Datganiadau Diweddaraf

Image
🗞️ Y newyddion gennym ni ➡️ Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru ➡️'Deialog Agored' disgyblion Caerdydd gyda'r Dirprwy Arweinydd ➡️ Caerdydd yn ennill Gwobr Dinas y Flwyddyn, ac fwy
Image
Mae Caerdydd wedi ei choroni'n 'Ddinas y Flwyddyn' yng Ngwobrau blynyddol EG; Newidiadau cyffrous arfaethedig wrth ddarparu Gwasanaethau Gwaith Ieuenctid yng Nghaerdydd; Cynghorau'n chwilio am bartner datblygu ar gyfer rhaglen tai fforddiadwy
Image
Mae partneriaeth gyffrous newydd rhwng Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg yn canolbwyntio ar adeiladu cartrefi fforddiadwy cynaliadwy o ansawdd uchel yn gyflym ar draws y rhanbarth.
Image
Yn ddiweddar, aeth Dirprwy Arweinydd y Cyngor a'r Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Sarah Merry, i Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant ym Mhentwyn i siarad â disgyblion am ddemocratiaeth leol a chlywed eu barn ar faterion sy'n bwysig iddy
Image
Sul y Cofio - manylion Gwasanaeth Cofio Cenedlaethol Cymru sy'n digwydd ym Mharc Cathays; Bwydlen newydd i Ysgolion Cynradd - dathlu Wythnos Genedlaethol Prydau Ysgol gyda rhywbeth newydd; Wythnos Cyflog Byw
Image
Bydd defod genedlaethol Sul y Cofio yng Nghymru yn cael ei chynnal ar y cyd rhwng Cyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth â'r Lleng Brydeinig Frenhinol, ddydd Sul 12 Tachwedd 2023.
Image
Ffilm newydd yn amlygu pwysigrwydd y celfyddydau i gymunedau; Helpwch i ddatblygu Cynllun Gweithredu Adfer Natur Leol Caerdydd; 'Ti'n gêm?' wrth i aelodau o Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd godi arian drwy chwarae gemau yn fyw ar gyfer BBC Plant Mew; a fwy
Image
"Y peth iawn i'w wneud", "effaith bositif ar staff", "mae'n bwysig bod pobl sy'n gweithio'n galed yn cael eu talu yn unol â hynny".
Image
Mae ffilm bwerus newydd sy'n dangos sut mae pobl Caerdydd yn defnyddio'r celfyddydau, addysg a diwylliant i wella amrywiaeth ac annog cynwysoldeb yn y ddinas wedi cael ei lansio ar y rhyngrwyd heddiw.
Image
Cae Coffa; Cymorth costau byw; Cymru yn erbyn y Barbariaid; Y diweddaraf am chwilod Ynys Echni
Image
Fampirod, bleidd-ddynion, sombis, yr Ieti, Bigfoot, ac Anghenfil y Loch Ness. I’r rhestr yma o greaduriaid cas yma, allwn ni nawr ychwanegu chwilen Ynys Echni sy’n bwydo ar gig a gwaed?
Image
Croeso nôl i'r fenter Croeso Cynnes; Arglwydd Faer yn arwain teyrngedau Caerdydd i'r rhai sydd wedi marw; Cydnabyddiaeth fyd-eang i Gaerdydd wrth iddi ddod y ddinas gyntaf yn y DU i gael ei henwi'n Ddinas sy'n Dda i Blant UNIC; ac mwy
Image
Dyma’r diweddaraf dydd Gwener Caerdydd - dinas gyntaf y DU i fod yn Ddinas sy’n Dda i Blant UNICEF Neuadd Dewi Sant i aros ar gau ar gyfer adnewyddu to 30,000 arall o goed i goedwig drefol Caerdydd Nofio dŵr agored yn Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
Image
Unwaith eto, mae hybiau a llyfrgelloedd Caerdydd yn cynnig croeso cynnes i gwsmeriaid a thrigolion yr adeg hon o'r flwyddyn, gyda’r tywydd oerach yn ein cyrraedd.
Image
Arweiniodd Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Bablin Molik, deyrngedau'r ddinas heddiw i'r rhai yn y Lluoedd Arfog a gollodd eu bywydau mewn dau ryfel byd a gwrthdaro eraill, wrth agor y Cae Coffa ar dir Castell Caerdydd.
Image
Cafodd disgyblion o ysgol gynradd yn y ddinas gipolwg arbennig ar ddemocratiaeth leol yng Nghaerdydd ar ymweliad â Neuadd y Sir.