Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae ci wedi’i adael a ddarganfuwyd yn crwydro strydoedd Llaneirwg yng Nghaerdydd ac yna’i dderbyn gan Gartref Cŵn Caerdydd, wedi dod yn un o recriwtiaid newydd Heddlu De Cymru.
Image
Adfer Marchnad Caerdydd - Cyhoeddi Cyllid Cronfa Dreftadaeth y Loteri; Derbyn i Ysgolion Uwchradd - ceisiadau ar gyfer Medi 2024 nawr ar agor; The Sustainable Studio - hen Glwb Trafnidiaeth wedi'i ailwampio fel gofod creadigol dan arweiniad artistiaid
Image
Mae Cynllun Stryd Wood a Sgwâr Canolog Caerdydd wedi ennill ail wobr peirianneg sifil bwysig.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi sicrhau cyllid gwerth £2.1 miliwn tuag at adferiad sylweddol o Farchnad Ganolog hanesyddol Caerdydd drwy Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.
Image
Mae gwneuthurwyr, crewyr a busnesau newydd creadigol sy'n gweithio mewn stiwdios sydd wedi'u clustnodi i'w datblygu fel rhan o adfywio Heol Dumballs yng Nghaerdydd wedi sicrhau cartref dros dro newydd gyda chymorth Cyngor Caerdydd.
Image
Ceisiadau am Leoedd Uwchradd ar gyfer Medi 2024 yn agor heddiw; Blwyddyn hanesyddol i'r Arglwydd Faer yn dod â llawenydd i Cŵn Tywys Cymru; Adfer Marchnad Caerdydd; ac mwy
Image
Bydd ceisiadau am leoedd uwchradd i ddechrau ym mis Medi 2024 yn agor heddiw (dydd Llun 25 Medi 2023)
Image
Sesiynau Diwydiant Sŵn; Adroddiad Blynyddol ar y Gwasanaethau Cymdeithasol; DYDDiau Da o Haf
Image
Yn ôl unrhyw safonau, gallai'r flwyddyn y treuliodd y Cynghorydd Graham Hinchey fel Arglwydd Faer Caerdydd gael ei hystyried yn wirioneddol ryfeddol.
Image
Gallai cynigion ar gyfer adfer adeilad hanesyddol Rhestredig Gradd II* Marchnad Ganolog Caerdydd
Image
Mae adroddiad blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Caerdydd wedi amlinellu rhai o lwyddiannau allweddol staff, partneriaid a gofalwyr yn y ddinas dros y 12 mis diwethaf.
Image
Sŵn 2023 yn datgelu Sesiynau Diwydiant: cyfuniad o arloesi a chanllawiau ymarferol i oleuo a bywiogi'r sin gerddoriaeth Gymraeg.
Image
Mae rhaglen 'DYDDiau Da o Haf' Caerdydd wedi rhoi chwe wythnos o weithgareddau, digwyddiadau a phrofiadau i gannoedd o bobl ifanc, gan roi cyfle iddynt wneud ffrindiau newydd a rhoi cynnig ar bethau newydd.
Image
Adfer Marchnad Caerdydd; Blwyddyn gyntaf y Gronfa Ffyniant Gyffredin; Gwobrau Pawprints Cartref Cŵn Caerdydd
Image
Mae cyfran Caerdydd o Gronfa Ffyniant Gyffredin (CFfG) y Llywodraeth - a gynlluniwyd i ddisodli'r cyllid a ddarparwyd yn flaenorol gan yr UE - wedi cael ei wario er budd cannoedd o bobl a phrosiectau ledled y ddinas.
Image
Mae elusen lles anifeiliaid fwyaf y DU wedi dyfarnu dwy wobr i Gartref Cŵn Caerdydd i gydnabod safon y lloches y maent yn ei darparu, a'r ffordd y maent yn gofalu am gŵn strae.