Datganiadau Diweddaraf

Image
Datgelwyd cyllideb a gynlluniwyd i greu swyddi newydd, adeiladu cartrefi cyngor newydd, a gwella cyfleoedd i blant a phobl ifanc, tra'n diogelu'r rhai lleiaf cefnog wrth i'r 'argyfwng costau byw' gael ei gynnal, gan Gyngor Caerdydd.
Image
Cynhelir etholiadau'r Senedd a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu ledled Cymru ar 5 Mai 2022 ac mae Cyngor Caerdydd yn annog preswylwyr cymwys ar draws y ddinas i sicrhau eu bod wedi cofrestru i bleidleisio.
Image
Mae'r diweddariad canlynol ar wasanaethau Cyngor Caerdydd yn ychwanegol at yr effeithiau Storm Eunice a nodwyd ddoe yma:https://www.cardiffnewsroom.co.uk/releases/c25/28532.html
Image
Mae'r diweddariad canlynol ar wasanaethau Cyngor Caerdydd yn ychwanegol at yr effeithiau Storm Eunice a nodwyd yn gynharach y prynhaw
Image
Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi Rhybudd Coch am Wynt o 7am tan hanner dydd yfory, dydd Gwener 18 Chwefror sy'n berthnasol i ardaloedd arfordirol de-orllewin y Deyrnas Gyfunol, gan gynnwys Caerdydd.
Image
Mae creu rhwydwaith cydraddoldeb i weithwyr ledled y ddinas, sy'n edrych ar gyfleoedd i ddatblygu Paneli Aelodau mwy cynrychioliadol a chynyddu amrywiaeth mewn cyrff llywodraethu ysgolion i gyd wedi cael eu trafod fel rhan o gynlluniau i helpu i fynd i'r
Image
Mae’r Dreamachine yn fath newydd pwerus o brofiad trochi sy'n archwilio potensial di-derfyn y meddwl dynol.
Image
Mae cynllun newydd i helpu pobl ar y ffordd i yrfa newydd wedi cael ei lansio gan Wasanaeth Cyngor i Mewn i Waith Cyngor Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: rydym am glywed eich barn ar strategaeth gwastraff ddrafft Caerdydd; plannu 1,700 o goed ym Mharc Tremorfa; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion Caerdydd...
Image
Mae tenantiaid newydd naw tŷ modiwlaidd cynaliadwy, hynod effeithlon o ran ynni yn y Rhath, wedi disgrifio eu cartrefi cyngor newydd fel rhai 'mawr a helaeth' gydag ystafelloedd ymolchi fel gwesty’r Hilton!
Image
Bydd Caerdydd yn cynnal Gŵyl BBC Radio 6 Music eleni, a gynhelir rhwng dydd Gwener 1af a dydd Sul 3ydd Ebrill. Cyhoeddwyd y perfformwyr bore yma ar 6 Music gan Huw Stephens a Mary Anne Hobbs.
Image
Mae dros 1,700 o goed wedi’u plannu ym Mharc Tremorfa ar gyfer Canopi Gwyrdd y Frenhines (QGC) mewn digwyddiad arbennig i ddathlu statws Caerdydd fel Dinas Bencampwr.
Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus chwe wythnos ar sut y bydd Caerdydd yn cyrraedd targedau ailgylchu Llywodraeth Cymru erbyn 2025 ac yn gwneud Caerdydd yn un o'r dinasoedd gwyrddaf yn y DU yn agor heddiw.
Image
Ddydd Gwener agorodd Plant Ysgol Gynradd Llandaf yr Eglwys yng Nghymru Ardal Chwarae Caeau Llandaf yn swyddogol, lle mae croeso i blant archwilio a chwarae yn dilyn gwaith ailwampio sylweddol.
Image
Diwydiant gwallt a harddwch Caerdydd i helpu i fynd i'r afael â cham-drin domestig; Gwaith adeiladu ar adeilad newydd Ysgol Uwchradd Fitzalan yn cyrraedd uchelfannau newydd; Disgyblion Ysgol Uwchradd Willows yn teithio i Dubai i gynrychioli'r DU...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Estyn yn canmol Gwasanaethau Addysg Caerdydd; gwaith adeiladu ar adeilad newydd Ysgol Uwchradd Fitzalan yn cyrraedd uchelfannau newydd; achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd...