Datganiadau Diweddaraf

Image
Y Ddinas yn dal i symud i guriad y gân ar ôl Gŵyl Gerdd 6 Music y BBC; Mae Ysgol Gynradd Baden Powell wedi ennill y wobr gyntaf mewn cystadleuaeth drafod!; Caerdydd yn taro deuddeg gyda ffans Gŵyl Gerddoriaeth Radio 6 y BBC
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: Trefniadau ar gyfer teuluoedd sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim dros y Pasg, Y Ddinas yn dal i symud i guriad y gân ar ôl Gŵyl Gerdd 6 Music y BBC, Diwrnod Agored y Gwanwyn Parc Bute
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: Caerdydd yn taro deuddeg gyda ffans Gŵyl 6 Music y BBC; Cynnydd yn nifer y cŵn sydd angen eu hailgartrefu; Partneriaeth i wella bywydau myfyrwyr a phreswylwyr; a'r coronafeirws nifer wrth..
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: archwilio potensial y meddwl dynol ym mhrofiad 'Dreamachine' Caerdydd; Caerdydd yw'r awdurdod cyntaf yng Nghymru i ddod yn aelod o Rwydwaith Byd-eang o Gyfleoedd i'r Henoed Sefydliad...
Image
Ymgynghoriad cyhoeddus - Trefniadau cloi Parc y Rhath, Gerddi Pleser y Rhath a Pharc Cefn Onn; Ffliw adar yn lladd 30 o adar yn Llyn Parc y Rhath; Grŵp rhandiroedd Caerdydd yn elwa o arian annisgwyl elusennol
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: ymgynghoriad cyhoeddus - Trefniadau cloi Parc y Rhath, Gerddi Pleser y Rhath a Pharc Cefn Onn; croesawu'r Gwanwyn gyda Gŵyl Corff Heini / Meddwl Iach i bobl dros 50 oed; a'r coronafeirws n
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: ffyrdd ar gau ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd ar 27 Mawrth; grŵp rhandiroedd Caerdydd yn elwa o arian annisgwyl elusennol; a'r coronafeirws nifer wrth nifer.
Image
Dyma'r diweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymwneud â: Capel Briwnant yn agor i bawb ar y Diwrnod Cenedlaethol o Fyfyrdod; Fyfyrdod; Arddangos gwaith ysbrydoledig y rhai sy'n gadael gofal yng Nghaerdydd; a'r coronafeirws nifer wrth nifer.
Image
Cynhelir yr ŵyl ar-lein ddiweddaraf gan Wasanaethau Byw'n Annibynnol Cyngor Caerdydd ym mis Ebrill, gan gefnogi pobl hŷn yn ein cymunedau i gadw'n heini, i aros mewn cysylltiad ac i groesawu’r gwanwyn
Image
Caerdydd yw'r awdurdod cyntaf yng Nghymru i gael ei derbyn i ymuno â Rhwydwaith Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Dinasoedd a Chymunedau o Gyfleoedd i’r Henoed.
Image
Cynhaliodd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro agoriad swyddogol yr hen Gapel yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd (CRI), a elwir bellach yn ‘Capel i Bawb’, heddiw.
Image
Mae ymrwymiad i dalu'r Cyflog Byw i'w weithwyr ac annog cyflogwyr ledled y ddinas i wneud yr un peth wedi ennill enwebiad i Gyngor Caerdydd am anrhydedd cenedlaethol.
Image
Cyhoeddwyd heddiw ym Mharc Bute y bydd camerâu teledu cylch cyfyng newydd yn cael eu gosod yn y parc a'r cyffiniau yng nghanol y ddinas fel rhan o'r gwaith o fynd i'r afael â throseddu a gwella diogelwch y cyhoedd.
Image
Cynhaliwyd digwyddiad Gŵyl y Gymanwlad a seremoni codi baner arbennig yng Nghastell Caerdydd, gan ymuno â mwy na 1000 o faneri'r Gymanwlad ledled y byd a godwyd ar yr un pryd i nodi dathliad a rennir o'r teulu anhygoel o genhedloedd sy'n cwmpasu'r byd.
Image
Mae rhaglen Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerdydd i wella goleuadau stryd, camerâu teledu cylch cyfyng a mesurau eraill eisoes yn cael effaith gadarnhaol ar droseddu.
Image
Anrhydedd dinesig pwysig i HMS Cambria - cartref y Llynges Frenhinol yng Nghymru; Gwersi gyrru am ddim yn cael eu cynnig i weithwyr gofal newydd; Gwaith yn dechrau ar yr ysgol gynradd gyntaf i gael ei hadeiladu dan Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd...