Datganiadau Diweddaraf

Image
Ysgolion newydd sbon yn agor i ddechrau'r tymor; Castell Rompney - Cyngor Caerdydd yn ymyrryd i atal dymchwel tafarn hanesyddol; Neuadd Dewi Sant - y datganiad ar gau dros dro y lleoliad
Image
Bydd Neuadd Dewi Sant yn cau dros dro i'r cyhoedd i gynnal archwiliadau ychwanegol ar y paneli Concrid Awyrog Awtoclafedig Dur (CAAD) yn yr adeilad.
Image
Gallai hen dafarn boblogaidd yng Nghaerdydd - Castell Rompney - gael ei hachub rhag bygythiad dymchwel ar ôl i Gyngor Caerdydd gamu i'r adwy i'w hatal rhag cael ei dymchwel.
Image
Sefydlu mwy o Strydoedd Ysgol ar gyfer dechrau tymor ysgol newydd. Gellir nawr cofrestru ar gyfer ystod eang o gyrsiau hamdden ac addysgol gyda Dysgu Oedolion Caerdydd. Parc sglefrio newydd yn Llanrhymni wedi cael caniatâd cynllunio.
Image
Newidiadau posib i gasgliadau gwastraff cartref Caerdydd oherwydd Gweithredu Diwydiannol; Cyfleoedd newydd, sgiliau newydd a llawer o hwyl; Morglawdd a Ffyrdd ar gau ar gyfer cyngherddau Cyfres y Bae; Her bwyd cynaliadwy ar agor ar gyfer ceisiadau.
Image
Amhariad posib ar wasanaethau o ddydd Llun oherwydd streic; Grand Prix Speedway yn Stadiwm Principality yfory; Mae Caerdydd 10k poblogaidd yn dychwelyd ddydd Sul; Her bwyd cynaliadwy yn ceisio cynyddu’r bwyd a dyfir yn lleol.
Image
Mae gweithredu diwydiannol, dros ddyfarniadau cyflog sy'n cael eu trafod yn genedlaethol, yn cael eu cynllunio ledled y DU ym mis Medi gan Undeb Unite.
Image
Gellir cofrestru ar gyfer ystod eang o gyrsiau hamdden ac addysgol gyda Dysgu Oedolion Caerdydd o wythnos nesaf ymlaen.
Image
Bydd un o ddigwyddiadau chwaraeon moduro dan do mwyaf poblogaidd Prydain yn rhuo’n ôl i Gaerdydd ddydd Sadwrn, Medi 2, pan fydd FM British Speedway Grand Prix yn dod â rhai o feicwyr gorau’r byd i Stadiwm Principality.
Image
Disgyblion Caerdydd yn perfformio'n well na’r cyfartaledd yng Nghymru ar gyfer TGAU; Neuadd y Ddinas i gau dros dro dros y gaeaf ar gyfer gwaith cynnal a chadw; Estyn yn canmol ein gwasanaeth Addysg Oedolion; Pum cae cymunedol pob tywydd newydd.
Image
Mae disgwyl i filoedd o redwyr droedio ar hyd strydoedd y brifddinas Ddydd Sul, 3 Medi, gydag atgyfodi ras 10k poblogaidd Caerdydd.
Image
Bydd Neuadd y Ddinas eiconig Caerdydd yn cau dros dro y gaeaf hwn er mwyn galluogi gwaith seilwaith hanfodol ar yr adeilad rhestredig Gradd I a'i gadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
Image
Cymorth i Glwb Ifor Bach - mae prydles tir Cyngor Caerdydd yn ceisio helpu cynlluniau i ehangu'r lleoliad eiconig. Cyfleoedd i bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol - ein cynllun sy'n darparu hyfforddiant a chymorth cyflogaeth. Arddangosfa blodau...
Image
Cyfleoedd cyflogaeth i rymuso pobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol; Llongyfarchiadau gan Gyngor Caerdydd ar Ddiwrnod Canlyniadau Safon Uwch 2023; Darganfyddwch drosoch eich hun berl emrallt Môr Hafren; ac fwy...
Image
Diwrnod canlyniadau Lefel A; Arosiadau Ynys Echni; Maethu Cymru Caerdydd
Image
Cyngor i deithio i Gymru vs De Affrica; Ail-agor Parc Maltings; Yr Arglwydd Faer yn ymweld â EF Caerdydd