Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; fersiwn ddigidol Pàs COVID y GIG ar gael yng Nghymru ar gyfer teithiau brys; a gwasanaeth pe
Image
Bydd ymchwiliadau i safleoedd, a allai baratoi'r ffordd ar gyfer cyfleuster iechyd a lles integredig newydd sbon ar gyfer gorllewin y ddinas, yn dechrau'r wythnos nesaf.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a hwb ariannol mawr i strydoedd mwy diogel Caerdydd.
Image
Mae plant ysgol o Gaerdydd wedi chwarae rhan bwysig yn lansiad datblygiad gwasanaeth newydd ym Mhractis Mynediad Iechyd Caerdydd (CHAP).
Image
Mae cais ar y cyd i sicrhau cyllid ar gyfer mesurau a fydd yn helpu i wneud strydoedd Caerdydd yn lleoedd mwy diogel wedi bod yn llwyddiannus.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a Gwên o Haf ar gyfer plant a phobl ifanc Caerdydd.
Image
Bydd staff y GIG sydd wedi elwa o gael parcio am ddim yn rhai o feysydd parcio’r cyngor yn ystod y pandemig bellach yn gorfod cofrestru am drwydded ddigidol drwy ap parcio MiPermit y cyngor i barhau i ddefnyddio’r cynllun.
Image
Mae rhaglen Gwên o Haf wedi’i pharatoi i wneud i blant a phobl ifanc Caerdydd wenu o glust i glust, gan ddechrau â thirwedd chwarae canol dinas llawn hwyl, sydd i agor wythnos hon.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Datganiad gan y Cyngor ar Stryd y Castell; Stori Llywelyn Bren yn cael ei hadrodd mewn atyniad newydd yng Nghastell Caerdydd; £1.1 miliwn o gyllid ar gyfer treftadaeth a bywyd gwyllt Ynys Echni; Cyhoeddi enillwyr 'Lluniwch eich Dinas' Caerdydd sy'n Dda..
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: gwasanaeth penwythnos galw heibio dos cyntaf brechlyn COVID-19 yn y Bae; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a datganiad gan y Cyngor ar Stryd y Castell.
Image
Wrth wneud penderfyniad ar leihau llygredd aer ar Stryd y Castell mae gan y Cyngor nifer o ffactorau y mae angen eu cydbwyso'n ofalus – gan gynnwys: 1. A fydd y cynllun aer glân ar gyfer Stryd y Castell yn sicrhau bod y lefelau llygredd ar y stryd
Image
Brwydr ganoloesol yr arwr lleol Llywelyn Bren yn erbyn Siryf gormesol Morgannwg yw testun 'Hanesion y Tŵr Du,' atyniad teuluol newydd yng Nghastell Caerdydd.
Image
Bydd adeiladau hanesyddol ar Ynys Echni yn cael eu hatgyweirio a'u hadnewyddu, bydd cynefinoedd yr ynys yn cael eu gwella ar gyfer bywyd gwyllt, a darperir amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu â'r gymuned ac ymwelwyr, ar ôl i berchnogion yr ynys