Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cynnig mesurau newydd anodd i helpu i ddefnyddio tai gwag hirdymor yn y ddinas unwaith eto.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cyngor yn cytuno ar ei weledigaeth ar gyfer y tair blynedd nesaf; Y pethau bach sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i bobl ddigartref Caerdydd; Ein Dinas: Ein Hiaith - gwefan siop un stop newydd y Brifddinas...
Image
Bydd pwyntiau cyfrannu digidol newydd y Ddinas yn helpu i roi arian yn gyflym a hawdd
Image
Mae 'na ddraig newydd yn y dref ar Ddydd Gŵyl Dewi, a'i henw hi yw Tesni!
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi ei Gynllun Corfforaethol, gan amlinellu'r blaenoriaethau a'r nodau y mae wedi'u gosod i’w hun ar gyfer y tair blynedd nesaf a thu hwnt.
Image
Diweddariad Dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Gwaith wedi dechrau i adeiladu Beicffordd Parc y Rhath; Dadorchuddio portread yn y Plasty o bencampwr manwerthu Caerdydd; Addysg Caerdydd: Strategaeth Gydweithredu a Ffedereiddio.
Image
Am fwy na 150 mlynedd, roedd siop adrannol James Howell ar Heol Eglwys Fair gyfystyr â'r profiad manwerthu gorau y gallai Caerdydd ei gynnig.
Image
Addysg Caerdydd: Strategaeth Gydweithredu a Ffedereiddio; Disgyblion Ysgol Gynradd Coed Glas yn paratoi ar gyfer antur wrth ymweld â safle dymchwel yn Nhŷ Glas; Datgelu cynigion Cyllideb Cyngor Caerdydd wrth i'r Awdurdod geisio cau bwlch o £30.3m...
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Datgelu cynigion Cyllideb Cyngor Caerdydd wrth i'r Awdurdod geisio cau bwlch o £30.3m; Disgyblion Ysgol Gynradd Coed Glas yn paratoi ar gyfer antur wrth ymweld â safle dymchwel yn Nhŷ Glas; Ysgol Gynradd...
Image
Arddangosfa newydd gan artistiaid o Gymru i helpu i ailsefydlu oriel annibynnol; Dau landlord wedi cael dirwy o £23,000 rhyngddynt am rentu eiddo peryglus yng Nghaerdydd; ac mwy
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Mae rhentu eiddo peryglus allan yng Nghaerdydd wedi costio miloedd o bunnoedd i ddau landlord; Cartrefi Cyntaf Caerdydd; Arddangosfa newydd gan artistiaid o Gymru i helpu i ailsefydlu oriel annibynnol
Image
Diweddariad Dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Adeiladwr twyllodrus oedd yn cario ‘arf tanion ffug' yn cael ei garcharu yn Llys y Goron Caerdydd; Canmoliaeth i Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair gan Estyn am fod yn gynnes, gofalgar a chynhwysol; ac fwy...
Image
Gwaith yn dechrau'n swyddogol ar gampws addysg arloesol newydd yn y Tyllgoed; Sesiwn raddio'r Academi Cogyddion Iau yn nodi llwyddiant coginio i ddisgyblion Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd; Stori'r Ysgyfarnog i helpu plant ysgol i oresgyn...
Image
Seremoni swyddogol yn dathlu dechrau gwaith i adeiladu campws addysg arloesol yn y Tyllgoed; Cyrtiau tennis ym mharciau Caerdydd i gael eu hadnewyddu; Sesiwn raddio'r Academi Cogyddion Iau yn nodi llwyddiant coginio i ddisgyblion Ysgol Uwchradd...
Image
Bydd pob ysgol gynradd yng Nghaerdydd yn derbyn llyfr stori ddarluniadol sy’n canolbwyntio ar oresgyn trawma.
Image
Diweddariad Dydd Gwener, sy'n cynnwys: Bydd Caerdydd yn cynnal Rowndiau Terfynol Cwpan Pencampwyr Investec a Chwpan Her EPCR 2025; Canolfan Blant Integredig Trelái a Chaerau yn disgleirio yn Arolwg Estyn; Cyngor teithio ar gyfer gêm Cymru