Datganiadau Diweddaraf

Image
Disgyblion wedi'u hysbrydoli gan berfformwyr cerddoriaeth Cymraeg mwyaf gwefreiddiol yn perfformio yn eu hysgol; Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn derbyn cydnabyddiaeth o fri; Gofyn y cyhoedd am farn ar barcio newydd, ac fwy.
Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus chwe wythnos ar gynllun parcio newydd ar y stryd i Gaerdydd wedi’i gymeradwyo a bydd yn cael ei lansio yn gynnar eleni, yn dilyn cyfarfod Cabinet Cyngor Caerdydd ddydd Iau, Ionawr 18fed.
Image
Diweddariad Dydd Gwener, sy’n cynnwys: Caerdydd yn sgorio'n uchel mewn arolwg o ansawdd bywyd mewn dinasoedd yn Ewrop, Disgyblion wedi'u hysbrydoli gan berfformwyr cerddoriaeth Cymraeg mwyaf gwefreiddiol yn perfformio yn eu hysgol,Ysgol Gynradd Severn y
Image
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd wedi derbyn y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid (MAGI) yng Nghymru, gan dderbyn y wobr arian.
Image
Bydd Cymru yn chwarae yn erbyn yr Alban ddydd Sadwrn 3 Chwefror yn Stadiwm Principality.
Image
Mae'r sîn gerddoriaeth yng Nghaerdydd yn fywiog, gyda'r ddinas yn lleoliad ar gyfer gwyliau cyffrous a llu o leoliadau, stiwdios recordio ac ystafelloedd ymarfer sy'n darparu ar gyfer pob arddull gerddorol – o gerddoriaeth glasurol i jazz, hip hop ac ele
Image
Y cynigion diweddaraf ar gyfer darpariaeth ysgolion cynradd yn rhannau o ogledd Caerdydd; Straeon gofalwyr maeth mewn ymgyrch newydd; Rhaglen £1.8m i leihau allyriadau carbon; Strategaeth i wella ymgysylltiad y cyhoedd â'r Cyngor
Image
Mae Ysgol Gynradd Trelái yng Nghaerau wedi derbyn asesiad cadarnhaol gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.
Image
Mae Caerdydd wedi sgorio'n uchel mewn arolwg newydd mawr gan yr UE sy'n asesu ansawdd bywyd mewn dinasoedd mawr yn Ewrop - ac mae wedi’i datgan fel y ddinas orau i deuluoedd â phlant ifanc.
Image
Mae Estyn wedi canmol Ysgol Gynradd Severn yn Nhreganna am ei hymrwymiad i greu amgylchedd diogel, cynhwysol sy'n paratoi disgyblion i gyfrannu'n weithredol mewn cymdeithas.
Image
Dod â Gwyddoniaeth yn fyw yn Ysgol Gynradd Howardian; Mecanyddion ifanc yn sbardun go iawn mewn depo trafnidiaeth; Adnewyddu a gwella cynlluniau darpariaeth ysgolion cynradd yn Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd...
Image
Mae cynlluniau wedi cael eu datgelu i 23 o adeiladau Cyngor Caerdydd i ddechrau elwa o raglen ôl-osod i arbed ynni gwerth £1.8 miliwn, fyddai'n arbed arian ac yn lleihau allyriadau carbon
Image
Diweddariad Dydd Gwener, sy'n cynnwys: Bydd 40 o brosiectau'n derbyn cyllid; Gwaith Ailddatblygu Glanfa'r Iwerydd yn Cymryd Cam Ymlaen'; Cynnig chwe pharc sglefrio newydd ar gyfer Caerdydd; Mecanyddion ifanc yn sbardun go iawn mewn depo trafnidiaeth
Image
Fel rhan o'u hastudiaethau wythnos STEM, mae disgyblion Blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Howardian wedi croesawu Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru, yr Athro Jas Pal Badyal FRS.
Image
James Jelinski, 23, a Megan Colwill, 24, yw recriwtiaid diweddaraf adran Gwasanaethau Trafnidiaeth Canolog y Cyngor ac maent yn brawf byw o sut mae byd mecaneg modur yn newid.
Image
Bydd adroddiad i Gabinet Cyngor Caerdydd yn argymell bod cynlluniau'n cael eu cymeradwyo i ad-drefnu darpariaeth ysgolion cynradd yn Cathays a rhannau o Gabalfa, Y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd.