Datganiadau Diweddaraf

Image
Ydych chi eisiau creu byd tecach i bob plentyn? Ydych chi'n angerddol am gydraddoldeb i ferched a menywod ifanc? Oes gennych chi gynllun i roi eich delfrydiaeth ar waith?
Image
Maen nhw'n dweud bod gan bawb stori i'w dweud. Wel, mae tîm Dinas sy’n Dda i Blant Cyngor Caerdydd wedi creu naw llwybr sy'n profi bod gan rai o ardaloedd mwyaf diddorol y ddinas eu straeon anhygoel eu hunain.
Image
Mae'r unedau modiwlaidd cyntaf, sy'n rhan o gynllun peilot arloesol i helpu i fynd i'r afael â phrinder tai fforddiadwy enbyd yng Nghaerdydd, wedi cyrraedd y safle yn Grangetown.
Image
Dyma ein newyddion diweddaraf, sy'n cynnwys: Cyngor teithio ar gyfer y gêm rhwng Cymru a Lloegr ar 5 Awst yng Nghaerdydd; Byw'n annibynnol i fodloni anghenion a dyheadau pobl hŷn; Dechrau Disglair i Ddyfodol Cadarnhaol; Geiriau o anogaeth a chyngor...
Image
Bydd Cymru yn herio Lloegr ddydd Sadwrn 5 Awst yn Stadiwm Principality.
Image
Bydd gwaith adeiladu yn dechrau ar ddatblygiad dau Gynllun Byw yn y Gymuned newydd fydd yn darparu llety hyblyg a chynaliadwy i breswylwyr hŷn er mwyn helpu i gynnal eu hannibyniaeth yn eu cartrefi eu hunain am hirach.
Image
Dechrau Disglair i Ddyfodol Cadarnhaol; Ail-agor cronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien; Mae'n mynd i fod yn hwyl i bawb yn Niwrnod Chwarae Caerdydd; Dirwy enfawr o £68,000 i landlord yng Nghaerdydd; Datguddio Bethany, Capel y Bedyddwyr Caerdydd...
Image
Mae cyflawniadau grŵp o bobl ifanc ar raglen hyfforddeiaeth y cyngor wedi cael eu dathlu mewn digwyddiad cyflwyno arbennig yr wythnos hon.
Image
Dyma eich diweddariad ar gyfer dydd Gwener, sy’n cynnwys; Ail-agor Cronfeydd Dŵr Llys-faen a Llanisien; Diwrnod Chwarae Caerdydd; Dirwy o £68,000 i landlord yng Nghaerdydd; Datgelu Capel Bedyddwyr Bethany Caerdydd a chanmoliaeth i Ysgol Gynradd Gatholig
Image
Mae ailagor cronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien wedi cael ei groesawu gan Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas.
Image
Mae gwyliau haf hir yr ysgol wedi cyrraedd ac i rieni plant ifanc, mae hyn fel arfer yn golygu gweithio'n galed i sicrhau eu bod yn gallu chwarae'n hapus ac yn ddiogel.
Image
Mae Mulberry Real Estate Ltd, a'i gyfarwyddwr, Mr David Bryant, sy'n landlordiaid eiddo yng Nghaerdydd, wedi cael dirwy am fethu â gwneud gwaith atgyweirio angenrheidiol i ddrysau tân, ffenestri dianc a cheginau ac am fethu ag ail-drwyddedu dau eiddo.
Image
Mae capel sydd wedi ei guddio o'r golwg ers degawdau wedi cael ei ddatguddio fel rhan o waith parhaus ar Siop Adrannol flaenorol Howells.
Image
Mae gan Ysgol Gynradd Gatholig Sant Cuthbert ym Mae Caerdydd amgylchedd cynhwysol, gofalgar a chroesawgar i ddisgyblion, medd Estyn.
Image
Dyma ein newyddion diweddaraf, sy'n cynnwys: cyngor yn helpu i leddfu'r pwysau ar deuluoedd yn ystod gwyliau'r ysgol; Phennaeth yr Ysgol Rithwir; Peidiwch â cholli'ch pleidlais; a gelf stryd newydd ysgol yng Nghaerdydd.
Image
Mae timau ar draws Cyngor Caerdydd, ynghyd â sefydliadau partner a grwpiau cymunedol ledled y ddinas, yn ymuno i helpu teuluoedd sy'n wynebu anawsterau ariannol yn ystod gwyliau'r haf i ysgolion.