Datganiadau Diweddaraf

Image
"Nid yw Morgan byth yn rhoi'r gorau iddi. Pe gallech roi ei frwdfrydedd a'i natur benderfynol a'i werthu, byddech yn gwneud ffortiwn." Dyma eiriau Arolygydd yr Heddlu Jones am un o'u Gwirfoddolwyr Ieuenctid Heddlu gyda Heddlu De Cymru.
Image
Mae cyfleuster newydd cyffrous, sy'n cynnig hyfforddiant hanfodol a phrofiad adeiladu ar y safle i geiswyr gwaith a myfyrwyr diploma adeiladu ar draws De-ddwyrain Cymru, wedi agor.
Image
Bydd practis milfeddygol newydd sy'n cynnig gofal fforddiadwy i gŵn yn agor yng Nghartref Cŵn Caerdydd.
Image
Ddydd Gwener 20 Awst, bydd tîm o bobl greadigol, gan gynnwys partneriaid o Gymru, yn lansio 'Fix Up The City' - y profiad Realiti Estynedig (AR) dinesig cyntaf erioed yn seiliedig ar y ddeuawd eiconig Wallace &Gromit – yng Nghaerdydd, San Francisco a Bry
Image
Bydd y Nadolig ym Mharc Bute yn arwain ymwelwyr ar daith arbennig o amgylch tirnod y ddinas a thrwy'r llwybr goleuadau Nadolig mwyaf a welodd Cymru erioed
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: HQ Theatres yw gweithredwr newydd y Theatr Newydd; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
HQ Theatres (HQ) – rhan o fusnes adloniant byw rhyngwladol premiwm Trafalgar Entertainment – yw gweithredwr swyddogol newydd Theatr Newydd Caerdydd, ar ôl diwedd llwyddiannus proses ymgeisio gystadleuol a gynhaliwyd gan Gyngor Caerdydd.
Image
13/08/21 - Galwch heibio i'ch llyfrgell a hyb lleol Mae Llyfrgelloedd a Hybiau Cymunedol ledled y ddinas yn paratoi i groesawu cwsmeriaid yn ôl drwy'r drysau, heb fod angen apwyntiad.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Gwastraff gardd Caerdydd yn symud i gasgliadau misol, Ysgolion Caerdydd yn dathlu canlyniadau TGAU a Safon Uwch, nid oes angen apwyntiad ar gwsmeriaid bellach i ymweld â hyb neu lyfrgell i bo
Image
Mae Llyfrgelloedd a Hybiau Cymunedol ledled y ddinas yn paratoi i groesawu cwsmeriaid yn ôl drwy'r drysau, heb fod angen apwyntiad.
Image
Bydd casgliadau gwastraff gardd yng Nghaerdydd yn newid o gasglu bob pythefnos i gasglu bob mis o Ddydd Sadwrn, 14 Awst, wrth i'r cyngor weithio i glirio ôl-groniad o wastraff gardd ar strydoedd y ddinas a achosir gan brinder gyrwyr HGV ledled y Deyrnas
Image
Bydd casgliadau gwastraff gardd yng Nghaerdydd yn newid o gasglu bob pythefnos i gasglu bob mis o Ddydd Sadwrn, 14 Awst
Image
Mae disgyblion blwyddyn 11 yn dathlu eu canlyniadau TGAU heddiw gyda dros draean o’r graddau (34.5%) yn A*-A.
Image
Mae miloedd o blant a phobl ifanc Caerdydd wedi bod yn gwenu o glust i glust wrth i ŵyl ganol dinas Gwên o Haf Caerdydd ddirwyn i ben, gan baratoi'r ffordd ar gyfer hyd yn oed mwy o hwyl sy’n dda i blant yr haf hwn.
Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy’n cynnwys cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd a diweddariad ar ganlyniadau’r arholiadau Safon Uwch.
Image
Mae Caerdydd am gynyddu nifer y bobl sy'n cerdded neu'n beicio i'r gwaith o 31% i 43% erbyn 2030. Er mwyn cyflawni hyn, trafododd a chymeradwyodd Cabinet Cyngor Caerdydd, yn ei gyfarfod ar 15 Gorffennaf, y dylai’r Map Rhwydwaith Teithio Llesol drafft fy