Datganiadau Diweddaraf

Image
Leftfield ac Orbital i chwarae Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd; 'Dim torri'r gwair' tan fis Medi mewn 33 safle newydd ledled Caerdydd i gefnogi natur; Ansawdd ailgylchu Caerdydd yn gwella'n sylweddol oherwydd y cynllun ailgylchu newydd; ac fwy
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Cyllid newydd ar gael i greu cydlyniant cymunedol; 'Dim torri'r gwair' tan fis Medi mewn 33 safle newydd ledled Caerdydd i gefnogi natur; Leftfield ac Orbital i chwarae Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd
Image
Bydd arloeswyr cerddoriaeth electronig Leftfield ac Orbital yn agor Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd ar 27 Medi yn Arena Utilita Caerdydd
Image
Mae disgwyl i drefniadau torri gwair 'un toriad', sy'n gyfeillgar i natur, lle nad yw'r gwair yn cael ei dorri tan fis Medi, gael eu cyflwyno mewn 33 o safleoedd newydd yng Nghaerdydd eleni.
Image
Diweddariad Diweddariad dydd Gwener • Ansawdd ailgylchu’r ddinas yn gwella yn sgil y cynllun ailgylchu newydd • Trigolion i ddod â phrawf adnabod â llun wrth bleidleisio fis nesaf • Cerddorion o Gaerdydd wedi'u comisiynu i greu 'Sŵn y Ddinas' newydd.
Image
Mae’r cam diweddaraf yn y gwaith o gyflwyno’r cynllun ailgylchu 'sachau didoli', i 37,000 eiddo ledled Caerdydd, wedi arwain at welliant sylweddol yn ansawdd yr ailgylchu a gesglir o gartrefi preswylwyr, gall Cyngor Caerdydd ddatgelu.
Image
Mae pedwar cerddor talentog o Gaerdydd wedi derbyn comisiynau 'Sŵn y Ddinas' i gefnogi creu gwaith newydd arbrofol, a bydd rhai ohonynt yn cael eu cyflwyno yn ddiweddarach eleni fel rhan Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd a gyflwynwyd yn ddiweddar.
Image
Bydd angen i drigolion Caerdydd ddangos prawf adnabod ffotograffig i bleidleisio yn etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar 2 Mai.
Image
Anrhydeddu arwr bom ar ei ben-blwydd yn 100 oed fel achubwr Neuadd y Ddinas yn ystod yr Ail Ryfel Byd; Cymuned Pentwyn yn rhoi barn ar gynlluniau'r ganolfan hamdden; Cyfleoedd dysgu hyblyg i roi hwb i ragolygon gyrfa; ac fwy
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Anrhydeddu arwr bom ar ei ben-blwydd yn 100 oed fel achubwr Neuadd y Ddinas yn ystod yr Ail Ryfel Byd; Cymuned Pentwyn yn rhoi barn ar gynlluniau'r ganolfan hamdden; ac fwy
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi anrhydeddu dyn a achubodd Neuadd y Ddinas rhag cael ei dinistrio pan aeth i'r afael â bom cyneuol a gafodd ei ollwng ar do’r adeilad yn ystod cyrch awyr yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Image
Daeth dros 180 o bobl i sesiwn galw heibio ddeuddydd Cyngor Caerdydd yr wythnos diwethaf i archwilio cynlluniau a rhoi eu barn ar waith adnewyddu arfaethedig ac ailagor Canolfan Hamdden Pentwyn.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi anrhydeddu dyn a achubodd Neuadd y Ddinas rhag cael ei dinistrio pan aeth i'r afael â bom cyneuol a gafodd ei ollwng ar do’r adeilad yn ystod cyrch awyr yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Image
Mae cofrestru ar agor ar gyfer cyrsiau dysgu oedolion sy'n dechrau yn ddiweddarach y mis hwn.
Image
Mae Cyngor Caerdydd unwaith eto’n gwahodd ceisiadau gan grwpiau cymunedol a sefydliadau'r trydydd sector ledled y ddinas am gyllid grant sydd ar gael i helpu i adeiladu cymunedau cryf a chydlynol.
Image
Mae chwe pherson ifanc 13-17 oed o Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd wedi dychwelyd o gyfnewidfa ieuenctid unigryw yn Carlsbad, Califfornia lle enillon nhw'r Wobr Rhagoriaeth Darlledu yn y Confensiwn Rhwydwaith Teledu Myfyrwyr.