Datganiadau Diweddaraf

Image
Llwyddiant yr Ewros - Caerdydd i gynnal gemau yn nhwrnament 2028; Ymgyrch diogelwch canol y ddinas - atafaelu e-feiciau ac arestio pobl; Croeso i Ffos y Faendre - tai cyngor newydd yn Llaneirwg; Darganfod Ynys Echni - canfod chwilod prin ar yr ynys
Image
Murluniau newydd wedi'u hysbrydoli gan hanes a threftadaeth gerddorol Caerdydd; Newidiadau i'r Gwasanaethau Cofrestru yng Nghaerdydd; Cydnabod addysg treftadaeth yng Nghastell Caerdydd yn 'rhagorol'; Tywysog a thywysoges Cymru yn ymweld â Chaerdydd...
Image
Gwasanaethau Cofrestru yn symud - symud dros dro i Archifau Morgannwg a Cwrt Insole; Murluniau newydd yng nghanol y ddinas - Unify Creative a Wall-Ops yn trawsnewid dau o danffyrdd Caerdydd; Llwyddiant Castell Caerdydd; ac fwy
Image
Sid y ci achub - o Gartref Cŵn Caerdydd i Heddlu De Cymru; Stryd Wood a Sgwâr Canolog - ail wobr fawr i'r cynllun adnewyddu; Parc Drovers Way - gwaith adnewyddu'r ardal chwarae i gychwyn wythnos nesa
Image
Mae gwefan newydd sy'n dda i bobl hŷn wedi'i lansio yng Nghaerdydd, i gyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn blynyddol y Cenhedloedd Unedig (1 Hydref).
Image
Adfer Marchnad Caerdydd - Cyhoeddi Cyllid Cronfa Dreftadaeth y Loteri; Derbyn i Ysgolion Uwchradd - ceisiadau ar gyfer Medi 2024 nawr ar agor; The Sustainable Studio - hen Glwb Trafnidiaeth wedi'i ailwampio fel gofod creadigol dan arweiniad artistiaid
Image
Ceisiadau am Leoedd Uwchradd ar gyfer Medi 2024 yn agor heddiw; Blwyddyn hanesyddol i'r Arglwydd Faer yn dod â llawenydd i Cŵn Tywys Cymru; Adfer Marchnad Caerdydd; ac mwy
Image
Sesiynau Diwydiant Sŵn; Adroddiad Blynyddol ar y Gwasanaethau Cymdeithasol; DYDDiau Da o Haf
Image
Yn ôl unrhyw safonau, gallai'r flwyddyn y treuliodd y Cynghorydd Graham Hinchey fel Arglwydd Faer Caerdydd gael ei hystyried yn wirioneddol ryfeddol.
Image
Mae adroddiad blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Caerdydd wedi amlinellu rhai o lwyddiannau allweddol staff, partneriaid a gofalwyr yn y ddinas dros y 12 mis diwethaf.
Image
Adfer Marchnad Caerdydd; Blwyddyn gyntaf y Gronfa Ffyniant Gyffredin; Gwobrau Pawprints Cartref Cŵn Caerdydd
Image
Mae cyfran Caerdydd o Gronfa Ffyniant Gyffredin (CFfG) y Llywodraeth - a gynlluniwyd i ddisodli'r cyllid a ddarparwyd yn flaenorol gan yr UE - wedi cael ei wario er budd cannoedd o bobl a phrosiectau ledled y ddinas.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyrraedd carreg filltir arwyddocaol yn ei gynllun cyffrous i adfywio ystâd Trem y Môr.
Image
Mae ffordd newydd o ddarparu gofal i bobl yng Nghaerdydd yn cael ei chyflwyno i ddarparu lefel uwch o ddewis a rheolaeth i'r rhai sy'n defnyddio'r gwasanaethau.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cymryd camau i gynyddu'r amddiffyniad a roddir i adeiladau o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol lleol yn y ddinas rhag dymchwel neu ddatblygiad digydymdeimlad.
Image
🗞️ Y newyddion gennym ni ➡️ Gwneud teithio i'r ysgol yn ddiogelach - Sefydlu mwy o Strydoedd Ysgol ar gyfer dechrau tymor ysgol Newydd ➡️ Oedi cynlluniau dros dro i ddymchwel Rompney Castle ➡️ Cau Neuadd Dewi Sant dros dro, ac fwy