Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi adroddiad sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith cynnal a chadw sy'n cael ei wneud ar Neuadd y Ddinas.
Image
Mae canfyddiadau Arolygiad ar y Cyd o Drefniadau Amddiffyn Plant (JICPA) gan Gyngor Caerdydd, Heddlu De Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi'u cyhoeddi.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi strategaeth buddsoddi addysg newydd gyda'r nod o sicrhau y bydd mwy o bobl ifanc ledled Caerdydd yn cael cyfleoedd i ddysgu mewn ysgolion o ansawdd uchel nawr ac yn y dyfodol.
Image
Gallai un ar ddeg o barciau a mannau gwyrdd yng Nghaerdydd gael eu gwarchod yn barhaol rhag datblygiad yn y dyfodol os yw cynlluniau Cyngor Caerdydd yn cael sêl bendith.
Image
Cwestiynau Cyffredin – Cynigion i warchod mannau gwyrdd gyda Fields In Trust
Image
Heriodd 2,500 o wirfoddolwyr cymunedol un o'r gaeafau gwlypaf a gofnodwyd erioed er mwyn helpu i blannu 30,000 o goed mewn dim ond 6 mis, fel rhan o brosiect i greu coedwig ddinesig yng Nghaerdydd.
Image
Mae Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg wedi dathlu agoriad swyddogol ei hadeilad newydd sbon gwerth £6m yn ystod digwyddiad arbennig ym mhresenoldeb Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas a'r Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dro
Image
Prosiect celf lleol yn creu cwtsh darllen newydd i'r ysgol; Arweinydd Cyngor Caerdydd yn cyhoeddi ad-drefniant i'r Cabinet; Galiwn o Sbaen i lanio ym Mae Caerdydd; Celf wal newydd ar gyfer Stryd Tudor lliwgar; ac fwy
Image
Mae hen ardal ystafell gotiau lom mewn ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi cael ei thrawsnewid yn hafan ddarllen, diolch i ymdrechion ar y cyd gan dîm Gwasanaethau Gofalu y Cyngor, athrawon ac artistiaid gwirfoddol.
Image
Cyngor teithio ar gyfer Bruce Springsteen a E Street Band ar 5 Mai yng Nghaerdydd; Ysgol Gynradd Moorland yn dathlu cwblhau datblygiad ysgol newydd; Celf wal newydd ar gyfer Stryd Tudor lliwgar; ac fwy
Image
Mae dau gynghorydd o Gaerdydd wedi camu o'r meinciau cefn i ymuno â Chabinet Cyngor Caerdydd fel rhan o ad-drefniant a gyhoeddwyd gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas.
Image
Ar un adeg roedd galiynau Sbaenaidd yn croesi Cefnfor yr Iwerydd i arfordir America, yn hwylio Môr y Caribî ac yn archwilio'r Cefnfor Tawel, gan ddarganfod a sefydlu llwybrau masnach ar ran Coron Sbaen – ac nawr mae galiwn yn dod i Fae Caerdydd
Image
Murlun newydd bywiog yw'r ychwanegiad diweddaraf at waith celf a strydlun lliwgar ffordd a adfywiwyd yn ddiweddar yng nghanol y ddinas.
Image
Mae benthyciwr 83 oed wedi cael gorchymyn i ad-dalu dros £173,000 o'i harian twyll, gyda mwy na £35,000 yn cael ei ddychwelyd i'w dioddefwyr mewn iawndal.
Image
Mae gwaith sylweddol i ailddatblygu a gwella cyfleusterau yn Ysgol Gynradd Moorland yn Sblot wedi'u cwblhau.
Image
Bydd Bruce Springsteen a’r E Street Band yn cychwyn eu Taith Byd 2024 ar 5 Mai 2024 yn Stadiwm Principality Caerdydd. Bydd gatiau'r stadiwm yn agor am 4pm, felly bydd ffyrdd canol y ddinas yn cau o gwmpas y stadiwm o 2pm.