Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma ein diweddariad, sy'n cynnwys: dedfryd wedi'i gohirio ar gyfer perchennog canolfan chwarae Supajump; première ysgol i ffilm Wythnos Ffoaduriaid; Gwasanaeth Cofio Babanod; buddsoddi yng nghyrtiau tennis Caerdydd.
Image
Mae'r arlwy bwyd, diod a cherddoriaeth ar gyfer Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd ym Mae Caerdydd wedi'i ddatgelu, ac mae'n cynnwys gwledd o ffefrynnau'r ŵyl yn ogystal â’r rheiny fydd yn gweini danteithion blasus yno am y tro cyntaf.
Image
Mae perchennog canolfan chwarae dan do Caerdydd, Supajump, wedi cael dedfryd carchar ohiriedig o 10 mis, 200 awr o waith di-dâl a gorchymyn i dalu £10,000
Image
Bydd Gwasanaeth Coffa i Fabanod am 11.30am ddydd Sul 25 Mehefin yng Nghapel y Wenallt ym Mynwent Draenen Pen-y-graig.
Image
Ysgol i ddangos ffilm am y tro cyntaf i ddathlu Wythnos Ffoaduriaid 19 - 25; Galw am fwy o 'Geidwaid Coed' i helpu i ofalu am goed Caerdydd; Cyfle mawr i fuddsoddi yng nghyrtiau tennis lleol yng Nghaerdydd; Cyngor traffig a theithio ar gyfer...
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Datgelu cynllun i uwchraddio Canolfan Hamdden Pentwyn Caerdydd; Cynigion swyddfa graidd y cyngor yn symud i'r cam nesaf; Dyfodol Porter's wedi'i sicrhau trwy lofnodi cytundeb prydles 20 mlynedd...
Image
Bydd Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru'r Santes Fair yn cynnal perfformiad cyntaf ffilm o gerdd a ysgrifennwyd ac a berfformir gan ddisgyblion o Bwyllgor Llywio'r Ysgol Noddfa.
Image
Mae byddin o wirfoddolwyr parod wedi helpu plannu mwy na 50,000 o goed newydd yng Nghaerdydd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf fel rhan o raglen plannu coed dorfol 'Coed Caerdydd', sy'n ceisio cefnogi bioamrywiaeth a chynyddu darpariaeth canopi coed
Image
Gallai cynllun tennis poblogaidd sydd wedi rhoi hwb i nifer y bobl sy'n cymryd rhan yn y gamp ym maestref Mynydd Bychan Caerdydd, ac a fyddai'n arwain at fuddsoddi cryn dipyn o arian mewn cyrtiau tennis lleol
Image
Bydd Harry Styles yn perfformio yn Stadiwm Principality Caerdydd ar 20 a 21 Mehefin, a bydd holl ffyrdd canol y ddinas yn cau erbyn 12 hanner dydd.
Image
Bydd ystod eang o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal dros y misoedd nesaf i helpu pobl ifanc i benderfynu ar eu camau nesaf yn dilyn diwrnodau canlyniadau arholiadau Safon Uwch a TGAU ym mis Awst.
Image
Mae cynlluniau i uwchraddio Canolfan Hamdden Pentwyn Caerdydd wedi eu datgelu gan Gyngor Caerdydd.
Image
Mae dyfodol bar annibynnol a lleoliad cerddoriaeth poblogaidd Porter’s yng Nghaerdydd, sydd hefyd yn gartref i theatr dafarn The Other Room, yn ddiogel o'r diwedd, gyda phrydles 20 mlynedd bellach wedi'i chytuno a'i llofnodi ar gyfer lleoliad mwy
Image
Gan ddychwelyd am ei drydedd flwyddyn, cynhelir Diwrnod Ail-lenwi Byd-eang ddydd Gwener, 16 Mehefin.
Image
Mae adroddiad sy'n archwilio'r opsiynau ar gyfer gofynion swyddfa hirdymor y Cyngor i gael ei ystyried gan Gabinet Cyngor Caerdydd.
Image
Mae'r ardal chwarae yn Heol Llanisien Fach wedi ailagor yn swyddogol i'r cyhoedd yn dilyn gwaith adnewyddu helaeth.