Datganiadau Diweddaraf

Image
Yn dilyn penawdau camarweiniol yn y cyfryngau ynglŷn â sut rhoddwyd caniatâd i ddymchwel hen dafarn y Roath Court ar Heol y Plwca, mae'r cyngor am i drigolion wybod nad oes gan y pwyllgor cynllunio bŵer i atal tirfeddianwyr preifat rhag dymchwel...
Image
Rydym wedi cael gwybod am sgàm newydd sy'n ymwneud â 'Christmas Festival of Light':
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: mae Ceisiadau Ysgolion Cynradd ar agor nawr; ymchwiliadau tir yn dechrau yn Argae Parc y Rhath; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Mae pobl ifanc a gwladolion tramor cymwys sy'n byw yng Nghaerdydd yn cael eu hannog i gofrestru i bleidleisio, yn dilyn newidiadau i'r gyfraith sy'n golygu y gallant bleidleisio mewn etholiadau Llywodraeth Leol am y tro cyntaf.
Image
Ar ugeinfed pen-blwydd y mudiad Cyflog Byw ac yn ystod yr Wythnos Cyflog Byw flynyddol eleni (15-21 Tachwedd), mae Caerdydd yn dathlu un o'i blynyddoedd mwyaf llwyddiannus o gefnogi sefydliadau yn y ddinas i ddod yn gyflogwyr Cyflog Byw.
Image
10 rheswm gwych dros ymweld â Chaerdydd y Nadolig hwn!; Yr Eglwys Norwyaidd: Y wybodaeth ddiweddaraf am achub adeilad treftadaeth Caerdydd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol; Datgelu cynlluniau newydd i sicrhau dyfodol yr Hen Lyfrgell; Staff Canolfan...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru; datgelu cynlluniau newydd i sicrhau dyfodol yr Hen Lyfrgell; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion...
Image
Cynhelir arfer Sul y cofio cenedlaethol Cymru, sy'n cael ei gynnal ar y cyd gan Gyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth â'r Lleng Brydeinig Frenhinol ddydd Sul 14 Tachwedd 2021.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Gwaith Cynnal a Chadw ger Afon Taf yn Fferm y Fforest; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: gwasanaeth galw heibio brechu COVID-19; nifer achosion a phrofion; achosion a adroddwyd yn ysgolion yn ystod y 7 diwrnod diwethaf; cyfanswm brechu; gwaith cynnal a chadw tir arfaethedig
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; hunanynysu - y newidiadau o 29 Hydref 2021; a llwybr cyflymach, symlach i Caerdydd ar Waith.
Image
Mae Caerdydd ar Waith, asiantaeth recriwtio fewnol y Cyngor, wedi symleiddio’i brosesau ymgeisio i'w gwneud yn gyflymach ac yn haws i ymgeiswyr wneud cais am swyddi dros dro.
Image
Cynigion i wella Parciau Sglefrfyrddio Caerdydd - Ymgynghoriad cyhoeddus; Taro a Chwarae - Parc Bute i ddod yn fyw gyda cherddoriaeth!; Bydd giât fysus Heol y Porth yn cael ei gosod erbyn 31 Hydref
Image
Ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19; achosion a adroddwyd yn ysgolion yn ystod y 7 diwrnod diwethaf; cyfanswm brechu Caerdydd a Fro; a cynigion i wella parciau sglefrfyrddio, ymgynghoriad cyhoeddus.
Image
Ierdydd Ysgol Llawn Bwyd yn cael eu cyflwyno i ddeg o Ysgolion Cynradd Caerdydd; Mae ymgyrch newydd a lansiwyd gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru yn gobeithio annog mwy o bobl i fabwysiadu'; Tair Gwobr PawPrints RSPCA ar gyfer Cartref Cŵn...
Image
Gwobr 1af – 1 enillydd yn ennill taleb Love2Shop gwerth £100 2il wobr – 1 enillydd yn ennill taleb Love2Shop gwerth £40 3ydd wobr – 2 enillydd yn ennill taleb Love2Shop gwerth £20