Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Gwobr Aur i Gyngor Caerdydd am waith cynhwysiant LHDTC+; Datgelu barn y cyhoedd am gynlluniau Caerdydd i roi hwb i gyfleoedd addysg Gymraeg; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg...
Image
Sefydlu Fforwm Ieuenctid Caerdydd Ddwyieithog fel rhan o strategaeth pum mlynedd newydd ar gyfer y Gymraeg; Sefydlu Fforwm Ieuenctid Caerdydd Ddwyieithog fel rhan o strategaeth pum mlynedd newydd ar gyfer y Gymraeg; Datgelu cyllideb i fynd i'r afael...
Image
Bydd fforwm ieuenctid newydd i helpu i gefnogi twf a defnydd y Gymraeg ymhlith pobl ifanc yng Nghaerdydd yn cael ei sefydlu eleni.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: ymateb i Storm Eunice; datgelu cyllideb i fynd i'r afael ag 'argyfwng costau byw'; adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y saith diwrnod diwethaf; yfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg...
Image
Cafodd Rhybudd Coch y Swyddfa Dywydd am wyntoedd cryfion a ddaeth yn sgil storm Eunice ei godi am hanner dydd heddiw, ond bydd Rhybudd Oren yn parhau mewn grym tan 9pm heno.
Image
Mae cynigion diweddaraf Cyngor Caerdydd i lunio'r ffordd y gall yr awdurdod helpu i greu prifddinas 'Wyrddach, Decach a Chryfach'.
Image
Datgelwyd cyllideb a gynlluniwyd i greu swyddi newydd, adeiladu cartrefi cyngor newydd, a gwella cyfleoedd i blant a phobl ifanc, tra'n diogelu'r rhai lleiaf cefnog wrth i'r 'argyfwng costau byw' gael ei gynnal, gan Gyngor Caerdydd.
Image
Cynhelir etholiadau'r Senedd a’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu ledled Cymru ar 5 Mai 2022 ac mae Cyngor Caerdydd yn annog preswylwyr cymwys ar draws y ddinas i sicrhau eu bod wedi cofrestru i bleidleisio.
Image
Mae'r diweddariad canlynol ar wasanaethau Cyngor Caerdydd yn ychwanegol at yr effeithiau Storm Eunice a nodwyd ddoe yma:https://www.cardiffnewsroom.co.uk/releases/c25/28532.html
Image
Mae'r diweddariad canlynol ar wasanaethau Cyngor Caerdydd yn ychwanegol at yr effeithiau Storm Eunice a nodwyd yn gynharach y prynhaw
Image
Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi Rhybudd Coch am Wynt o 7am tan hanner dydd yfory, dydd Gwener 18 Chwefror sy'n berthnasol i ardaloedd arfordirol de-orllewin y Deyrnas Gyfunol, gan gynnwys Caerdydd.
Image
Mae cynllun newydd i helpu pobl ar y ffordd i yrfa newydd wedi cael ei lansio gan Wasanaeth Cyngor i Mewn i Waith Cyngor Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: rydym am glywed eich barn ar strategaeth gwastraff ddrafft Caerdydd; plannu 1,700 o goed ym Mharc Tremorfa; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion Caerdydd...
Image
Mae tenantiaid newydd naw tŷ modiwlaidd cynaliadwy, hynod effeithlon o ran ynni yn y Rhath, wedi disgrifio eu cartrefi cyngor newydd fel rhai 'mawr a helaeth' gydag ystafelloedd ymolchi fel gwesty’r Hilton!
Image
Ddydd Gwener agorodd Plant Ysgol Gynradd Llandaf yr Eglwys yng Nghymru Ardal Chwarae Caeau Llandaf yn swyddogol, lle mae croeso i blant archwilio a chwarae yn dilyn gwaith ailwampio sylweddol.
Image
Diwydiant gwallt a harddwch Caerdydd i helpu i fynd i'r afael â cham-drin domestig; Gwaith adeiladu ar adeilad newydd Ysgol Uwchradd Fitzalan yn cyrraedd uchelfannau newydd; Disgyblion Ysgol Uwchradd Willows yn teithio i Dubai i gynrychioli'r DU...