Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi adroddiad sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith cynnal a chadw sy'n cael ei wneud ar Neuadd y Ddinas.
Image
Prosiect celf lleol yn creu cwtsh darllen newydd i'r ysgol; Arweinydd Cyngor Caerdydd yn cyhoeddi ad-drefniant i'r Cabinet; Galiwn o Sbaen i lanio ym Mae Caerdydd; Celf wal newydd ar gyfer Stryd Tudor lliwgar; ac fwy
Image
Mae hen ardal ystafell gotiau lom mewn ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi cael ei thrawsnewid yn hafan ddarllen, diolch i ymdrechion ar y cyd gan dîm Gwasanaethau Gofalu y Cyngor, athrawon ac artistiaid gwirfoddol.
Image
Cyngor teithio ar gyfer Bruce Springsteen a E Street Band ar 5 Mai yng Nghaerdydd; Ysgol Gynradd Moorland yn dathlu cwblhau datblygiad ysgol newydd; Celf wal newydd ar gyfer Stryd Tudor lliwgar; ac fwy
Image
Murlun newydd bywiog yw'r ychwanegiad diweddaraf at waith celf a strydlun lliwgar ffordd a adfywiwyd yn ddiweddar yng nghanol y ddinas.
Image
Leftfield ac Orbital i chwarae Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd; 'Dim torri'r gwair' tan fis Medi mewn 33 safle newydd ledled Caerdydd i gefnogi natur; Ansawdd ailgylchu Caerdydd yn gwella'n sylweddol oherwydd y cynllun ailgylchu newydd; ac fwy
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Mawrth, sy'n cynnwys: Cyllid newydd ar gael i greu cydlyniant cymunedol; 'Dim torri'r gwair' tan fis Medi mewn 33 safle newydd ledled Caerdydd i gefnogi natur; Leftfield ac Orbital i chwarae Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd
Image
Bydd angen i drigolion Caerdydd ddangos prawf adnabod ffotograffig i bleidleisio yn etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar 2 Mai.
Image
Anrhydeddu arwr bom ar ei ben-blwydd yn 100 oed fel achubwr Neuadd y Ddinas yn ystod yr Ail Ryfel Byd; Cymuned Pentwyn yn rhoi barn ar gynlluniau'r ganolfan hamdden; Cyfleoedd dysgu hyblyg i roi hwb i ragolygon gyrfa; ac fwy
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Anrhydeddu arwr bom ar ei ben-blwydd yn 100 oed fel achubwr Neuadd y Ddinas yn ystod yr Ail Ryfel Byd; Cymuned Pentwyn yn rhoi barn ar gynlluniau'r ganolfan hamdden; ac fwy
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi anrhydeddu dyn a achubodd Neuadd y Ddinas rhag cael ei dinistrio pan aeth i'r afael â bom cyneuol a gafodd ei ollwng ar do’r adeilad yn ystod cyrch awyr yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi anrhydeddu dyn a achubodd Neuadd y Ddinas rhag cael ei dinistrio pan aeth i'r afael â bom cyneuol a gafodd ei ollwng ar do’r adeilad yn ystod cyrch awyr yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Image
Mae Cyngor Caerdydd unwaith eto’n gwahodd ceisiadau gan grwpiau cymunedol a sefydliadau'r trydydd sector ledled y ddinas am gyllid grant sydd ar gael i helpu i adeiladu cymunedau cryf a chydlynol.
Image
Bydd partner dylunio ac adeiladu newydd yn cael ei benodi ar gyfer Cledrau Croesi Caerdydd; m y tro cyntaf yng Nghaerdydd, siop gafodd ei dal yn gwerthu cynhyrchion tybaco anghyfreithlon yn cael ei chau gan y cyngor; ac myw
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Cloc y Pierhead wedi'i adfer i'w hen ogoniant; Cerddoriaeth fyw i ddarparu trac sain y ddinas y penwythnos hwn; Cynlluniau diwygiedig Canolfan Hamdden Pentwyn i'w cyflwyno i'r gymuned; ac fwy
Image
Dechreuodd sgyrsiau am sut i wneud Caerdydd yn ddinas sy’n deall niwrowahaniaeth ddoe mewn digwyddiad arbennig yn Stadiwm Dinas Caerdydd.