Diweddaraf Datganiadau

Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: cogyddion ifanc dan hyfforddiant yn darparu prydau poeth i'r digartref, nid yw COVID-19 wedi atal ein Tîm Atgyfeirio Ymarfer Corff, a cau ardaloedd chwarae.
Image
Mae selsig â thatws stwnsh, cyri cyw iâr a lasagne, gyda Mouse siocled neu sleisen o deisen i bwdin, oll ar y fwydlen i bobl ddigartref yn llety dros dro newydd Caerdydd i bobl ddigartref yn ystod cyfnod COVID-19.
Image
Mae'r diweddariad heno yn cynnwys y diweddaraf ar gefnogaeth i fusnesau, nodyn i atgoffa y bydd gwastraff yn cael ei gasglu ar wyliau banc Gwener y Groglith a Llun y Pasg, ysgolion hyb ychwanegol a sut y bu i'r Cyngor a'r Heddlu gydweithio i gadw llygad
Image
Bydd eich diwrnod casglu yn aros yr un peth yn ystod y Pasg eleni, ond mae’n bosibl y bydd amseroedd casglu yn newid felly sicrhewch fod eich gwastraff allan erbyn 6am.
Image
Mae dros £35 miliwn bellach wedi'i ddosbarthu i fusnesau Caerdydd mewn cymorth grant gan Gyngor Caerdydd fel rhan o’r pecyn achub COVID-19 parhaus.
Image
Y newyddion gan Gyngor Caerdydd y gallech fod wedi'i fethu'r wythnos ddiwethaf
Image
Dyma'r crynodeb COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: nodyn i'ch atgoffa y bydd y ddarpariaeth Prydau Ysgol Am Ddim yn newid i gynllun talebau o'r dydd Llun yma; 1,000 o wirfoddolwyr yn ymuno â Gyda'n Gilydd Dros Gaerdydd; pryd ar Glud y
Image
Nodyn i'ch atgoffa y bydd y ddarpariaeth Prydau Ysgol Am Ddim yn newid i gynllun talebau o'r dydd Llun yma, 6 Ebrill ymlaen a chaiff ei ymestyn i gynnwys yr hyn a fyddai wedi bod yn gyfnod o bythefnos o wyliau Pasg i ysgolion.
Image
Erbyn hyn, mae aelodaeth grŵp gwirfoddolwyr Gyda’n Gilydd Dros Gaerdydd yn cynnwys 1000 o breswylwyr o bob rhan o’r ddinas sydd wedi ymrwymo i neilltuo eu hamser a’u gwasanaethau i helpu pobl mewn angen yn ystod argyfwng COVID-19.
Image
Dyma'r crynodeb COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: apêl frys am staff gofal cymdeithasol a Gweithwyr Cymdeithasol, ysgolion, a rhoi bonllef o gymeradwyaeth i'n casglwyr gwastraff i ddiolch iddyn nhw.
Image
Bydd y ddarpariaeth Prydau Ysgol Am Ddim yn newid i gynllun talebau o ddydd Llun 6 Ebrill ymlaen a chaiff ei ymestyn i gynnwys yr hyn a fyddai wedi bod yn gyfnod o bythefnos o wyliau Pasg i ysgolion.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi apêl frys am ofal cymdeithasol a gweithwyr cymdeithasol i ymuno â'r awdurdod a chwarae rhan hanfodol wrth helpu cymunedau drwy argyfwng coronafeirws (COVID-19).
Image
Y diweddara am COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: mynwentydd i gau dros dro ar ôl nifer uchel o ymwelwyr ar y penwythnos, a newidiadau i Farchnad Caerdydd yn sicrhau bod stondinau sy'n gwerthu nwyddau hanfodol yn aros ar agor.
Image
Caiff pedair mynwent yng Nghaerdydd eu cau i’r cyhoedd dros dro, oni bai eu bod yn mynd i angladd, yn dilyn penwythnos gyda llu o bobl yn ymweld â’r safleoedd ac yn methu cydymffurfio â chyfarwyddiadau'r Llywodraeth ar ymbellhau cymdeithasol.
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: y cynnydd diweddaraf yn y ddarpariaeth ddigartrefedd, mireinio'r casgliadau gwastraff wythnosol newydd, ac ati.
Image
Mae newidiadau wedi’u cyflwyno ym Marchnad Caerdydd i sicrhau y gall masnachwyr hanfodol barhau i gynnig cynnyrch ffres i gwsmeriaid ledled y ddinas yn ystod yr achosion o COVID19.