Datganiadau Diweddaraf

Image
Efallai eu bod yn dechrau eu bywydau yn y tywyllwch fel hadau unig, ond os rhowch ddigon o anogaeth gofal iddynt a'u rhoi yn yr amgylchedd cywir, gall blodau'r haul dyfu'n gryf ac yn uchel – a harddu unrhyw ardd
Image
A allech chi ymysgwyd mwy yn gorfforol? O gerdded, beicio a gweithgarwch bywyd bob dydd, hyd at fyd y campau, mae Caerdydd eisoes yn ddinas llawn egni ac erbyn hyn mae strategaeth newydd Symud Mwy Caerdydd yn cael ei lansio i helpu trigolion i gyrraedd e
Image
Roedd cerddoriaeth, dawnsio ac ymdeimlad o ddathlu yn llenwi tiroedd Castell Caerdydd heddiw mewn digwyddiad arbennig i nodi Caerdydd yn ymuno â Rhwydwaith Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Dinasoedd a Chymunedau o Gyfleoedd i’r Henoed.
Image
Datganiad Cyngor Caerdydd ar Barc Hailey
Image
Cynhelir sesiwn galw heibio arbennig i ofalwyr, a gynhelir gan Carers UK, yn Hyb Rhydypennau ddydd Iau 9 Mehefin.
Image
Os ydych chi'n bwriadu bod yng Nghaerdydd y penwythnos hwn, edrychwch ar y rhestr isod cyn i chi deithio.
Image
Mae Gwasanaethau Plant Caerdydd yn chwilio am wirfoddolwyr i ddod yn fodelau rôl cadarnhaol i blant a phobl ifanc yn y ddinas.
Image
Y newyddion gennym ni ➡️Parc Maendy (Gelligaer Street) yn ailagor ar ôl cynnal gwelliannau mawr ➡️Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd yn dychwelyd ➡️Liam Gallagher i chwarae ar Bentir Alexandra ym Mae Caerdydd, a’c fwy.
Image
Y diweddaraf gennym ni: Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd yn dychwelyd; cynllun cartrefi uwch-dechnoleg ar gyfer y dyfodol yn ennill gwobr Brydeinig nodedig; a parc yn ailagor ar ôl cynnal gwelliannau mawr.
Image
Mae Gŵyl Bwyd a Diod Caerdydd – un o'r digwyddiadau rhad ac am ddim mwyaf poblogaidd yng nghalendr yr haf – yn dychwelyd ym mis Gorffennaf am y tro cyntaf ers y pandemig
Image
Yng Nghyfarfod Blynyddol Cyngor Caerdydd ddoe, etholwyd yr Arweinydd ac aelodau'r Cabinet
Image
Mae'r Cynghorydd Graham Hinchey wedi'i gadarnhau fel Arglwydd Faer newydd Caerdydd mewn cyfarfod o'r cyngor llawn heddiw
Image
Pan groesawodd Arglwydd Faer Caerdydd y Dywysoges Anne i Stadiwm Principality ar achlysur gêm rygbi Cymru-Yr Alban fis Chwefror gallai'r trews tartan a wisgai fod wedi codi ael brenhinol.
Image
Y diweddaraf gennym ni: marchnad dan do Caerdydd yn ailagor gyda'r nos am y tro cyntaf ers y pandemig; grŵp theatr yn rhoi bywyd newydd i gymeriadau hanesyddol Caerdydd; a parc sglefrio newydd wedi'i gynnig ar gyfer Llanrhymni.
Image
Mae datblygiad tai hynod arloesol yng Nghaerdydd sy'n creu cartrefi’r dyfodol heddiw wedi ennill gwobr genedlaethol nodedig am ei gynaliadwyedd, ei gwydnwch o ran yr hinsawdd a'i hôl troed carbon isel.
Image
Mae trigolion Cathays yng Nghaerdydd wedi gallu mwynhau eu parc lleol ar ei newydd wedd y penwythnos hwn wrth i Barc Maendy (Gelligaer Street) ailagor i'r cyhoedd ar ôl cynnal gwelliannau mawr.