Datganiadau Diweddaraf

Image
Datganiad ar y Felodrom; Bridiwr cŵn anghyfreithlon yn cael ei anfon i'r carchar gan Lys Ynadon Caerdydd; Sector y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i elwa ar gyllid o £50m; Datganiad ar gasgliadau Gwastraff; £40,000 o gyllid tuag at gytiau...
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: datganiad ar y felodrom; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a sector y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i elwa ar gylli
Image
Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Mae sefydliadau beicio allweddol yn cefnogi'r cynlluniau ar gyfer y felodrom newydd yn y Bae gan gynnwys British Cycling, Beicio Cymru, Triathlon Cymru, y Maindy Flyers, Ajax Caerdydd a llawer o glybiau...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; man gwyrdd man draw i gyn-filwyr yn rhandiroedd Caerdydd; a £40,000 o gyllid tuag at gytiau newydd...
Image
Mae Christopher May, 32, o Kewstoke Avenue, Llanrhymni, Caerdydd, wedi cael ei ddedfrydu heddiw i 16 wythnos yn y carchar gan Lys Ynadon Caerdydd am fridio cŵn yn anghyfreithlon, anffurfio anifeiliaid, achosi dioddefaint diangen i anifail a mewnforio cŵn
Image
Bydd media.cymru yn gwneud y rhanbarth yn ganolbwynt byd-eang ar gyfer arloesedd a chynhyrchu ym maes y cyfryngau
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a cymorth i denantiaid sydd ag ôl-ddyledion rhent.
Image
"Fel llawer o awdurdodau lleol ledled y DU, mae Cyngor Caerdydd yn wynebu heriau na welwyd mo’u tebyg o'r blaen i gynnal gwasanaethau rheng flaen.
Image
Mae cytiau newydd yn yr arfaeth ar gyfer cŵn yng Nghartref Cŵn Caerdydd, yn sgil dyfarnu dau grant gwerth £40,000 y gwnaed cais amdanynt mewn partneriaeth â'r elusen leol The Rescue Hotel.
Image
Cyn bo hir, bydd cyn-filwyr yng Nghaerdydd yn gallu manteisio ar gynllun Man Gwyrdd Man Draw, prosiect garddio cymunedol newydd ar gyfer cyn-filwyr, wedi'i leoli ar safle rhandir yn Grangetown.
Image
Dwedodd llefarydd ar ran y Cyngor “Mae ein meddyliau gyda’r rhai a effeithiwyd gan y digwyddiadau diweddar ym Mharc Bute. Cyn y pandemig roedd mynedfeydd allweddol Parc Bute yn cael eu cloi bob nos adeg machlud haul.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; and £1 miliwn o gyllid ar gyfer prosiect coedwig drefol 'Coed Caerdydd'.
Image
Nid yw'r 16 mis diwethaf wedi bod fel unrhyw un arall ond nid yw hynny wedi atal ymrwymiad ac ymroddiad Bayan Ali i ddod o hyd i waith yn ystod y cyfnod heriol hwn.
Image
Mae cymorth ymarferol ar gael gan y Cyngor i aelwydydd sydd wedi cael trafferth talu eu rhent ac sy'n poeni am golli eu cartref oherwydd ôl-ddyledion rhent cronnol.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi sicrhau bron i £1 filiwn o gyllid ar gyfer prosiect a fydd yn gweld coedwig drefol newydd yn cael ei chreu ledled Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; dweud eich dweud ar gampws addysgol arloesol yn y Tyllgoed; ac ysgolion y mae achosion COVID-19...