Datganiadau Diweddaraf

Image
Yr Arglwydd Faer yn gwirio cynnydd diweddaraf HMS Cardiff; Dweud eich dweud ar ddyfodol gwasanaethau digidol y Cyngor; Parc newydd yn agor i anrhydeddu athro prifysgol benywaidd cyntaf Cymru; ac mwy...
Image
Agor Parc Mackenzie; Mae fflatiau newydd yn darparu cartrefi dros dro i deuluoedd; Ymgynghoriad Gwasanaethau Digidol
Image
Fel porthladd hanesyddol, mae Caerdydd wedi bod â chysylltiadau arbennig â'r Llynges Frenhinol ers amser maith ac mae llongau mawr eu bri wedi cario enw'r ddinas ledled y byd ers dros 400 mlynedd.
Image
Diolch i'r chwyldro mewn cyfathrebu digidol a’r lluaws o ffonau clyfar a dyfeisiau llechen, ni fu erioed yn haws cadw mewn cysylltiad â'n gilydd.
Image
Wrth i Lywodraeth Cymru fwrw ymlaen â chynlluniau i ddileu elw o ofal plant sy’n derbyn gofal, mae Maethu Cymru Caerdydd yn tynnu sylw at fanteision maethu gydag awdurdod lleol.
Image
Manylion y Grantiau Ysgogwyr Newid Ifanc gwerth hyd at £1,000; Dyfarnu contract i adeiladu amddiffynfeydd llifogydd arfordirol Caerdydd; Mae ein Gwasanaeth Cerdd yn newid gyda lansiad ‘Addysg Gerdd Caerdydd a'r Fro'.
Image
Byddwch yn Ysgogwr Newid a helpu i wneud Caerdydd yn ddinas fwy cyfartal; Dewch ar Lwybr Stori hudol a chrwydro Caerdydd mewn ffordd hollol newydd; Atebion arloesol i fynd i'r afael â phrinder tai yn cyrraedd ar y safle; Byw'n annibynnol i fodloni...
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Atebion arloesol i fynd i'r afael â phrinder tai yn cyrraedd ar y safle; Dewch ar Lwybr Stori hudol a chrwydro Caerdydd mewn ffordd hollol newydd; a Disgyblion Caerdydd yn tanio at ddyfodol disglair.
Image
Dyma ein newyddion diweddaraf, sy'n cynnwys: Cyngor teithio ar gyfer y gêm rhwng Cymru a Lloegr ar 5 Awst yng Nghaerdydd; Byw'n annibynnol i fodloni anghenion a dyheadau pobl hŷn; Dechrau Disglair i Ddyfodol Cadarnhaol; Geiriau o anogaeth a chyngor...
Image
Dechrau Disglair i Ddyfodol Cadarnhaol; Ail-agor cronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien; Mae'n mynd i fod yn hwyl i bawb yn Niwrnod Chwarae Caerdydd; Dirwy enfawr o £68,000 i landlord yng Nghaerdydd; Datguddio Bethany, Capel y Bedyddwyr Caerdydd...
Image
Mae cyflawniadau grŵp o bobl ifanc ar raglen hyfforddeiaeth y cyngor wedi cael eu dathlu mewn digwyddiad cyflwyno arbennig yr wythnos hon.
Image
Mae gwyliau haf hir yr ysgol wedi cyrraedd ac i rieni plant ifanc, mae hyn fel arfer yn golygu gweithio'n galed i sicrhau eu bod yn gallu chwarae'n hapus ac yn ddiogel.
Image
Dyma ein newyddion diweddaraf, sy'n cynnwys: cyngor yn helpu i leddfu'r pwysau ar deuluoedd yn ystod gwyliau'r ysgol; Phennaeth yr Ysgol Rithwir; Peidiwch â cholli'ch pleidlais; a gelf stryd newydd ysgol yng Nghaerdydd.
Image
Crochan Ceridwen sy'n byrlymu i gelf stryd newydd ysgol yng Nghaerdydd; Dadorchuddio Cerflun o Dorwyr Cod y Byd Rygbi; Disgyblion Caerdydd yn tanio at ddyfodol disglair; Cyngor Caerdydd yn croesawu adroddiad rhanbarthol allweddol...
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Dyddiau Da o Haf! Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn lansio rhaglen ddigwyddiadau 2023; Dadorchuddio Cerflun o Dorwyr Cod y Byd Rygbi; Ysgol Gynradd Adamsdown yn derbyn adroddiad Estyn rhagorol; a Baneri...
Image
Mae delweddau o hen fytholeg Cymru wedi cael triniaeth yr 21ain ganrif ac erbyn hyn yn addurno waliau ysgol uwchradd yn y ddinas, o ganlyniad i gydweithrediad rhwng tîm gwaredu graffiti'r Cyngor, disgyblion ac artistiaid lleol.