Diweddaraf Datganiadau

Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (3 Awst)
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: agor Caffi Cwr y Castell; beicffyrdd dros dro yn dod i Gaerdydd; 20 ardal chwarae arall i ailagor; mwy o Hybiau cymunedol yn ailagor; a, diolch i Neuadd Llanofer...
Image
Bydd 20 yn fwy o ardaloedd chwarae plant yng Nghaerdydd yn ailagor, gan gynnwys Parc y Mynydd Bychan. Mae 50 safle eisoes wedi eu hagor ledled y ddinas.
Image
Bydd profiad bwyta allan newydd cyffrous Caerdydd ar Stryd y Castell yn agor i'r cyhoedd yn swyddogol ddydd Gwener, 31 Gorffennaf, yn croesawu ymwelwyr i'r Un Ddinas - gydag ychydig o newidiadau.
Image
Mae Caerdydd - a bleidleisiwyd y ddinas orau yn y DU i feicio ynddi yn ddiweddar - yn gosod beicffyrdd newydd dros dro.
Image
Mewn unrhyw flwyddyn arall ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol, byddai cannoedd o blant yn mwynhau digwyddiad Diwrnod Chwarae Cenedlaethol wedi’i drefnu gan Dîm Gwasanaethau Plant Cyngor Caerdydd yn un o fannau gwyrdd y ddinas.
Image
Mae gweithwyr a gwirfoddolwyr wedi bod yn gwnïo gyda’r gorau mewn project cymunedol i greu dillad gwaith ar gyfer gweithwyr iechyd yn ystod argyfwng y Coronafeirws. Mae’r staff a’u cynorthwywyr o’r ganolfan dysgu cymunedol a’r celfyddydau wedi rhoi eu ha
Image
Mae'r canfasio blynyddol o bleidleiswyr cymwys yn y ddinas bellach ar y gweill, gyda rhai 14 i 16 oed yn gallu cofrestru i bleidleisio am y tro cyntaf.
Image
Dyma'r diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: toiledau cyhoeddus yn ailagor; lleoedd Chweched Dosbarth ar gael; mannau awyr agored arbennig i fusnesau a sefydliadau eu defnyddio; Cartref Cŵn Caerdydd yn ailagor, gyda rhai newidiadau i'r rheiny...
Image
Mae nifer o leoedd ar gael mewn lleoliadau chweched dosbarth ledled y ddinas ar gyfer mis Medi, ac anogir disgyblion sy'n cwblhau Blwyddyn 11 yr haf hwn i ddarganfod yr ystod amrywiol o opsiynau sydd ar gael iddynt.
Image
Mae mwyafrif y toiledau sy'n cael eu gweithredu gan y Cyngor ym mharciau Caerdydd wedi ail-agor gyda threfniadau glanhau rheolaidd a mesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith i sicrhau diogelwch y cyhoedd.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (27 Gorffennaf)
Image
Croeso i ddiweddariad diwethaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: cerflun y masnachwr caethweision oedd yn arwr yn rhyfel Waterloo, Syr Thomas Picton, i gael ei dynnu o Neuadd Farmor yr Arwyr yn Neuadd y Ddinas; 20 ardal chwarae arall...
Image
Mae mwy o ddarpariaeth a chymorth ar gael i bobl ifanc gan Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd er mwyn ateb galw mwy yn ystod COVID-19.
Image
Bydd 20 yn fwy o ardaloedd chwarae plant yng Nghaerdydd yn cael eu hailagor Ddydd Llun (27 Gorffennaf) yn dilyn y 30 safle cyntaf i gael eu hagor yr wythnos ddiwethaf.
Image
Mae’r eitemau y chwilir amdanynt fwyaf ar ein tudalennau ailgylchu A-Y wedi’u datgelu ac efallai y cewch eich synnu at rai o’r eitemau na ddylech eu rhoi yn eich bagiau ailgylchu gwyrdd. Dyma’r 10 eitem y chwilir amdanynt fwyaf: