Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae ysgolion uwchradd o bob rhan o Gaerdydd yn gweithio gyda'i gilydd i archwilio'r heriau a fyddai'n cael eu hwynebu yn ystod taith i'r blaned Mawrth i ddatblygu anheddiad newydd sy'n gallu cynnal bywyd dynol.
Image
Dyma ein newyddion diweddaraf, sy'n cynnwys: Bydd Ysgol y Court yn cael ei hailenwi wrth i gynlluniau i ddatblygu'r ysgol gael eu cymeradwyo; Camau olaf at ddyfodol cynaliadwy i Neuadd Dewi Sant; A yw eich sefydliad yn gymwys i gael cyllid o dan y...
Image
Mae disgwyl i Gyngor Caerdydd gymeradwyo adroddiad eang sy'n nodi cynlluniau i ddatblygu gofal cymdeithasol y rhanbarth dros y pum mlynedd nesaf.
Image
Mae gan Ysgol Gynradd Adamsdown ddull meddylgar o ddiwallu anghenion disgyblion unigol sy'n gwella eu cyfleoedd mewn bywyd ac yn codi eu dyheadau, meddai Estyn.
Image
Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo cynlluniau ar gyfer adeilad newydd i Ysgol y Court. Mae penderfyniad i ailenwi'r ysgol yn 'Ysgol Cynefin' hefyd wedi'i gytuno.
Image
Bydd 'Baner Werdd' yn hedfan uwchben dau fan gwyrdd arall a reolir gan Gyngor Caerdydd eleni, ar ôl i Barc Tredelerch yn Nhredelerch, a Mynwent y Gorllewin yn Nhrelái, ennill y marc ansawdd rhyngwladol uchel ei fri am y tro cyntaf.
Image
Ymgynghoriad Cymunedol Canolfan Hamdden Pentwyn; Mae 1.6 tunnell o bodiau coffi wedi cael eu hailgylchu yng Nghaerdydd ers mis Ebrill eleni; Fflyd o gerbydau ailgylchu newydd wedi'i chytuno i helpu i gynyddu cyfradd ailgylchu'r ddinas; Gallai gwaith...
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Dadorchuddio Cerflun o Dorwyr Cod y Byd Rygbi; Mae 1.6 tunnell o bodiau coffi wedi cael eu hailgylchu yng Nghaerdydd ers mis Ebrill eleni; Ymgynghoriad Cymunedol Canolfan Hamdden Pentwyn; Swyddogaeth...
Image
Bydd dwy sesiwn ‘galw heibio' cymunedol yn cael eu cynnal yr wythnos nesaf, yn cynnig cyfle i drigolion lleol weld a rhoi sylwadau ar gynlluniau i uwchraddio Canolfan Hamdden Pentwyn.
Image
Mae 1.6 tunnell o bodiau coffi wedi cael eu hailgylchu o dros 2,600 o eiddo yng Nghaerdydd ers mis Ebrill eleni.
Image
Fflyd o gerbydau ailgylchu newydd wedi’i chytuno i helpu i gynyddu cyfradd ailgylchu'r ddinas
Image
Disgwylir i waith ar safle arena dan do newydd Caerdydd, â lle i 15,000 o bobl, ddechrau erbyn diwedd eleni.
Image
Mae'r cynnydd a wnaed gan Ysgol Rithwir (YR) Caerdydd a Phennaeth yr Ysgol Rithwir (PYR) wedi'i gyflwyno mewn adroddiad i Bwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc y Cyngor.
Image
Mae cyflogwyr o bob rhan o ddinas Caerdydd a thu hwnt wedi cynnig geiriau o anogaeth a chyngor i ddosbarth 2023, wrth iddynt agosáu at eu diwrnodau canlyniadau arholiadau Safon Uwch a TGAU ym mis Awst.
Image
Mae dyfodol cynaliadwy i Neuadd Dewi Sant gam yn nes gyda phenderfyniad a wnaed y dylai Cyngor Caerdydd ddiogelu'r lleoliad eiconig trwy fynd i brydles 45 mlynedd gyda’r Academy Music group (AMG).
Image
Mae cynlluniau i gyflymu’r gwaith o gwblhau'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol wedi cymryd cam ymlaen ar ôl i Gabinet Cyngor Caerdydd gyfarfod ar 13 Gorffennaf.