Datganiadau Diweddaraf

Image
Roedd Nikita, 13, yn dioddef o orbryder ac yn cael trafferth cysylltu â'r ysgol, felly dechreuodd Mentor Ieuenctid o Wasanaeth Ieuenctid Caerdydd fynd â hi am dro lles a dosbarthu parsel bwyd bob wythnos. Yn raddol, fe wnaethon nhw adeiladu perthynas gre
Image
6/08/21 - Diweddariad ar gasgliadau gwastraff gardd
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Symud i Lefel Rhybudd 0, Casgliadau gwastraff gardd, Dosbarthu 20,000 o Brydau Teulu fel rhan o Raglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol, nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu
Image
Mae'r Cyngor, fel llawer o awdurdodau lleol eraill ledled y DU, yn parhau i wynebu heriau wrth gasglu gwastraff gardd oherwydd diffyg staff, yn enwedig gyrwyr cerbydau nwyddau trwm Dosbarth 2.
Image
Llongyfarchiadau i dri thîm o Ysgol Bro Edern a rasiodd i'r llinell derfyn a chyrraedd ffeinal F1 Ysgolion y DU!
Image
Bydd cynllun i annog teuluoedd i baratoi, coginio a bwyta prydau gyda'i gilydd yn gweld mwy nag 20,000 o brydau bwyd yn cael eu darparu yn ystod gwyliau'r haf eleni.
Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy’n cynnwys cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Wrth i gyfyngiadau'r cyfnod cloi leihau a'r tymheredd godi, mae llawer ohonom yn heidio i barciau a mannau awyr agored Caerdydd i fwynhau'r haul a threulio amser yn yr awyr agored gydag anwyliaid.
Image
26/07/21 - #DyfodolCadarnhaolCDYDD – Gwobr i Ysgol Gynradd Herbert Thompson Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Herbert Thompson, a anrhydeddwyd gyda Gwobr Ysgol Ragoriaeth Thrive.
Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy’n cynnwys cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn rhan o Adran Addysg Cyngor Caerdydd ac yn gweithio gyda phobl ifanc 11-25 oed i gefnogi datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol drwy amrywiaeth o gyfleoedd.
Image
Er mwyn sicrhau y bydd cynllun trafnidiaeth ac adfywio gwerth miliynau o bunnau yn Stryd Tudor yn cael ei gwblhau mewn pryd ac o fewn y gyllideb, bydd y stryd yn cael ei gwneud yn stryd unffordd am 11 mis er mwyn gwneud gwaith hanfodol arni.
Image
Mae dosbarthu mwy na 40 miliwn o eitemau o Gyfarpar Diogelu Personol (PPE) ledled Caerdydd, dosbarthu 2,295 o becynnau bwyd i bobl yn cysgodi rhag COVID-19 yn y ddinas, yn ddim ond ychydig o ffigyrau anhygoel Gwasanaethau Cymdeithasol a ddatgelwyd mewn a
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: pedair noson o gerddoriaeth fyw yng Nghastell Caerdydd i gefnogi canolfannau llawr gwlad; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Bydd pedair noson o gerddoriaeth fyw, wedi'u curadu gan ganolfannau cerddoriaeth llawr gwlad Caerdydd, yn cael eu cynnal yng Nghastell Caerdydd dros benwythnos gŵyl y banc ym mis Awst, fel rhan o gynllun gan Gyngor Caerdydd a ddatblygwyd gyda Bwrdd...
Image
Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Herbert Thompson, a anrhydeddwyd gyda Gwobr Ysgol Ragoriaeth Thrive.