Datganiadau Diweddaraf

Image
Lansiwyd y cyntaf o ddatblygiadau Byw yn y Gymuned o’r radd flaenaf Cyngor Caerdydd ar gyfer pobl hŷn yn swyddogol ddydd Mawrth, 19 Rhagfyr.
Image
Mae Paul Orders o Gyngor Caerdydd wedi dod yn brif weithredwr cyntaf awdurdod lleol y DU i ddod yn Hyrwyddwr Pleidleisio Hygyrch.
Image
Sky i agor Hyb Digidol Sky Up cyntaf yng Nghymru mewn partneriaeth â Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Caerdydd; Heriau digynsail yn arwain at argyfwng tai yn y ddinas; Y Cyngor yn cynllunio Canolfan newydd i hyrwyddo byw'n annibynnol
Image
Heriau digynsail yn arwain at argyfwng tai yn y ddinas; Sky i agor Hyb Digidol Sky Up cyntaf yng Nghymru mewn partneriaeth â Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Caerdydd; Y Cyngor yn cynllunio Canolfan newydd i hyrwyddo byw'n annibynnol...
Image
Mae Caerdydd yn wynebu sefyllfa o argyfwng tai, gyda phwysau eithriadol ar wasanaethau digartrefedd a galw parhaus amdanynt.
Image
Mewn partneriaeth â Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Caerdydd, mae Sky wedi agor ei hyb digidol cyntaf i Gymru, yng Nghanolfan Ieuenctid Eastmoor yn y Sblot. Mae'r hyb yn darparu mynediad i 27 o ddyfeisiau digidol newydd, cysylltiad WiFi Sky am ddim a gweit
Image
Nextbike - Cynllun llogi beiciau ar y stryd Caerdydd a Bro Morgannwg i ddod i ben ym mis Ionawr, 2024; Adroddiad yn dangos ansawdd aer gwell yng Nghaerdydd - ond mae gwaith i'w wneud o hyd; Adolygiad derbyniadau blynyddol i ysgolion; ac mwy...
Image
Academi Atgyweiriadau; Gwelliannau cerdded a beicio; Fareshare Cymru; Gwasanaeth Coffa'r Nadolig; Parc y Gamlas; a Y prentisiaid a 'syrthiodd mewn cariad â'r swydd' bellach yn gofalu am barciau Caerdydd
Image
Treial Fareshare Cymru i gynhyrchu ‘prydau parod' o fwyd dros ben; Gwelliannau cerdded a beicio: Heol y Sanatoriwm, Stryd Lydan, Heol Lansdowne a Grosvenor Street, Treganna; Academi Atgyweiriadau yn helpu i dyfu gweithlu medrus y Cyngor
Image
Cynyddu'r ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol yng Nghaerdydd; Y prentisiaid a 'syrthiodd mewn cariad â'r swydd' bellach yn gofalu am barciau Caerdydd; Camlas gyflenwi'r dociau Ffordd Churchill, Gofyn i gymuned Butetown 'alw heibio' i rannu ei barn am
Image
Bydd casgliadau gwastraff yng Nghaerdydd yn dychwelyd i weithrediadau arferol o'r wythnos nesaf; Camlas Gyflenwi'r Dociau ar Ffordd Churchill yn agor i'r cyhoedd ddydd Gwener, 24 Tachwedd; and more
Image
Arena Dan Do Caerdydd; Datblygiad Ysgol Uwchradd Willows; Diwrnod Rhuban Gwyn Blynyddol; Parth buddsoddi newydd
Image
Mae Diwrnod y Rhuban Gwyn blynyddol yn cael ei gynnal ledled y byd y penwythnos hwn, gan roi cyfle i fyfyrio ar heriau goresgyn trais dynion yn erbyn menywod a merched.
Image
Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd yn cael ei hagor yn swyddogol; Adnewyddu Marchnad Caerdydd i fynd yn ei flaen yn dilyn cadarnhau’r cyllid llawn; Ymestyn Rhaglen Urddas Mislif, ac fwy
Image
Gwaith adfer Marchnad Caerdydd yn cael mynd yn ei flaen ar ôl sicrhau cyllid llawn; Agoriad swyddogol yr Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd yr wythnos hon; Parciau Baner Werdd y DU yn enwi ein Ceidwaid Parciau Cymunedol fel Tîm y Flwyddyn 2023!
Image
Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerdydd yn perfformio'n gryf i ddiwallu anghenion ei gwsmeriaid gydag ymrwymiad clir i iechyd a lles, yn ôl adroddiad cenedlaethol newydd.