Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Estyn yn canmol Gwasanaethau Addysg Caerdydd; gwaith adeiladu ar adeilad newydd Ysgol Uwchradd Fitzalan yn cyrraedd uchelfannau newydd; achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd...
Image
Gofynnwyd i siopau trin gwallt, barbwyr a gweithwyr harddwch ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg am eu cefnogaeth i helpu i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: gwaith celf i ddathlu Mis Hanes LHDTC+ wedi'i beintio ar Stryd y Castell; cyngor teithio ar gyfer Cymru v Yr Alban ar 12 Chwefror; daw'r Gwanwyn ar ddwy olwyn; cyfanswm brechu Caerdydd...
Image
'Gaeaf Llawn Lles' i Blant a Phobl Ifanc Caerdydd; Aduniad annisgwyl yn dod â thedi hen daid yn ôl i blentyn bach ar ôl iddo ddiflannu yn Llyn Parc y Rhath; Treialu cyfleuster ailgylchu dros dro newydd yng ngogledd Caerdydd
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: ‘Gaeaf Llawn Lles' i blant a phobl ifanc Caerdydd; aduniad annisgwyl yn dod â thedi hen daid yn ôl i blentyn bach ar ôl iddo ddiflannu yn Llyn Parc y Rhath; cyfanswm brechu Caerdydd...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: treialu cyfleuster ailgylchu dros dro newydd yng ngogledd Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Cau Parc Morfa'r Grange (Grangemoor Park) ar gyfer gwaith hanfodol; Gwaith i ddechrau ar Ffordd Churchill i ailagor camlas gyflenwi'r dociau; Annog y cyhoedd i gymryd rhan ym Phwyllgorau Craffu Cyngor Caerdydd; Cynllun Caerdydd Un Blaned ar gyfer dinas..
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; achosion COVID a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y saith diwrnod diwethaf; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; gwaith i ddechrau..
Image
Mae aelodau o'r cyhoedd yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn democratiaeth leol drwy ymgysylltu â phum pwyllgor craffu Cyngor Caerdydd y mae eu haelodau, o amrywiaeth o bleidiau gwleidyddol, yn gweithredu fel 'cyfaill beirniadol' i wneuthurwyr...
Image
Mae datblygiad cynllun defnydd cymysg cynaliadwy gan gynnwys tai, manwerthu a chyfnewidfa fysiau newydd ar Heol Waun-gron, wedi cymryd cam arall ymlaen drwy weld dileu'r "cais galw i mewn" gan Lywodraeth Cymru.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Diwrnod Cofio'r Holocost Cymru 2022; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin yn 2022 ar agor nawr.
Image
I nodi Diwrnod Cofio'r Holocost 2022, bydd recordiad o Goffâd Cymru eleni ar gael i'w wylio ar sianel YouTube Cyngor Caerdydd.
Image
Gwaith i gychwyn ar hyb ymwelwyr cronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien; Cynllun pum mlynedd Caerdydd i adfywio canol y ddinas ar ôl y pandemig; Llwyddiant i Ysgol Gynradd Gatholig Sant Alban gydag ESTYN; Tair menter yng nghanol dinas Caerdydd yn elwa...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Sesiynau Galw Heibio ar gyfer y Brechlyn COVID-19; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Mae tîm Cyngor Ariannol Cyngor Caerdydd, mewn partneriaeth â Bwyd Caerdydd, unwaith eto yn chwilio am 50 o aelwydydd i gymryd rhan mewn her goginio hwyliog ac iach.
Image
Sicrhau newid gwirioneddol ym mywydau pobl: Cynllun digartrefedd a chymorth tai Caerdydd; Bydd Strategaeth Gweithgarwch Corfforol a Chwaraeon Caerdydd yn helpu i wella bywydau; Gwella diogelwch ym mharciau Caerdydd; Cartrefi Cyntaf Caerdydd...