Datganiadau Diweddaraf

Image
26/07/21 - #DyfodolCadarnhaolCDYDD – Gwobr i Ysgol Gynradd Herbert Thompson Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Herbert Thompson, a anrhydeddwyd gyda Gwobr Ysgol Ragoriaeth Thrive.
Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy’n cynnwys cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn rhan o Adran Addysg Cyngor Caerdydd ac yn gweithio gyda phobl ifanc 11-25 oed i gefnogi datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol drwy amrywiaeth o gyfleoedd.
Image
Er mwyn sicrhau y bydd cynllun trafnidiaeth ac adfywio gwerth miliynau o bunnau yn Stryd Tudor yn cael ei gwblhau mewn pryd ac o fewn y gyllideb, bydd y stryd yn cael ei gwneud yn stryd unffordd am 11 mis er mwyn gwneud gwaith hanfodol arni.
Image
Mae dosbarthu mwy na 40 miliwn o eitemau o Gyfarpar Diogelu Personol (PPE) ledled Caerdydd, dosbarthu 2,295 o becynnau bwyd i bobl yn cysgodi rhag COVID-19 yn y ddinas, yn ddim ond ychydig o ffigyrau anhygoel Gwasanaethau Cymdeithasol a ddatgelwyd mewn a
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: pedair noson o gerddoriaeth fyw yng Nghastell Caerdydd i gefnogi canolfannau llawr gwlad; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Bydd pedair noson o gerddoriaeth fyw, wedi'u curadu gan ganolfannau cerddoriaeth llawr gwlad Caerdydd, yn cael eu cynnal yng Nghastell Caerdydd dros benwythnos gŵyl y banc ym mis Awst, fel rhan o gynllun gan Gyngor Caerdydd a ddatblygwyd gyda Bwrdd...
Image
Llongyfarchiadau i Ysgol Gynradd Herbert Thompson, a anrhydeddwyd gyda Gwobr Ysgol Ragoriaeth Thrive.
Image
Datganiad ar y Felodrom; Bridiwr cŵn anghyfreithlon yn cael ei anfon i'r carchar gan Lys Ynadon Caerdydd; Sector y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i elwa ar gyllid o £50m; Datganiad ar gasgliadau Gwastraff; £40,000 o gyllid tuag at gytiau...
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: datganiad ar y felodrom; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a sector y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i elwa ar gylli
Image
Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Mae sefydliadau beicio allweddol yn cefnogi'r cynlluniau ar gyfer y felodrom newydd yn y Bae gan gynnwys British Cycling, Beicio Cymru, Triathlon Cymru, y Maindy Flyers, Ajax Caerdydd a llawer o glybiau...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; man gwyrdd man draw i gyn-filwyr yn rhandiroedd Caerdydd; a £40,000 o gyllid tuag at gytiau newydd...
Image
Mae Christopher May, 32, o Kewstoke Avenue, Llanrhymni, Caerdydd, wedi cael ei ddedfrydu heddiw i 16 wythnos yn y carchar gan Lys Ynadon Caerdydd am fridio cŵn yn anghyfreithlon, anffurfio anifeiliaid, achosi dioddefaint diangen i anifail a mewnforio cŵn
Image
Bydd media.cymru yn gwneud y rhanbarth yn ganolbwynt byd-eang ar gyfer arloesedd a chynhyrchu ym maes y cyfryngau
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a cymorth i denantiaid sydd ag ôl-ddyledion rhent.
Image
"Fel llawer o awdurdodau lleol ledled y DU, mae Cyngor Caerdydd yn wynebu heriau na welwyd mo’u tebyg o'r blaen i gynnal gwasanaethau rheng flaen.