Datganiadau Diweddaraf

Image
Bydd un o ddigwyddiadau chwaraeon moduro dan do mwyaf poblogaidd Prydain yn rhuo’n ôl i Gaerdydd ddydd Sadwrn, Medi 2, pan fydd FM British Speedway Grand Prix yn dod â rhai o feicwyr gorau’r byd i Stadiwm Principality.
Image
Mae her bwyd cynaliadwy, sy'n chwilio am atebion arloesol a allai gynyddu cynhyrchiant bwyd a dyfir yn lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi agor ar gyfer ceisiadau.
Image
Disgyblion Caerdydd yn perfformio'n well na’r cyfartaledd yng Nghymru ar gyfer TGAU; Neuadd y Ddinas i gau dros dro dros y gaeaf ar gyfer gwaith cynnal a chadw; Estyn yn canmol ein gwasanaeth Addysg Oedolion; Pum cae cymunedol pob tywydd newydd.
Image
Mae disgwyl i filoedd o redwyr droedio ar hyd strydoedd y brifddinas Ddydd Sul, 3 Medi, gydag atgyfodi ras 10k poblogaidd Caerdydd.
Image
Yn seiliedig ar y canlyniadau dros dro a gyhoeddwyd heddiw, mae 29.3% o ganlyniadau TGAU ar gyfer 2023 wedi'u graddio A* i A yn arholiadau CBAC, o'i gymharu â ffigur Cymru o 21.7%.
Image
Bydd Neuadd y Ddinas eiconig Caerdydd yn cau dros dro y gaeaf hwn er mwyn galluogi gwaith seilwaith hanfodol ar yr adeilad rhestredig Gradd I a'i gadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
Image
Yn ôl yn 2019 lansiwyd cynllun i ddatgloi potensial llawn sector cerddoriaeth Caerdydd trwy ymgorffori cerddoriaeth ym mhenderfyniadau a llunio polisi'r ddinas.
Image
Os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan gyfres ddiweddar y Lludw ac eisiau rhoi cynnig ar griced - neu’n syml ailddarganfod eich cariad at ein chwaraeon haf cenedlaethol - yna mae gan Gyngor Caerdydd newyddion cyffrous i chi.
Image
Cymorth i Glwb Ifor Bach - mae prydles tir Cyngor Caerdydd yn ceisio helpu cynlluniau i ehangu'r lleoliad eiconig. Cyfleoedd i bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol - ein cynllun sy'n darparu hyfforddiant a chymorth cyflogaeth. Arddangosfa blodau...
Image
Mae'r gwaith arfaethedig o ailddatblygu Clwb Ifor Bach gam yn nes ar ôl i Gyngor Caerdydd ymgymryd â lesddaliad hirdymor ar 9 Stryd Womanby, yr eiddo gerllaw'r lleoliad hirsefydlog.
Image
Mae darpariaeth dysgu oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg wedi cael ei galw'n "hynod effeithiol" ar ôl arolwg swyddogol.
Image
Mae ymwelwyr â Chastell Caerdydd wedi bod yn edmygu'r dyluniad blodau diweddaraf sy'n cwmpasu'r tir y tu allan i dirnod poblogaidd y ddinas.
Image
Cyfleoedd cyflogaeth i rymuso pobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol; Llongyfarchiadau gan Gyngor Caerdydd ar Ddiwrnod Canlyniadau Safon Uwch 2023; Darganfyddwch drosoch eich hun berl emrallt Môr Hafren; ac fwy...
Image
Diwrnod canlyniadau Lefel A; Arosiadau Ynys Echni; Maethu Cymru Caerdydd
Image
Mae cynllun sy'n rhoi'r cymorth a'r hyfforddiant angenrheidiol i bobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) er mwyn iddynt allu cael cyflogaeth yn llwyddiannus wedi dechrau'n llwyddiannus.
Image
Mae dros 3,000 o ddisgyblion ledled Caerdydd wedi derbyn eu canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol heddiw ac mae'r canlyniadau yn uwch na chyfartaledd Cymru.