stop newydd y Brifddinas...
Image
Bydd pwyntiau cyfrannu digidol newydd y Ddinas yn helpu i roi arian yn gyflym a hawdd
Image
Mae 'na ddraig newydd yn y dref ar Ddydd Gŵyl Dewi, a'i henw hi yw Tesni!
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol, gan amlinellu'r blaenoriaethau a'r nodau y mae wedi'u gosod i’w hun ar gyfer y tair blynedd nesaf a thu hwnt.
Image
Mae un ar bymtheg o goed ffrwythau treftadaeth wedi'u plannu ar safle perllan cymunedol newydd yn y Gored Ddu ym Mharc Bute, gan gynnwys y ‘Dyn Coed Afalau' sef yr enw traddodiadol ar y goeden afalau hynaf mewn Perllan.
Image
Diweddariad Dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Gwaith wedi dechrau i adeiladu Beicffordd Parc y Rhath; Dadorchuddio portread yn y Plasty o bencampwr manwerthu Caerdydd; Addysg Caerdydd: Strategaeth Gydweithredu a Ffedereiddio.
Image
Mae Ysgol Mynydd Bychan, ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd, wedi cael ei chanmol yn ei hadroddiad Estyn diweddaraf am ethos gofalgar a pherthynas waith agos rhwng disgyblion a staff.
Image
Mae gwaith adeiladu wedi dechrau heddiw, (Dydd Llun, 26 Chwefror), ar y cam cyntaf o Feicffordd Parc y Rhath Caerdydd.