Datganiadau Diweddaraf

Image
Ysgol Y Berllan Deg yn Llanedern yw'r ysgol gynradd Gymraeg gyntaf yng Nghaerdydd i dderbyn Cydnabyddiaeth Ysgol Noddfa.
Image
Cae Coffa; Cymorth costau byw; Cymru yn erbyn y Barbariaid; Y diweddaraf am chwilod Ynys Echni
Image
Bydd Cymru'n herio y Barbarians ddydd Sadwrn 4 Tachwedd yn Stadiwm Principality.
Image
Fampirod, bleidd-ddynion, sombis, yr Ieti, Bigfoot, ac Anghenfil y Loch Ness. I’r rhestr yma o greaduriaid cas yma, allwn ni nawr ychwanegu chwilen Ynys Echni sy’n bwydo ar gig a gwaed?
Image
Croeso nôl i'r fenter Croeso Cynnes; Arglwydd Faer yn arwain teyrngedau Caerdydd i'r rhai sydd wedi marw; Cydnabyddiaeth fyd-eang i Gaerdydd wrth iddi ddod y ddinas gyntaf yn y DU i gael ei henwi'n Ddinas sy'n Dda i Blant UNIC; ac mwy
Image
Dyma’r diweddaraf dydd Gwener Caerdydd - dinas gyntaf y DU i fod yn Ddinas sy’n Dda i Blant UNICEF Neuadd Dewi Sant i aros ar gau ar gyfer adnewyddu to 30,000 arall o goed i goedwig drefol Caerdydd Nofio dŵr agored yn Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Image
Unwaith eto, mae hybiau a llyfrgelloedd Caerdydd yn cynnig croeso cynnes i gwsmeriaid a thrigolion yr adeg hon o'r flwyddyn, gyda’r tywydd oerach yn ein cyrraedd.
Image
Arweiniodd Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Bablin Molik, deyrngedau'r ddinas heddiw i'r rhai yn y Lluoedd Arfog a gollodd eu bywydau mewn dau ryfel byd a gwrthdaro eraill, wrth agor y Cae Coffa ar dir Castell Caerdydd.
Image
Heddiw, gall Cyngor Caerdydd gyhoeddi'n falch fod y ddinas wedi'i datgan yn swyddogol yn Ddinas sy'n Dda i Blant UNICEF - y gyntaf o'r fath yn y DU.
Image
Gall nofwyr sy'n chwilio am ddŵr diogel a glân i'w fwynhau yng Nghaerdydd blymio i’r dyfroedd gyda sesiynau nofio dŵr agored newydd Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd o'r wythnos nesaf ymlaen.
Image
Mewn cyfarfod a gynhaliwyd heddiw, dydd Iau, 26 Hydref, mae Cabinet Cyngor Caerdydd wedi derbyn argymhelliad i Neuadd Dewi Sant aros ar gau nes bod to newydd yn cael ei osod a'r adeilad yn cael ei ailwampio.
Image
Mae disgwyl i 30,000 yn fwy o goed gael eu plannu yng nghoedwig drefol Caerdydd dros y 6 mis nesaf wrth i wirfoddolwyr ymuno â digwyddiadau plannu coed cymunedol sy'n cael eu cynnal ledled y ddinas.
Image
Mae Estyn wedi cyhoeddi chwe maes o arfer effeithiol nodedig ar gyfer Ffederasiwn Dysgu'r Gorllewin yn Nhrelái.
Image
Cafodd disgyblion o ysgol gynradd yn y ddinas gipolwg arbennig ar ddemocratiaeth leol yng Nghaerdydd ar ymweliad â Neuadd y Sir.
Image
Cyngor Caerdydd yn cytuno ar gyllid ar gyfer prosiect ysgolion blaenllaw; Hwyl hanner tymor i bawb yn Niwrnod Chwarae'r Hydref Caerdydd; Neuadd Dewi Sant i aros ar gau nes bod to newydd yn cael ei osod a'r adeilad yn cael ei adnewyddu; ac fwy
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, yn cynnwys: Hwyl hanner tymor i bawb yn Niwrnod Chwarae'r Hydref Caerdydd; Neuadd Dewi Sant i aros ar gau nes bod to newydd yn cael ei osod a'r adeilad yn cael ei adnewyddu; Cyngor Caerdydd yn cytuno ar gyllid ar gyfer...