Datganiadau Diweddaraf

Image
Cyngor i deithio i Gymru vs De Affrica; Ail-agor Parc Maltings; Yr Arglwydd Faer yn ymweld â EF Caerdydd
Image
Bum milltir yn unig oddi ar arfordir Caerdydd, ceir hafan naturiol sydd wedi bod â chysylltiad dynol ers dros 2,000 o flynyddoedd.
Image
Mae Parc y Maltings yn Sblot wedi ailagor i'r cyhoedd yn dilyn ail-ddylunio ac uwchraddio helaeth.
Image
Gyda'r gic gyntaf am 3.15pm - bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau o 11.15am tan 7.15pm neu hyd nes yr ystyrir ei bod yn ddiogel eu hail-agor
Image
Yr Arglwydd Faer yn gwirio cynnydd diweddaraf HMS Cardiff; Dweud eich dweud ar ddyfodol gwasanaethau digidol y Cyngor; Parc newydd yn agor i anrhydeddu athro prifysgol benywaidd cyntaf Cymru; ac mwy...
Image
Agor Parc Mackenzie; Mae fflatiau newydd yn darparu cartrefi dros dro i deuluoedd; Ymgynghoriad Gwasanaethau Digidol
Image
Fel porthladd hanesyddol, mae Caerdydd wedi bod â chysylltiadau arbennig â'r Llynges Frenhinol ers amser maith ac mae llongau mawr eu bri wedi cario enw'r ddinas ledled y byd ers dros 400 mlynedd.
Image
Diolch i'r chwyldro mewn cyfathrebu digidol a’r lluaws o ffonau clyfar a dyfeisiau llechen, ni fu erioed yn haws cadw mewn cysylltiad â'n gilydd.
Image
Mae parc newydd, a enwyd er anrhydedd i athro prifysgol benywaidd cyntaf Cymru, Millicent Mackenzie, wedi agor yn swyddogol i'r cyhoedd.
Image
Wrth i Lywodraeth Cymru fwrw ymlaen â chynlluniau i ddileu elw o ofal plant sy’n derbyn gofal, mae Maethu Cymru Caerdydd yn tynnu sylw at fanteision maethu gydag awdurdod lleol.
Image
Mae bloc newydd o 28 o fflatiau a fydd yn helpu Cyngor Caerdydd i ehangu ei lety dros dro i deuluoedd yn y ddinas bron â chael ei gwblhau ar safle hen archfarchnad Morrisons ym Mhentwyn.
Image
Manylion y Grantiau Ysgogwyr Newid Ifanc gwerth hyd at £1,000; Dyfarnu contract i adeiladu amddiffynfeydd llifogydd arfordirol Caerdydd; Mae ein Gwasanaeth Cerdd yn newid gyda lansiad ‘Addysg Gerdd Caerdydd a'r Fro'.
Image
Mae Knights Brown wedi derbyn y contract i adeiladu system amddiffyn rhag llifogydd arfordirol newydd Caerdydd yn ne-ddwyrain Caerdydd.
Image
Byddwch yn Ysgogwr Newid a helpu i wneud Caerdydd yn ddinas fwy cyfartal; Dewch ar Lwybr Stori hudol a chrwydro Caerdydd mewn ffordd hollol newydd; Atebion arloesol i fynd i'r afael â phrinder tai yn cyrraedd ar y safle; Byw'n annibynnol i fodloni...
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Atebion arloesol i fynd i'r afael â phrinder tai yn cyrraedd ar y safle; Dewch ar Lwybr Stori hudol a chrwydro Caerdydd mewn ffordd hollol newydd; a Disgyblion Caerdydd yn tanio at ddyfodol disglair.
Image
Ydych chi eisiau creu byd tecach i bob plentyn? Ydych chi'n angerddol am gydraddoldeb i ferched a menywod ifanc? Oes gennych chi gynllun i roi eich delfrydiaeth ar waith?