Diweddaraf Datganiadau

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Cyn diwedd tymor yr Hydref bydd pob ysgol brif ffrwd yng Nghaerdydd yn cael swp o ddyfeisiau Chromebook newydd sy'n cyfateb i grŵp blwyddyn lawn o ddisgyblion yn eu hysgol. Bydd cyfanswm o 10,000 o ddyfeisiau newydd yn cael eu dosbarthu i ysgolion ledle
Image
Bydd Caerdydd yn elwa o strydoedd glanach o dan gynlluniau newydd i newid y ffordd y cesglir gwastraff ac a deunyddiau ailgylchadwy ar draws y ddinas.
Image
Gyda’r Calan Gaeaf eleni yn ystod yr Hanner Tymor, dyma'r amser perffaith i gael y plant i gymryd rhan mewn rhai celf a chrefftau OFNadwy o dda.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Bydd goleudy eiconig Cofeb Scott ym Mharch y Rhath yn cael ei ailbaentio i gofio am ddwy fenyw a arferai, cyn iddynt farw yn anffodus, fwynhau cerdded o amgylch Llyn Parc y Rhath.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: mae gwefan newydd Digwyddiadau'r Hybiau wedi'i lansio; yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; a gofalwr ysgol yn ymddeol ar ôl 22 o flynyddoedd; Gweithgareddau hanner...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 26/10/20
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd yn cwmpasu: newidiadau i wasanaethau Cyngor Caerdydd yn sgil cyfyngiadau ‘Cyfnod Atal' Llywodraeth Cymru; achosion a phrofion COVID-19; diweddariad ar ysgolion a effeithiwyd gan COVID-19; Holi...
Image
Daw cyfyngiadau Cyfnod Atal Llywodraeth Cymru i rym am 6pm heno.
Image
Mae arolwg blynyddol y Cyngor sy’n rhoi’r cyfle i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd i rannu eu safbwyntiau am wasanaethau cyhoeddus yn y ddinas wedi cael ei lansio.
Image
Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod Diwethaf. Diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion 22 Hydref 2020.
Image
Bydd newidiadau i wasanaethau Cynghori a’r Gwasanaeth i Mewn i Waith, hybiau a llyfrgelloedd ac atgyweiriadau i dai cyngor yn cael eu cyflwyno o ddiwedd yr wythnos hon, yn unol â'r mesurau 'cyfnod atal' diweddaraf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru
Image
Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod Diwethaf; Diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion 21 Hydref 2020.
Image
Mae Cartref Cŵn Caerdydd wedi derbyn dwy wobr PawPrints RSPCA - gwobr Aur yn y categori Cŵn Strae a gwobr Arian yng nghategori Cŵn Cwt.