Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cyflwyno dwy fenter arloesol gyda'r nod o fuddsoddi ym mhobl ifanc y ddinas a'u helpu i osgoi diwylliant gangiau, troseddau a thrais.
Image
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn lansio ymgyrch adfer Hen Lyfrgell Caerdydd gyda rhodd o £2 filiwn; Mae Cynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd wedi'i gymeradwyo gan y Cabinet; Mae Gweithwyr Ieuenctid Caerdydd yn rhannu eu straeon. Wythnos Gwaith...
Image
Diweddariad dydd Gwener: Cadarnhau’r arlwy ar gyfer Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd; Cynlluniau'n symud yn eu blaen i ddatblygu cartref newydd Ysgol Uwchradd Willows; £1.3 miliwn o gyllid i gefnogi natur yng Nghaerdydd a mwy...
Image
Mae CBCDC wedi cyhoeddi heddiw bod y gŵr busnes llwyddiannus o Gymro-Americanwr Syr Howard Stringer wedi rhoi rhodd o £2 filiwn i’r Coleg, i’w helpu i adfer a thrawsnewid Hen Lyfrgell nodedig canol dinas Caerdydd.
Image
Gallai mwy na 32,000 o swyddi a 26,400 o gartrefi newydd gael eu darparu yng Nghaerdydd erbyn 2036, gan fod Cyngor Caerdydd wedi cytuno ar ei 'Strategaeth a Ffefrir' ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN).
Image
Mae gweithwyr ieuenctid o bob rhan o'r ddinas wedi rhannu eu straeon i gyd-fynd ag Wythnos Gwaith Ieuenctid eleni yng Nghymru (23 - 30 Mehefin 2023), sy'n gyfle i arddangos a dathlu effaith ac amrywiaeth gwaith ieuenctid, gyda'r nod o hyrwyddo dealltwria
Image
Mae cynlluniau i uwchraddio Canolfan Hamdden Pentwyn Caerdydd wedi’u cytuno gan Gyngor Caerdydd.
Image
Mae Cabinet Cyngor Caerdydd wedi derbyn argymhellion adroddiad sy'n edrych ar yr opsiynau ar gyfer gofynion swyddfeydd hirdymor yr awdurdod lleol.
Image
Gall Cyngor Caerdydd gyhoeddi bod y contract i gyflawni'r gwaith galluogi sy'n gysylltiedig â datblygu llety newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd Willows wedi'i ddyfarnu i Morgan Sindall Construction.
Image
Cynhelir ffair yrfaoedd arbennig yr wythnos hon ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9 o Ysgol Bro Edern ac Ysgol Plasmawr i dynnu sylw at werth sgiliau Cymraeg a hyrwyddo cyfleoedd i astudio a gweithio yn Gymraeg.
Image
Mae Ysgol Uwchradd Llanisien yn cymryd agwedd ysgol gyfan tuag at gynaliadwyedd a lleihau gwastraff, drwy agor siop prom mewn ymgais i fynd i'r afael â diwylliant taflu.
Image
Mae Partneriaeth Natur Leol sydd wedi plannu miloedd o fylbiau da i wenyn, wedi gosod ‘waliau byw’ gwyrdd mewn ysgolion a chanolfannau cymunedol, ac sy’n helpu cymunedau Caerdydd i gymryd camau ymarferol i gefnogi bioamrywiaeth, wedi sicrhau £1.3 miliwn
Image
Dyma ein diweddariad, sy'n cynnwys: dedfryd wedi'i gohirio ar gyfer perchennog canolfan chwarae Supajump; première ysgol i ffilm Wythnos Ffoaduriaid; Gwasanaeth Cofio Babanod; buddsoddi yng nghyrtiau tennis Caerdydd.
Image
Mae'r arlwy bwyd, diod a cherddoriaeth ar gyfer Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd ym Mae Caerdydd wedi'i ddatgelu, ac mae'n cynnwys gwledd o ffefrynnau'r ŵyl yn ogystal â’r rheiny fydd yn gweini danteithion blasus yno am y tro cyntaf.
Image
Mae perchennog canolfan chwarae dan do Caerdydd, Supajump, wedi cael dedfryd carchar ohiriedig o 10 mis, 200 awr o waith di-dâl a gorchymyn i dalu £10,000
Image
Bydd Gwasanaeth Coffa i Fabanod am 11.30am ddydd Sul 25 Mehefin yng Nghapel y Wenallt ym Mynwent Draenen Pen-y-graig.