Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae cyfres hwylio enwocaf y byd yn cyrraedd Caerdydd y mis hwn a Chei'r Fôr-Forwyn yw partner nawdd diweddaraf y ddinas groeso i gael ei gyhoeddi, wrth i'r digwyddiad chwaraeon rhyngwladol ddod i Brifddinas Cymru.
Image
Ddydd Sadwrn, 19 Mai, bydd rhai strydoedd yng nghanol y ddinas yn cael eu cau o 12.30pm tan 6.30pm ar gyfer y digwyddiad Monster Jam yn Stadiwm Principality.
Image
Mae Cyngor Caerdydd ar y rhestr fer ar gyfer dyfarniad Cyngor Cydweithredol y Flwyddyn ar gyfer ei ymagwedd cydweithredol at fynd i’r afael â nifer o faterion yn y ddinas.
Image
Bu’r Diwrnod Dim Ceir ddoe yn llwyddiant ysgubol, â thua 10,000 o bobl yn troedio strydoedd Caerdydd a mwynhau digwyddiad Let’s Ride HSBC UK a’r adloniant stryd arall.
Image
Mae cynlluniau i ddatblygu rhaglen hybiau llwyddiannus y Cyngor i ganolbwyntio ar lesiant, ymgysylltu cymunedol a gwasanaethau byw'n annibynnol wedi’u datgelu.
Image
Bydd aelodau’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yn adolygu strategaeth ddiwygiedig gyda’r nod o gynyddu cyfraddau ailgylchu Caerdydd fory.
Image
Mae Caerdydd yn gyrru neges glir at Channel 4 yn ei ymgais i ddenu pencadlys newydd y darlledwr yn y DU yma, gan ddweud wrth y penaethiaid a’r staff – “We’re ALL 4 you”.
Image
11/05/18 - Ariannu Parciau
Bydd y Cabinet yn ystyried ffyrdd newydd o redeg parciau Caerdydd yn ddiweddarach yn y mis yn dilyn ymchwiliad craffu manwl.
Image
Mae archwiliad gan y corff addysg Estyn wedi canfod fod Ysgol Pwll Coch yn ‘dda' ym mhob un o'r pum maes yr edrychwyd arnynt.
Image
Ymhen ychydig dros bythefnos, bydd Caerdydd yn cynnal Ras Fôr Volvo, sef prif gyfres hwylio'r byd a chafodd Prifysgol Caerdydd ei chyhoeddi fel partner arweiniol pan fydd y digwyddiad chwaraeon rhyngwladol yn ymweld â Chymru am y tro cyntaf.
Image
Mae’r Cyngor yn falch o gadarnhau y bydd Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn dathlu cyrraedd Uwchgynghrair Lloegr yng nghanol y ddinas ddydd Sul 13 Mai.
Image
Swydd ddelfrydol gwbl unigryw ar ynys sydd bum milltir o arfordir Caerdydd gyda goleudy ei hun, roedd hi'n gyfle na allai Mat Brown ei wrthod. Mae Mat wedi llwyddo i gael swydd fel Warden ar Ynys Echni ac mae bellach yn edrych ymlaen at gael dianc am yr
Image
Mewn ychydig dros dair wythnos, bydd y gyfres hwylio anoddaf a mwyaf ei bri yn cyrraedd Caerdydd ac mae ABP South Wales wedi eu henwi yn bartner wrth i'r digwyddiad byd eang gyrraedd Cymru am y to cyntaf erioed.
Image
Hawlio’r Strydoedd yn ôl ar Ddiwrnod Dim Ceir
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi addo i weithio gyda’i gyflenwyr a’i gontractwyr i gynyddu lefel y gwariant sy'n aros yn y ddinas ac economi'r rhanbarth ehangach.
Image
Ymunodd Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cyng. Huw Thomas, a'r Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth, y Cyng. Caro Wild, â Phrif Weinidog Cymru Carwyn Jones yr wythnos hon i gefnogi cyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru am eu hymrwymiad gwer