Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae adroddiad blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Caerdydd wedi amlinellu rhai o lwyddiannau allweddol staff, partneriaid a gofalwyr yn y ddinas dros y 12 mis diwethaf.
Image
Adfer Marchnad Caerdydd; Blwyddyn gyntaf y Gronfa Ffyniant Gyffredin; Gwobrau Pawprints Cartref Cŵn Caerdydd
Image
Mae cyfran Caerdydd o Gronfa Ffyniant Gyffredin (CFfG) y Llywodraeth - a gynlluniwyd i ddisodli'r cyllid a ddarparwyd yn flaenorol gan yr UE - wedi cael ei wario er budd cannoedd o bobl a phrosiectau ledled y ddinas.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyrraedd carreg filltir arwyddocaol yn ei gynllun cyffrous i adfywio ystâd Trem y Môr.
Image
Mae ffordd newydd o ddarparu gofal i bobl yng Nghaerdydd yn cael ei chyflwyno i ddarparu lefel uwch o ddewis a rheolaeth i'r rhai sy'n defnyddio'r gwasanaethau.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cymryd camau i gynyddu'r amddiffyniad a roddir i adeiladau o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol lleol yn y ddinas rhag dymchwel neu ddatblygiad digydymdeimlad.
Image
🗞️ Y newyddion gennym ni ➡️ Gwneud teithio i'r ysgol yn ddiogelach - Sefydlu mwy o Strydoedd Ysgol ar gyfer dechrau tymor ysgol Newydd ➡️ Oedi cynlluniau dros dro i ddymchwel Rompney Castle ➡️ Cau Neuadd Dewi Sant dros dro, ac fwy
Image
Ysgolion newydd sbon yn agor i ddechrau'r tymor; Castell Rompney - Cyngor Caerdydd yn ymyrryd i atal dymchwel tafarn hanesyddol; Neuadd Dewi Sant - y datganiad ar gau dros dro y lleoliad
Image
Bydd Neuadd Dewi Sant yn cau dros dro i'r cyhoedd i gynnal archwiliadau ychwanegol ar y paneli Concrid Awyrog Awtoclafedig Dur (CAAD) yn yr adeilad.
Image
Gallai hen dafarn boblogaidd yng Nghaerdydd - Castell Rompney - gael ei hachub rhag bygythiad dymchwel ar ôl i Gyngor Caerdydd gamu i'r adwy i'w hatal rhag cael ei dymchwel.
Image
Sefydlu mwy o Strydoedd Ysgol ar gyfer dechrau tymor ysgol newydd. Gellir nawr cofrestru ar gyfer ystod eang o gyrsiau hamdden ac addysgol gyda Dysgu Oedolion Caerdydd. Parc sglefrio newydd yn Llanrhymni wedi cael caniatâd cynllunio.
Image
Newidiadau posib i gasgliadau gwastraff cartref Caerdydd oherwydd Gweithredu Diwydiannol; Cyfleoedd newydd, sgiliau newydd a llawer o hwyl; Morglawdd a Ffyrdd ar gau ar gyfer cyngherddau Cyfres y Bae; Her bwyd cynaliadwy ar agor ar gyfer ceisiadau.
Image
Amhariad posib ar wasanaethau o ddydd Llun oherwydd streic; Grand Prix Speedway yn Stadiwm Principality yfory; Mae Caerdydd 10k poblogaidd yn dychwelyd ddydd Sul; Her bwyd cynaliadwy yn ceisio cynyddu’r bwyd a dyfir yn lleol.
Image
Mae gweithredu diwydiannol, dros ddyfarniadau cyflog sy'n cael eu trafod yn genedlaethol, yn cael eu cynllunio ledled y DU ym mis Medi gan Undeb Unite.
Image
Gellir cofrestru ar gyfer ystod eang o gyrsiau hamdden ac addysgol gyda Dysgu Oedolion Caerdydd o wythnos nesaf ymlaen.
Image
Bydd un o ddigwyddiadau chwaraeon moduro dan do mwyaf poblogaidd Prydain yn rhuo’n ôl i Gaerdydd ddydd Sadwrn, Medi 2, pan fydd FM British Speedway Grand Prix yn dod â rhai o feicwyr gorau’r byd i Stadiwm Principality.