Datganiadau Diweddaraf

Image
Cynhelir ffair yrfaoedd arbennig yr wythnos hon ar gyfer disgyblion Blwyddyn 9 o Ysgol Bro Edern ac Ysgol Plasmawr i dynnu sylw at werth sgiliau Cymraeg a hyrwyddo cyfleoedd i astudio a gweithio yn Gymraeg.
Image
Dyma ein diweddariad, sy'n cynnwys: dedfryd wedi'i gohirio ar gyfer perchennog canolfan chwarae Supajump; première ysgol i ffilm Wythnos Ffoaduriaid; Gwasanaeth Cofio Babanod; buddsoddi yng nghyrtiau tennis Caerdydd.
Image
Ysgol i ddangos ffilm am y tro cyntaf i ddathlu Wythnos Ffoaduriaid 19 - 25; Galw am fwy o 'Geidwaid Coed' i helpu i ofalu am goed Caerdydd; Cyfle mawr i fuddsoddi yng nghyrtiau tennis lleol yng Nghaerdydd; Cyngor traffig a theithio ar gyfer...
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Datgelu cynllun i uwchraddio Canolfan Hamdden Pentwyn Caerdydd; Cynigion swyddfa graidd y cyngor yn symud i'r cam nesaf; Dyfodol Porter's wedi'i sicrhau trwy lofnodi cytundeb prydles 20 mlynedd...
Image
Mae adroddiad sy'n archwilio'r opsiynau ar gyfer gofynion swyddfa hirdymor y Cyngor i gael ei ystyried gan Gabinet Cyngor Caerdydd.
Image
Dyma ein newyddion diweddaraf, sy'n cynnwys: Addewid am hwb o ran swyddi fel rhan o Gynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd; Adeiladu cymunedau cydlynol gyda chynllun grant newydd; Busnesau arloesol yn symud yn gynt at Gaerdydd carbon niwtral; Cau ffyrd..
Image
Addewid am hwb o ran swyddi fel rhan o Gynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd; Adeiladu cymunedau cydlynol gyda chynllun grant newydd; Cyhoeddi hysbysiad VEAT Neuadd Dewi Sant; Golau gwyrdd ar gyfer dymchwel Tŷ Glas: Cynlluniau ar waith i leihau...
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: rhannu manylion contract Neuadd Dewi Sant drafft; dymchwel hen Swyddfa'r Dreth yn mynd ymlaen; a phartneriaeth gyda Chyfeillion Parc Bute ar gyfer Caffi'r Ardd Gudd.
Image
Mae cynllun grant newydd i helpu i adeiladu cymunedau cydlynol a chryf wedi cael ei lansio.
Image
Mae gwaith wedi dechrau ar ddymchwel hen adeilad swyddfa Cyllid a Thollau Ei Fawrhydi yn Nhŷ Glas yn Llanisien.
Image
Dyma ein newyddion diweddaraf, sy'n cynnwys: Mae'n bryd enwebu i wobrau cyntaf Caerdydd sy'n Dda i Blant; Uwchgynhadledd Caerdydd Un Blaned i helpu Caerdydd i gyflymu'r daith i net-sero; a Ceisio safbwyntiau ar gymorth Cyngor Caerdydd i Ofalwyr Di-dâl.
Image
Mae'n bryd enwebu i wobrau cyntaf Caerdydd sy'n Dda i Blant!; Uwchgynhadledd Caerdydd Un Blaned i helpu Caerdydd i gyflymu'r daith i net-sero; Canmoliaeth i Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi ar ôl ymweliad gan Estyn; Arglwydd Faer a Dirprwy...
Image
Bydd Gwobrau cyntaf Caerdydd sy'n Dda i Blant yn cael eu cynnal fis Gorffennaf yma, yn dathlu ac yn cydnabod plant, pobl ifanc a sefydliadau sydd wedi hyrwyddo hawliau plant yn eu cymuned, eu bywyd bob dydd a'u gweithle.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Arglwydd Faer a Dirprwy Arglwydd Faer newydd Caerdydd yn dechrau eu rolau; Cynlluniau i adnewyddu Marchnad Caerdydd; Cartref Cŵn Caerdydd yn cael hwb ariannol gan y Loteri; Canmoliaeth i Corpus Christi
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Gerddi Cogan yn ailagor yn dilyn gwelliannau; rhandiroedd Caerdydd yn ennill gwobr; parhau â dathliadau'r Mis Cerdded Cenedlaethol; a Pharti Palas i Food & Fun.
Image
Dyma ein newyddion diweddaraf, sy'n cynnwys: ymgynghoriad ar y ffyrdd arfaethedig i gadw cyfyngiad o 30mya; cynllun benthyca datblygwyr ar gyfer gwaith diogelwch tân; mae'n Bythefnos Gofal Maeth; a gŵyl Caerdydd sy'n Deall Dementia Ddydd Iau yma.