Back
Gwasanaeth Coffa Babanod

29.5.24

Cynhelir Gwasanaeth Coffa Babanod am 11.30am ddydd Sul 30 Mehefin yng ngardd 'Annwyl Fam' Mynwent y Gorllewin.

Yn seiliedig ar stori llygoden ifanc o'r enw Dora sy'n dymuno gallu dweud wrth ei mam gymaint y mae'n gweld ei heisiau, mae'r ardd gerfluniau 'Annwyl Fam' wedi'i chynllunio i helpu plant ifanc i ymdopi â cholli anwyliaid ac i fod yn fan coffa i rieni sydd wedi colli babi.

Cefnogir y gwasanaeth coffa gan y Gymdeithas Marw-enedigaethau a Marwolaethau Newyddanedigion (Sands) a bydd yn cael ei arwain gan aelodau o dîm Caplaniaeth Ysbyty Athrofaol Cymru. Mae croeso i bawb fynychu, a bydd aelodau o gangen Caerdydd o Sands ar gael yn y gwasanaeth.

A sign with text on it next to a stack of booksDescription automatically generated

Un o'r cerfluniau yng ngardd 'Annwyl Fam'.

Dywedodd yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau Profedigaeth, y Cynghorydd Norma Mackie, "Mae'r ardd 'Annwyl Fam' yn lleoliad addas ar gyfer y gwasanaeth hwn, sy'n cynnig cyfle i deuluoedd sydd wedi profi colled drist babi fyfyrio a chofio, mewn amgylchedd gofalgar a chefnogol."

Bydd cerdyn coffa'n cael ei ysgrifennu yn ystod y gwasanaeth, ac wedyn bydd cyfle i deuluoedd osod carreg goffa yn y fowlen goffa.

Gellir dod o hyd i'r ardd 'Annwyl Fam' ymMynwent y Gorllewin,Heol Heol Orllewinol y Bont-faen,TreláiCaerdyddCF5 5TG.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth, cysylltwch ag aelod o staff y Gwasanaethau Profedigaeth ar 029 2054 4820.