Datganiadau Diweddaraf

Image
Yng Nghyfarfod Blynyddol Cyngor Caerdydd ddoe, etholwyd yr Arweinydd ac aelodau'r Cabinet
Image
Mae'r Cynghorydd Graham Hinchey wedi'i gadarnhau fel Arglwydd Faer newydd Caerdydd mewn cyfarfod o'r cyngor llawn heddiw
Image
Pan groesawodd Arglwydd Faer Caerdydd y Dywysoges Anne i Stadiwm Principality ar achlysur gêm rygbi Cymru-Yr Alban fis Chwefror gallai'r trews tartan a wisgai fod wedi codi ael brenhinol.
Image
Y diweddaraf gennym ni: marchnad dan do Caerdydd yn ailagor gyda'r nos am y tro cyntaf ers y pandemig; grŵp theatr yn rhoi bywyd newydd i gymeriadau hanesyddol Caerdydd; a parc sglefrio newydd wedi'i gynnig ar gyfer Llanrhymni.
Image
Mae datblygiad tai hynod arloesol yng Nghaerdydd sy'n creu cartrefi’r dyfodol heddiw wedi ennill gwobr genedlaethol nodedig am ei gynaliadwyedd, ei gwydnwch o ran yr hinsawdd a'i hôl troed carbon isel.
Image
Y newyddion gennym ni; Grŵp theatr yn rhoi bywyd newydd i gymeriadau hanesyddol Caerdydd; Perllan newydd ym Mharc Bute; Pedwar diwrnod o ddathlu'r Jiwbilî yng Nghaerdydd, a’c fwy.
Image
Y diweddaraf gennym ni: pedwar diwrnod o ddathlu'r Jiwbilî yng Nghaerdydd; diwrnod agored Ysgol Farchogaeth; cyngor teithio ar gyfer cyngherddau; a perllan newydd ym Mharc Bute.
Image
Y diweddaraf gennym ni: mae cynigion sylweddol Caerdydd i gynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn mynd rhagddynt; helpwch i ddylunio Parc Sglefrio newydd; a'r coronafeirws mewn rhifau.
Image
Meithrin cyfeillgarwch rhwng y cenedlaethau drwy’r cynllun cyfaill sgrifennu; Cynllun peilot 20mya Llywodraeth Cymru yn cael ei roi ar waith heddiw mewn pedair ward yng Nghaerdydd; Y ddinas yn tywynnu’n borffor i nodi Pythefnos Gofal Maeth, a’c fwy
Image
Y diweddaraf gennym ni: y ddinas yn tywynnu'n borffor i nodi Pythefnos Gofal Maeth; y profiad celf ymgolli y mae pawb yn siarad amdano; diwrnod o hwyl yn y Bae; a'r coronafeirws mewn rhifau.
Image
Mae Cyfrif Etholiadau Llywodraeth Leol yng Nghaerdydd Ddydd Gwener 6 Mai, 2022 bellach wedi dod i ben ac mae'r canlyniadau fel a ganlyn:
Image
Y diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: rydym am glywed gan bobl ifanc Caerdydd am bynciau lleol allweddol sy'n bwysig iddynt; meithrin cyfeillgarwch rhwng y cenedlaethau drwy'r cynllun cyfaill sgrifennu; a'r coronafeirws mewn rhifau.
Image
Y diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: cwrdd â Nakeisha Sheppard, ein Swyddog Chwarae Plant dan Hyfforddiant cyntaf; Mark West yn cofio am ei 50 mlynedd yn yr Adran Parciau; a'r coronafeirws mewn rhifau.
Image
Er bod y grefft o sgrifennu llythyron yn un sy’n cilio yn ein hoes ddigidol, nid felly ar gyfer grŵp o blant ysgol Caerdydd a phreswylwyr rhai o gartrefi gofal preswyl y ddinas.
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: Parc y Maltings i gau dros dro wrth i'r gwaith uwchraddio ddechrau; Newidiadau i wasanaethau Llyfrgell Rhiwbeina; a'r coronafeirws nifer wrth nifer.
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: mae eich pleidlais yn bwysig, peidiwch â cholli'ch cyfle; Caerdydd i gynnal digwyddiad stadiwm WWE mawr cyntaf y DU mewn 30 mlynedd; a'r coronafeirws nifer wrth nifer.