Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae Caerdydd yn barod i fwrw ymlaen â chynlluniau i greu un o'r systemau monitro ansawdd aer fwyaf datblygedig yng Nghymru.
Image
Rydym wedi cael gwybod am sgàm newydd sy'n ymwneud â 'Christmas Festival of Light':
Image
Bydd Cymru’n herio Awstralia ddydd Sadwrn 20 Tachwedd yn Stadiwm Principality. Gyda'r gic gyntaf am 5.30pm - bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau o 1.15pm tan 8.15pm we
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: mae Ceisiadau Ysgolion Cynradd ar agor nawr; ymchwiliadau tir yn dechrau yn Argae Parc y Rhath; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Rydym wedi dechrau'r gwaith o ymchwilio i dir Argae Parc y Rhath i sicrhau y gellir mwynhau un o barciau mwyaf poblogaidd Caerdydd yn ddiogel nawr ac yn y dyfodol.
Image
Mae pobl ifanc a gwladolion tramor cymwys sy'n byw yng Nghaerdydd yn cael eu hannog i gofrestru i bleidleisio, yn dilyn newidiadau i'r gyfraith sy'n golygu y gallant bleidleisio mewn etholiadau Llywodraeth Leol am y tro cyntaf.
Image
Ar ugeinfed pen-blwydd y mudiad Cyflog Byw ac yn ystod yr Wythnos Cyflog Byw flynyddol eleni (15-21 Tachwedd), mae Caerdydd yn dathlu un o'i blynyddoedd mwyaf llwyddiannus o gefnogi sefydliadau yn y ddinas i ddod yn gyflogwyr Cyflog Byw.
Image
Mae ceisiadau am leoedd mewn ysgolion cynradd i ddechrau ym mis Medi 2022 yn agor heddiw, (dydd Llun 15 Tachwedd 2021) ac mae rhieni'n cael eu hannog i ddefnyddio'r tri dewis i gael y cyfle gorau i gael lle mewn ysgol a ffefrir ganddynt.
Image
Mae dogfen sy'n nodi amcanion clir i wella bywydau plant a phobl ifanc, wrth gyflwyno cyfleoedd gwirioneddol i'w grymuso i fwynhau bywydau gwell yng Nghaerdydd, wedi'i rhyddhau.
Image
10 rheswm gwych dros ymweld â Chaerdydd y Nadolig hwn!; Yr Eglwys Norwyaidd: Y wybodaeth ddiweddaraf am achub adeilad treftadaeth Caerdydd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol; Datgelu cynlluniau newydd i sicrhau dyfodol yr Hen Lyfrgell; Staff Canolfan...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru; datgelu cynlluniau newydd i sicrhau dyfodol yr Hen Lyfrgell; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion...
Image
Mae’r pwmpenni wedi’u rhoi o’r neilltu a’r tân gwyllt wedi chwythu’i blwc... mae’r Nadolig ar y gorwel yng Nghaerdydd!
Image
Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd Cyngor Caerdydd wrth sicrhau dyfodol yr Eglwys Norwyaidd wedi'i datgelu.
Image
Mae diweddariad ar gamau Cyngor Caerdydd i sicrhau dyfodol yr Hen Lyfrgell wedi'i ddatgelu.
Image
10/11/21 - Holi ac Ateb Tai
Beth mae'r cyngor yn ei wneud am yr argyfwng tai?
Image
"Dim ond os yw pobl yn gwybod ble maen nhw y gall diffibrilwyr achub bywydau". Dyna'r neges gan dad i ddau o Gaerdydd, a gafodd ataliad y galon wrth chwarae pêl-droed gyda'i fab yng Nghanolfan Hamdden y Dwyrain, er iddo ystyried ei hun yn ffit ac yn iac