Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Mae rhentu eiddo peryglus allan yng Nghaerdydd wedi costio miloedd o bunnoedd i ddau landlord; Cartrefi Cyntaf Caerdydd; Arddangosfa newydd gan artistiaid o Gymru i helpu i ailsefydlu oriel annibynnol
Image
Diweddariad Dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Adeiladwr twyllodrus oedd yn cario ‘arf tanion ffug' yn cael ei garcharu yn Llys y Goron Caerdydd; Canmoliaeth i Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair gan Estyn am fod yn gynnes, gofalgar a chynhwysol; ac fwy...
Image
Gwaith yn dechrau'n swyddogol ar gampws addysg arloesol newydd yn y Tyllgoed; Sesiwn raddio'r Academi Cogyddion Iau yn nodi llwyddiant coginio i ddisgyblion Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd; Stori'r Ysgyfarnog i helpu plant ysgol i oresgyn...
Image
Seremoni swyddogol yn dathlu dechrau gwaith i adeiladu campws addysg arloesol yn y Tyllgoed; Cyrtiau tennis ym mharciau Caerdydd i gael eu hadnewyddu; Sesiwn raddio'r Academi Cogyddion Iau yn nodi llwyddiant coginio i ddisgyblion Ysgol Uwchradd...
Image
Bydd pob ysgol gynradd yng Nghaerdydd yn derbyn llyfr stori ddarluniadol sy’n canolbwyntio ar oresgyn trawma.
Image
Diweddariad Dydd Gwener, sy'n cynnwys: Bydd Caerdydd yn cynnal Rowndiau Terfynol Cwpan Pencampwyr Investec a Chwpan Her EPCR 2025; Canolfan Blant Integredig Trelái a Chaerau yn disgleirio yn Arolwg Estyn; Cyngor teithio ar gyfer gêm Cymru
Image
Ceisiadau ar gyfer lleoedd meithrin yn 2024 ar agor nawr; Arweinwyr dinesig yn nodi Diwrnod Cofio'r Holocost mewn seremoni ddwys; Cyhoeddi cadeirydd newydd i archwilio potensial ynni'r llanw yn Aber Afon Hafren...
Image
Daeth arweinwyr crefyddol a gwleidyddol ynghyd yng Nghaerdydd y bore yma i nodi Diwrnod Cofio'r Holocost, y coffâd rhyngwladol i gofio'r miliynau a fu farw yn yr Holocost ac mewn hil-laddiadau dilynol ledled y byd.
Image
Gofyn y cyhoedd am farn ar barcio newydd i Gaerdydd; Rhaglen ôl-osod arbedion ynni i arbed arian a lleihau allyriadau carbon; Ysgol Gynradd Trelái yn dathlu arolwg Estyn cadarnhaol yn nodi amgylchedd dysgu tawel a meithringar; Trac Motocross yn helpu...
Image
Disgyblion wedi'u hysbrydoli gan berfformwyr cerddoriaeth Cymraeg mwyaf gwefreiddiol yn perfformio yn eu hysgol; Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn derbyn cydnabyddiaeth o fri; Gofyn y cyhoedd am farn ar barcio newydd, ac fwy.
Image
Mae ymgynghoriad cyhoeddus chwe wythnos ar gynllun parcio newydd ar y stryd i Gaerdydd wedi’i gymeradwyo a bydd yn cael ei lansio yn gynnar eleni, yn dilyn cyfarfod Cabinet Cyngor Caerdydd ddydd Iau, Ionawr 18fed.
Image
Mae'r sîn gerddoriaeth yng Nghaerdydd yn fywiog, gyda'r ddinas yn lleoliad ar gyfer gwyliau cyffrous a llu o leoliadau, stiwdios recordio ac ystafelloedd ymarfer sy'n darparu ar gyfer pob arddull gerddorol – o gerddoriaeth glasurol i jazz, hip hop ac ele
Image
Y cynigion diweddaraf ar gyfer darpariaeth ysgolion cynradd yn rhannau o ogledd Caerdydd; Straeon gofalwyr maeth mewn ymgyrch newydd; Rhaglen £1.8m i leihau allyriadau carbon; Strategaeth i wella ymgysylltiad y cyhoedd â'r Cyngor
Image
Mae Caerdydd wedi sgorio'n uchel mewn arolwg newydd mawr gan yr UE sy'n asesu ansawdd bywyd mewn dinasoedd mawr yn Ewrop - ac mae wedi’i datgan fel y ddinas orau i deuluoedd â phlant ifanc.
Image
Dod â Gwyddoniaeth yn fyw yn Ysgol Gynradd Howardian; Mecanyddion ifanc yn sbardun go iawn mewn depo trafnidiaeth; Adnewyddu a gwella cynlluniau darpariaeth ysgolion cynradd yn Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd...
Image
Diweddariad Dydd Gwener, sy'n cynnwys: Bydd 40 o brosiectau'n derbyn cyllid; Gwaith Ailddatblygu Glanfa'r Iwerydd yn Cymryd Cam Ymlaen'; Cynnig chwe pharc sglefrio newydd ar gyfer Caerdydd; Mecanyddion ifanc yn sbardun go iawn mewn depo trafnidiaeth