Datganiadau Diweddaraf

Image
Y newyddion gennym ni; Grŵp theatr yn rhoi bywyd newydd i gymeriadau hanesyddol Caerdydd; Perllan newydd ym Mharc Bute; Pedwar diwrnod o ddathlu'r Jiwbilî yng Nghaerdydd, a’c fwy.
Image
Y diweddaraf gennym ni: pedwar diwrnod o ddathlu'r Jiwbilî yng Nghaerdydd; diwrnod agored Ysgol Farchogaeth; cyngor teithio ar gyfer cyngherddau; a perllan newydd ym Mharc Bute.
Image
Y diweddaraf gennym ni: mae cynigion sylweddol Caerdydd i gynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn mynd rhagddynt; helpwch i ddylunio Parc Sglefrio newydd; a'r coronafeirws mewn rhifau.
Image
Meithrin cyfeillgarwch rhwng y cenedlaethau drwy’r cynllun cyfaill sgrifennu; Cynllun peilot 20mya Llywodraeth Cymru yn cael ei roi ar waith heddiw mewn pedair ward yng Nghaerdydd; Y ddinas yn tywynnu’n borffor i nodi Pythefnos Gofal Maeth, a’c fwy
Image
Y diweddaraf gennym ni: y ddinas yn tywynnu'n borffor i nodi Pythefnos Gofal Maeth; y profiad celf ymgolli y mae pawb yn siarad amdano; diwrnod o hwyl yn y Bae; a'r coronafeirws mewn rhifau.
Image
Mae Cyfrif Etholiadau Llywodraeth Leol yng Nghaerdydd Ddydd Gwener 6 Mai, 2022 bellach wedi dod i ben ac mae'r canlyniadau fel a ganlyn:
Image
Y diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: rydym am glywed gan bobl ifanc Caerdydd am bynciau lleol allweddol sy'n bwysig iddynt; meithrin cyfeillgarwch rhwng y cenedlaethau drwy'r cynllun cyfaill sgrifennu; a'r coronafeirws mewn rhifau.
Image
Y diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: cwrdd â Nakeisha Sheppard, ein Swyddog Chwarae Plant dan Hyfforddiant cyntaf; Mark West yn cofio am ei 50 mlynedd yn yr Adran Parciau; a'r coronafeirws mewn rhifau.
Image
Er bod y grefft o sgrifennu llythyron yn un sy’n cilio yn ein hoes ddigidol, nid felly ar gyfer grŵp o blant ysgol Caerdydd a phreswylwyr rhai o gartrefi gofal preswyl y ddinas.
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: Parc y Maltings i gau dros dro wrth i'r gwaith uwchraddio ddechrau; Newidiadau i wasanaethau Llyfrgell Rhiwbeina; a'r coronafeirws nifer wrth nifer.
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: mae eich pleidlais yn bwysig, peidiwch â cholli'ch cyfle; Caerdydd i gynnal digwyddiad stadiwm WWE mawr cyntaf y DU mewn 30 mlynedd; a'r coronafeirws nifer wrth nifer.
Image
Y Ddinas yn dal i symud i guriad y gân ar ôl Gŵyl Gerdd 6 Music y BBC; Mae Ysgol Gynradd Baden Powell wedi ennill y wobr gyntaf mewn cystadleuaeth drafod!; Caerdydd yn taro deuddeg gyda ffans Gŵyl Gerddoriaeth Radio 6 y BBC
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: Trefniadau ar gyfer teuluoedd sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim dros y Pasg, Y Ddinas yn dal i symud i guriad y gân ar ôl Gŵyl Gerdd 6 Music y BBC, Diwrnod Agored y Gwanwyn Parc Bute
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: Caerdydd yn taro deuddeg gyda ffans Gŵyl 6 Music y BBC; Cynnydd yn nifer y cŵn sydd angen eu hailgartrefu; Partneriaeth i wella bywydau myfyrwyr a phreswylwyr; a'r coronafeirws nifer wrth..
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: archwilio potensial y meddwl dynol ym mhrofiad 'Dreamachine' Caerdydd; Caerdydd yw'r awdurdod cyntaf yng Nghymru i ddod yn aelod o Rwydwaith Byd-eang o Gyfleoedd i'r Henoed Sefydliad...
Image
Ymgynghoriad cyhoeddus - Trefniadau cloi Parc y Rhath, Gerddi Pleser y Rhath a Pharc Cefn Onn; Ffliw adar yn lladd 30 o adar yn Llyn Parc y Rhath; Grŵp rhandiroedd Caerdydd yn elwa o arian annisgwyl elusennol