Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy’n cynnwys cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Bellach mae hybiau a llyfrgelloedd ar draws y ddinas yn cynnig cyfle i aelodau’r llyfrgell bori drwy’r silffoedd llyfrau am y tro cyntaf mewn mwy na blwyddyn, fel rhan o’r broses barhaus o adfer gwasanaethau cymunedol yn y ddinas.
Image
Here is the latest update from Cardiff Council, covering vaccination totals for Cardiff and Vale of Glamorgan; and Cardiff’s COVID-19 case and test numbers.
Image
Mae bwrdd tenis bwrdd awyr agored wedi'i osod ym Mharc Bute er cof am gyn-fyfyriwr o Brifysgol Caerdydd a fu farw'n sydyn yn ei gwsg pan oedd ond yn 29 oed, ar ôl mynd i'r gwely gyda thwymyn.
Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy’n cynnwys cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy’n cynnwys cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy’n cynnwys cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer yr achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, gwybodaeth am Gastell Caerdydd a Marchnad Caerdydd; a chyngor ar deithio i Gaerdydd,
Image
Bydd croeso i ymwelwyr a thrigolion i Ganol Dinas Caerdydd heddiw wrth i fanwerthu nad yw'n hanfodol gael y golau gwyrdd i ailagor i'r cyhoedd.
Image
Mae tiroedd Castell Caerdydd wedi ailagor heddiw (dydd Llun 12 Ebrill), fel man cyhoeddus â mynediad am ddim.
Image
Mae Marchnad Caerdydd yn ail-agor heddiw (12 Ebrill) gydag amrywiaeth o stondinau yn barod i groesawu cwsmeriaid yn ôl yn ddiogel ac, fel rhan o dreial newydd a gynlluniwyd i ddenu mwy o gwsmeriaid, eu cŵn.
Image
Mae’r Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Rod McKerlich, wedi arwain y teyrngedau o brifddinas Cymru, yn dilyn cyhoeddi marwolaeth Ei Uchelder Brenhinol, Dug Caeredin.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a ymgynghoriad ar gynllun talu ac arddangos Rhodfa Lloyd George.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cynlluniau wedi'u cymeradwyo ar gyfer ysgol newydd yn St Edern.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi agor ymgynghoriad ar gynllun arfaethedig i gyflwyno parcio talu ac arddangos ar Rodfa Lloyd George, yn Butetown.
Image
Heddiw, Dydd Mawrth 6 Ebrill, mae Adran Gynllunio Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo cynlluniau i adeiladu ysgol gynradd newydd yn natblygiad St Edeyr i wasanaethu rhannau o Bontprennau a Phentref Llaneirwg, a leolir i'r dwyrain o ffordd gyswllt Pontprenna