Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: gwaith yn dechrau ar osod cladin ar Fflatiau Lydstep; contractwr wedi'i ddewis i ddylunio campws addysg arloesol newydd yn y Tyllgoed; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer...
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi bod ISG wedi'i ddewis fel y cynigydd a ffefrir ar gyfer dylunio ac adeiladu campws addysg ar y cyd newydd, i'w leoli yn ardal y Tyllgoed yn y ddinas.
Image
Mae cynllun i osod cladin ar dri bloc o fflatiau uchel yn y ddinas yn mynd rhagddo.
Image
Gwobr Aur i Gyngor Caerdydd am waith cynhwysiant LHDTC+; Datgelu barn y cyhoedd am gynlluniau Caerdydd i roi hwb i gyfleoedd addysg Gymraeg; Clirio ar ôl Storm Eunice
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Gwobr Aur i Gyngor Caerdydd am waith cynhwysiant LHDTC+; Datgelu barn y cyhoedd am gynlluniau Caerdydd i roi hwb i gyfleoedd addysg Gymraeg; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg...
Image
Y Mis Hanes LHDTC+ hwn, mae Cyngor Caerdydd wedi cael ei gydnabod gyda'r wobr uchaf o ran ei ymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle.
Image
Mae dros 3000 o'r cyhoedd wedi cael dweud eu dweud ar strategaeth 10 mlynedd Caerdydd i hybu nifer y plant a'r bobl ifanc sy'n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.
Image
Y diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn cynnwys: gwaith glanhau yn dilyn Storm Eunice; cyfanswm brechiadau ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg a niferoedd achosion a phrofion Caerdydd.
Image
Mae timau ymateb brys y tu allan i oriau Cyngor Caerdydd wedi bod yn gweithio gydol y penwythnos i asesu, glanhau a chlirio'r dinistr a achoswyd gan Storm Eunice Ddydd Gwener.
Image
Sefydlu Fforwm Ieuenctid Caerdydd Ddwyieithog fel rhan o strategaeth pum mlynedd newydd ar gyfer y Gymraeg; Sefydlu Fforwm Ieuenctid Caerdydd Ddwyieithog fel rhan o strategaeth pum mlynedd newydd ar gyfer y Gymraeg; Datgelu cyllideb i fynd i'r afael...
Image
Bydd fforwm ieuenctid newydd i helpu i gefnogi twf a defnydd y Gymraeg ymhlith pobl ifanc yng Nghaerdydd yn cael ei sefydlu eleni.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: ymateb i Storm Eunice; datgelu cyllideb i fynd i'r afael ag 'argyfwng costau byw'; adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y saith diwrnod diwethaf; yfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg...
Image
Cafodd Rhybudd Coch y Swyddfa Dywydd am wyntoedd cryfion a ddaeth yn sgil storm Eunice ei godi am hanner dydd heddiw, ond bydd Rhybudd Oren yn parhau mewn grym tan 9pm heno.
Image
Mae cynigion diweddaraf Cyngor Caerdydd i lunio'r ffordd y gall yr awdurdod helpu i greu prifddinas 'Wyrddach, Decach a Chryfach'.
Image
Datgelwyd cyllideb a gynlluniwyd i greu swyddi newydd, adeiladu cartrefi cyngor newydd, a gwella cyfleoedd i blant a phobl ifanc, tra'n diogelu'r rhai lleiaf cefnog wrth i'r 'argyfwng costau byw' gael ei gynnal, gan Gyngor Caerdydd.
Image
Cynhelir etholiadau'r Senedd a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu ledled Cymru ar 5 Mai 2022 ac mae Cyngor Caerdydd yn annog preswylwyr cymwys ar draws y ddinas i sicrhau eu bod wedi cofrestru i bleidleisio.