Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: gwybodaeth bwysig i rieni a gofalwyr; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Mae 19 o goed a osodwyd dros dro ar Stryd y Castell yr haf diwethaf yn cael eu symud i gartrefi parhaol newydd ym Mharc Sblot a Pharc Moorland.
Image
O ddydd Llun, bydd ysgolion yn croesawu plant yn ôl i'r Feithrin, Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2.
Image
Bydd gwaith i wella tair ardal chwarae yng Nghaerdydd yn dechrau erbyn diwedd y mis.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 15/02/21
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd: Arolygiaeth Gofal Cymru arolygiad o Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Caerdydd; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; penodi...
Image
Mae system goleuadau lliwgar newydd wedi'i gosod yng Nghastell Caerdydd yn rhan o gynlluniau i wella'r strydlun, i leihau'r ynni a ddefnyddir a'r gost, ac i helpu i greu mwy o incwm.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: maes parcio ym Mharc Cefn Onn i'w gyfyngu i ddeiliaid Bathodyn Glas yn unig; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Maes parcio ym Mharc Cefn Onn i'w gyfyngu i ddeiliaid Bathodyn Glas yn unig o'r penwythnos hwn
Image
Mae adroddiad wedi'i gyhoeddi am yr arolygiad diweddar o Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Caerdydd a gynhaliwyd gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).
Image
Mae dau gyn-ddisgybl o Ysgol Uwchradd Fitzalan wedi sicrhau cyflogaeth gyda Kier, y contractwr a ddewiswyd i gyflwyno'r ysgol newydd sbon a fydd yn cymryd lle Ysgol Uwchradd Fitzalan bresennol, yn ardal Treganna'r ddinas.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; Cyngor yn ceisio landlordiaid i wella mynediad at gartrefi rhent preifat; a buddsoddi yn Llyfrgell Rhiwbeina.
Image
Mae cynlluniau i fuddsoddi yn Llyfrgell Rhiwbeina er mwyn ddarparu gwasanaethau ychwanegol a gwell i'r gymuned wedi'u dadlennu.
Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.