Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: sesiynau hamddenol newydd yn y Pad Sblasio; gartrefi gwag wedi cael eu hadfer hon i'w defnyddio eto; a mae gŵyl olau arobryn Cymru yn ôl ac mae tocynnau ar werth nawr.
Image
Bydd ymweliad â Phad Sblasio Parc Fictoria ar ddiwrnod heulog yn uchel ar restr ddymuniadau llawer o blant yr haf hwn, ond i rai plant sydd ag anghenion ychwanegol mae poblogrwydd y cyfleuster, hyd yma, wedi ei gwneud yn anodd ei fwynhau.
Image
Mae grŵp o ddeiliaid rhandiroedd yn un o faestrefi Caerdydd wedi troi tir gwastraff yn ddarpar werddon diolch i fisoedd o waith caled... a haelioni cwmni deunyddiau adeiladu.
Image
Mae 83 o eiddo gwag yng Nghaerdydd wedi cael eu hadfer i’w defnyddio eto ers mis Ebrill 2021, gyda chymorth drwy bolisi cartrefi gwag y Cyngor.
Image
Fel y dywedodd Shakespeare (bron): "Cerddoriaeth a bwyd... beth sydd ddim i'w garu?" Wel, wrth i Ŵyl Bwyd a Diod boblogaidd Caerdydd ddychwelyd i Roald Dahl Plass y penwythnos nesaf am y tro cyntaf ers y pandemig, mae digon o'r ddau ar gael.
Image
Bydd 'Taith laser hypnotig' ac 'orb epig symudliw' ymhlith atyniadau newydd sbon i wefreiddio ymwelwyr adeg y Nadolig ym Mharc Bute 2022
Image
Mae RSPCA Cymru yn apelio am wybodaeth ar ôl i gi chow strae gael ei ganfod yng Nghaerdydd. Mae croen y ci mewn cyflwr gwael iawn.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf, sy'n cynnwys: manylion am gau ffyrdd ar gyfer digwyddiad yn Stadiwm Principality ddydd Iau; y diweddaraf am gymorth costau byw yn ôl disgresiwn; a'n hofferyn ar-lein sy'n helpu gofalwyr.
Image
Bydd Rammstein yn perfformio yn Stadiwm Principality ddydd Iau 30 Mehefin ac i hwyluso'r digwyddiad hwn, caiff ffyrdd canol y ddinas eu cau rhwng 4.30pm a 12.30am
Image
Gyda phrisiau petrol yn cyrraedd £2 y litr, rhagwelir y bydd chwyddiant bwyd yn cyrraedd y lefel uchaf ers 20 mlynedd o 11% yr haf hwn a biliau nwy a thrydan yn cynyddu, mae'r DU yn wynebu argyfwng costau byw.
Image
Cyngor Caerdydd yn lansio offeryn ar-lein newydd ar gyfer y gymuned gofal; Argaeledd band eang yng Nghaerdydd yn elwa o hwb o £7.7m; Helpu pobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol i gael eu cyflogi'n llwyddiannus; Caerdydd yw'r ddinas gyntaf yng...
Image
Mae gan aelod mwyaf newydd Cyngor Caerdydd gyfoeth o wybodaeth ar flaen ei fysedd ac mae e ar ddyletswydd 24 awr y dydd, yn barod i helpu pobl mwyaf agored i niwed y ddinas, eu teuluoedd a'u gofalwyr
Image
Dyma'r diweddaraf, yn cynnwys: helpu pobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol i gael eu cyflogi'n llwyddiannus; band eang yng Nghaerdydd yn elwa o hwb; a Caerdydd yw'r ddinas gyntaf yng Nghymru i gael ei henwi'n Ddinas Goed y Byd.
Image
Mae nod Cyngor Caerdydd o alluogi pob safle yn y ddinas i gael mynediad at fand eang cyflym a dibynadwy wedi cael hwb ariannol mawr gan Lywodraeth Cymru.
Image
Mae prosiect sy'n rhoi'r cymorth a'r hyfforddiant angenrheidiol i bobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) er mwyn iddynt allu cael cyflogaeth yn llwyddiannus wedi'i lansio yng Nghaerdydd.
Image
Caerdydd yw'r ddinas gyntaf yng Nghymru i gael ei henwi'n Ddinas Goed y Byd i gydnabod rhaglen plannu coed Coed Caerdydd Cyngor Caerdydd sydd â'r nod o gynyddu gorchudd canopi coed y ddinas i 25% erbyn 2030.