Datganiadau Diweddaraf

Image
Efallai bod y systemau PA wedi eu pacio'n ddiogel, efallai bod y posteri'n dechrau pilio oddi ar y waliau ac efallai bod yr atseinio yn ein pennau wedi tawelu, ond un wythnos yn ddiweddarach ac mae’r ganmoliaeth i Ŵyl Gerdd 6 Music Caerdydd yn parhau i
Image
Gwelodd y Gystadleuaeth Ysgolion Cynradd Yr Undeb Saesneg ddeg ysgol gynradd yng Nghaerdydd oedd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn cyfres o ddadleuon a gynhaliwyd yn Ysgol Howells yn ddiweddar.
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: Caerdydd yn taro deuddeg gyda ffans Gŵyl 6 Music y BBC; Cynnydd yn nifer y cŵn sydd angen eu hailgartrefu; Partneriaeth i wella bywydau myfyrwyr a phreswylwyr; a'r coronafeirws nifer wrth..
Image
Cynhaliodd Caerdydd ŵyl Gerddoriaeth BBC Radio 6 dros y penwythnos gyda pherfformiadau gwych gan berfformwyr anhygoel mewn lleoliadau ledled y ddinas, gan gynnwys y Manic Street Preachers, Little Simz, Pixies, Idles, Johnny Marr, Father John Misty...
Image
Miloedd o bobl ifanc yn elwa ar Aeaf Llawn Lles Caerdydd; Adeiladwr twyllodrus yn cael ei garcharu yn Llys y Goron Caerdydd; Archwilio potensial y meddwl dynol ym mhrofiad 'Dreamachine' Caerdydd
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud ag adeiladwr twyllodrus a ddedfrydwyd i dair blynedd o garchar, buddion Gŵyl Gaeaf Llawn Lles Caerdydd i bobl ifanc a’r coronafeirws nifer wrth nifer.
Image
Mae miloedd o blant a phobl ifanc ledled Caerdydd wedi manteisio ar wyth wythnos o ddigwyddiadau hamdden, chwaraeon a diwylliannol a gynhaliwyd yn y ddinas fel rhan o’r Ŵyl Gaeaf Llawn Lles
Image
Cafodd adeiladwr twyllodrus a dwyllodd bedwar dioddefwr allan o ychydig dan £15,000 wedi cael ei anfon i'r carchar am dair blynedd yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener diwethaf, 25 Mawrth.
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: archwilio potensial y meddwl dynol ym mhrofiad 'Dreamachine' Caerdydd; Caerdydd yw'r awdurdod cyntaf yng Nghymru i ddod yn aelod o Rwydwaith Byd-eang o Gyfleoedd i'r Henoed Sefydliad...
Image
Mae profiad celf o drochi pwerus, sy'n manteisio ar 'botensial diderfyn y meddwl dynol' yn dod i Gaerdydd ym mis Mai fel rhan o ŵyl UNBOXED: Creadigrwydd yn y DU
Image
Ymgynghoriad cyhoeddus - Trefniadau cloi Parc y Rhath, Gerddi Pleser y Rhath a Pharc Cefn Onn; Ffliw adar yn lladd 30 o adar yn Llyn Parc y Rhath; Grŵp rhandiroedd Caerdydd yn elwa o arian annisgwyl elusennol
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: ymgynghoriad cyhoeddus - Trefniadau cloi Parc y Rhath, Gerddi Pleser y Rhath a Pharc Cefn Onn; croesawu'r Gwanwyn gyda Gŵyl Corff Heini / Meddwl Iach i bobl dros 50 oed; a'r coronafeirws n
Image
Mae ymgynghoriad sy'n gwahodd trigolion i ddweud eu dweud am drefniadau cloi mewn tri pharc yng Nghaerdydd bellach ar waith.
Image
Mae ffliw adar wedi lladd dros 30 o adar yn Llyn Parc y Rhath ers iddo gael ei adnabod gyntaf
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: ffyrdd ar gau ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd ar 27 Mawrth; grŵp rhandiroedd Caerdydd yn elwa o arian annisgwyl elusennol; a'r coronafeirws nifer wrth nifer.
Image
Mae un o gymdeithasau rhandiroedd mwyaf amrywiol ddiwylliannol Caerdydd yn bwriadu gwneud garddio'n hygyrch i'r anabl a dechreuwyr ar ôl sicrhau swm sylweddol o arian annisgwyl elusennol