Datganiadau Diweddaraf

Image
Y diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: cwrdd â Nakeisha Sheppard, ein Swyddog Chwarae Plant dan Hyfforddiant cyntaf; Mark West yn cofio am ei 50 mlynedd yn yr Adran Parciau; a'r coronafeirws mewn rhifau.
Image
Er bod y grefft o sgrifennu llythyron yn un sy’n cilio yn ein hoes ddigidol, nid felly ar gyfer grŵp o blant ysgol Caerdydd a phreswylwyr rhai o gartrefi gofal preswyl y ddinas.
Image
Mae Cyngor Caerdydd eisiau clywed gan bobl ifanc Caerdydd am bynciau lleol allweddol sy'n bwysig iddyn nhw.
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: chynllun peilot 20mya Llywodraeth Cymru mewn pedair ward yng Ngogledd Caerdydd; Pennaeth a Dirprwy Bennaeth o Gaerdydd sydd wedi ennill gwobr yng Ngwobrau Cenedlaethol Cymru; y digwyddiad ‘
Image
Mae pedair ward yng Nghaerdydd wedi'u dewis i fod yn rhan o dreial gan Lywodraeth Cymru i leihau'r terfyn cyflymder cenedlaethol o 30mya i 20mya mewn ardaloedd preswyl.
Image
Mae Pennaeth Ysgol Gynradd Llansdowne, Michelle Jones a'i Dirprwy Bennaeth, Catherine Cooper wedi ennill y wobr gyntaf yng Ngwobrau Dewi Sant, sef gwobrau cenedlaethol Cymru.
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: Parc y Maltings i gau dros dro wrth i'r gwaith uwchraddio ddechrau; Newidiadau i wasanaethau Llyfrgell Rhiwbeina; a'r coronafeirws nifer wrth nifer.
Image
Roedd adeg pan oeddem i gyd yn gobeithio bod mewn swydd am oes ond faint all honni heddiw eu bod wedi gweithio i'r un cyflogwr – gan wneud mwy neu lai yr un tasgau – am y 50 mlynedd diwethaf?
Image
Bydd Parc y Maltings yn y Sblot yn cau dros dro i'r cyhoedd o 3 Mai 2022 i ganiatáu i waith uwchraddio ddigwydd.
Image
Mae Nakeisha Sheppard yn sicr yn rhywun sy'n mwynhau ei gwaith ond yna, fel Hyfforddai Swyddog Chwarae cyntaf Cyngor Caerdydd, nid yw hynny'n syndod.
Image
Bydd gwasanaethau amgen ar gael i ddefnyddwyr llyfrgelloedd yn Rhiwbeina a'r ardal leol yr wythnos nesaf, gan y bydd Llyfrgell Rhiwbeina yn cau dros dro i gael ei datblygu'n ganolfan gymunedol newydd.
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: mae eich pleidlais yn bwysig, peidiwch â cholli'ch cyfle; Caerdydd i gynnal digwyddiad stadiwm WWE mawr cyntaf y DU mewn 30 mlynedd; a'r coronafeirws nifer wrth nifer.
Image
Cyhoeddwyd heddiw fod digwyddiad stadiwm mawr cyntaf WWE yn y DU ers 30 mlynedd i'w gynnal yng Nghaerdydd.
Image
Mae Diwrnod Agored Gwanwyn Parc Bute yn dychwelyd dros benwythnos y Pasg gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau am ddim yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Bute, y Blanhigfa a’r Siop Blanhigion.
Image
Y Ddinas yn dal i symud i guriad y gân ar ôl Gŵyl Gerdd 6 Music y BBC; Mae Ysgol Gynradd Baden Powell wedi ennill y wobr gyntaf mewn cystadleuaeth drafod!; Caerdydd yn taro deuddeg gyda ffans Gŵyl Gerddoriaeth Radio 6 y BBC
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: Trefniadau ar gyfer teuluoedd sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim dros y Pasg, Y Ddinas yn dal i symud i guriad y gân ar ôl Gŵyl Gerdd 6 Music y BBC, Diwrnod Agored y Gwanwyn Parc Bute