Diweddaraf Datganiadau

Image
“Caerdydd yw un o’r sectorau creadigol sydd yn tyfu gyflymaf y tu allan i Lundain. Ar hyn o bryd mae dros 3000 o fusnesau creadigol gennym yn y ddinas a dros 15,000 wedi eu cyflogi yn y sector.
Image
Mae project Grangetown Werddach, sydd ar waith mewn deuddeg o strydoedd preswyl yn Grangetown, wedi ennill trydedd wobr fawr, Gwobr gan Ddiwydiant Adeiladu Prydain. Mae’r wobr, a gyflwynwyd mewn seremoni yn Grosvenor House, Llundain ddydd Sul (13 Hydref)
Image
Ysgol Gynradd Glyncoed ym Mhentwyn yw'r ysgol ddiweddaraf i gael gwobr genedlaethol am ei gwaith yn hyrwyddo iechyd a llesiant ymysg cymuned yr ysgol.
Image
Daeth Cyngor Caerdydd a Heddlu De Cymru at ei gilydd eto dros y penwythnos i fynd i’r afael â beiciau all-ffordd yng Nghaerdydd.
Image
Mae’n bleser gan Gyngor Caerdydd gyhoeddi y bydd y cwmni technoleg rhyngwladol, SIPCOM, yn sefydlu hyb technoleg newydd yng Nghaerdydd i wasanaethu’r sylfaen cwsmeriaid sy’n ehangu’n gyflym.
Image
Mae rhoi hwb enfawr i’r economi leol a gwella cyfleoedd yn nwyrain Caerdydd ymhlith prif amcanion strategaeth newydd ar gyfer yr ardal sydd wedi ei datgelu gan Gyngor Caerdydd.
Image
Mae Amgueddfa Caerdydd wedi ennill cydnabyddiaeth genedlaethol yn y Gwobrau ‘Amgueddfeydd yn Newid Bywydau’ a gynhaliwyd yn ddiweddar yng nghynhadledd y Gymdeithas Amgueddfeydd yn Brighton.
Image
Mae llyfr newydd yn cynnwys delweddau na welwyd o’r blaen o Gastell Caerdydd wedi’i gyhoeddi.
Image
Mae cynllun newydd i gwblhau datblygiad Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd wedi’i ryddhau gan Gyngor Caerdydd heddiw.
Image
Mae 18 o bwyntiau gwefru cyflym CT wedi eu gosod yng Nghaerdydd fel rhan o gynnig llwyddiannus i Gynllun Pwyntiau Gwefru Preswyl y Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel (OLEV).
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gofyn i breswylwyr dynnu lluniau o faw cŵn yn eu hardal leol ac anfon lluniau i’r Cyngor drwy App Cardiff Gov.
Image
Heddiw, cyhoeddwyd enillwyr cystadleuaeth ysgrifennu stori i blant ysgol mewn digwyddiad arbennig yng Nghaerdydd fel rhan o ddathliadau blynyddol Wythnos y Llyfrgelloedd.
Image
Yn ystod y flwyddyn nesaf, bydd Amgueddfa Caerdydd yn arddangos darn o ‘drysor' arian o'r 17eg ganrif a ganfuwyd gan ddatguddiwr metel.
Image
Cafodd twyllwr, a hyrwyddodd ei fusnes garddio drwy Facebook gan gymryd arian oddi ar ei ddioddefwyr heb unrhyw fwriad o wneud y gwaith, ei garcharu yn Llys y Goron Caerdydd ddoe (4 Hydref).
Image
Caiff adnoddau, gwybodaeth a gwasanaethau ychwanegol i gefnogi pobl sydd â dyslecsia eu hyrwyddo mewn llyfrgelloedd ledled Caerdydd drwy gydol Wythnos Ymwybyddiaeth Dyslecsia eleni.
Image
Mae Wythnos y Llyfrgelloedd yn ceisio darganfod beth yw hoff lyfr Caerdydd.