Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae ceisiadau am leoedd mewn ysgolion cynradd i ddechrau ym mis Medi 2024 ar agor nawr ac mae rhieni'n cael eu hannog i ddefnyddio pob un o'u pum dewis am y cyfle gorau i gael lle mewn ysgol sydd wedi'i dewis ganddyn nhw.
Image
Mae Caerdydd wedi ei choroni'n 'Ddinas y Flwyddyn' yng Ngwobrau blynyddol EG; Newidiadau cyffrous arfaethedig wrth ddarparu Gwasanaethau Gwaith Ieuenctid yng Nghaerdydd; Cynghorau'n chwilio am bartner datblygu ar gyfer rhaglen tai fforddiadwy
Image
Mae Caerdydd wedi ei choroni’n 'Ddinas y Flwyddyn' yng Ngwobrau blynyddol EG, 2023.
Image
Mae adolygiad eang o sut mae Cyngor Caerdydd yn helpu pobl ifanc drwy waith ieuenctid wedi cynnig amrywiaeth o newidiadau i dimau Gwasanaeth Ieuenctid yr awdurdod.
Image
Mae Gwasanaeth Arlwyo Addysg Cyngor Caerdydd wedi cael ei gydnabod am ei ymroddiad, ei arloesedd a'i gyfraniad rhagorol at y sector arlwyo ysgolion.
Image
Mae partneriaeth gyffrous newydd rhwng Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg yn canolbwyntio ar adeiladu cartrefi fforddiadwy cynaliadwy o ansawdd uchel yn gyflym ar draws y rhanbarth.
Image
Yn ddiweddar, aeth Dirprwy Arweinydd y Cyngor a'r Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Sarah Merry, i Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant ym Mhentwyn i siarad â disgyblion am ddemocratiaeth leol a chlywed eu barn ar faterion sy'n bwysig iddy
Image
Sul y Cofio - manylion Gwasanaeth Cofio Cenedlaethol Cymru sy'n digwydd ym Mharc Cathays; Bwydlen newydd i Ysgolion Cynradd - dathlu Wythnos Genedlaethol Prydau Ysgol gyda rhywbeth newydd; Wythnos Cyflog Byw
Image
Bydd defod genedlaethol Sul y Cofio yng Nghymru yn cael ei chynnal ar y cyd rhwng Cyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth â'r Lleng Brydeinig Frenhinol, ddydd Sul 12 Tachwedd 2023.
Image
Ffilm newydd yn amlygu pwysigrwydd y celfyddydau i gymunedau; Helpwch i ddatblygu Cynllun Gweithredu Adfer Natur Leol Caerdydd; 'Ti'n gêm?' wrth i aelodau o Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd godi arian drwy chwarae gemau yn fyw ar gyfer BBC Plant Mew; a fwy
Image
Mae Caerdydd yn dathlu Wythnos Genedlaethol Prydau Ysgol 2023 gyda lansiad bwydlen prydau ysgol cynradd newydd ar gyfer dechrau'r hanner tymor newydd.
Image
"Y peth iawn i'w wneud", "effaith bositif ar staff", "mae'n bwysig bod pobl sy'n gweithio'n galed yn cael eu talu yn unol â hynny".
Image
Ffilm newydd ar bwysigrwydd y celfyddydau i gymunedau; Ysgol Noddfa Gynradd Gymraeg gyntaf Caerdydd; Aelodau'r Gwasanaethau Ieuenctid yn hel arian drwy chwarae gemau i Blant Mewn Angen; Sut i gymryd rhan yn y Bartneriaeth Natur Leol
Image
Mae ffilm bwerus newydd sy'n dangos sut mae pobl Caerdydd yn defnyddio'r celfyddydau, addysg a diwylliant i wella amrywiaeth ac annog cynwysoldeb yn y ddinas wedi cael ei lansio ar y rhyngrwyd heddiw.
Image
Mae Partneriaeth Natur Leol Caerdydd (PNL) yn annog pobl leol, grwpiau cymunedol a busnesau i helpu i ddatblygu Cynllun Gweithredu ar Natur Leol a fydd yn adnabod yr hyn sydd angen ei wneud i adfer a gwella natur yn y ddinas.
Image
Bydd pedwar person ifanc o Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd yn cymryd rhan mewn ymgyrch codi arian gemau byw ar gyfer BBC Plant Mewn Angen.