Datganiadau Diweddaraf

Image
Disgyblion Caerdydd yn perfformio'n well na’r cyfartaledd yng Nghymru ar gyfer TGAU; Neuadd y Ddinas i gau dros dro dros y gaeaf ar gyfer gwaith cynnal a chadw; Estyn yn canmol ein gwasanaeth Addysg Oedolion; Pum cae cymunedol pob tywydd newydd.
Image
Mae disgwyl i filoedd o redwyr droedio ar hyd strydoedd y brifddinas Ddydd Sul, 3 Medi, gydag atgyfodi ras 10k poblogaidd Caerdydd.
Image
Bydd Neuadd y Ddinas eiconig Caerdydd yn cau dros dro y gaeaf hwn er mwyn galluogi gwaith seilwaith hanfodol ar yr adeilad rhestredig Gradd I a'i gadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
Image
Cymorth i Glwb Ifor Bach - mae prydles tir Cyngor Caerdydd yn ceisio helpu cynlluniau i ehangu'r lleoliad eiconig. Cyfleoedd i bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol - ein cynllun sy'n darparu hyfforddiant a chymorth cyflogaeth. Arddangosfa blodau...
Image
Cyfleoedd cyflogaeth i rymuso pobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol; Llongyfarchiadau gan Gyngor Caerdydd ar Ddiwrnod Canlyniadau Safon Uwch 2023; Darganfyddwch drosoch eich hun berl emrallt Môr Hafren; ac fwy...
Image
Diwrnod canlyniadau Lefel A; Arosiadau Ynys Echni; Maethu Cymru Caerdydd
Image
Cyngor i deithio i Gymru vs De Affrica; Ail-agor Parc Maltings; Yr Arglwydd Faer yn ymweld â EF Caerdydd
Image
Yr Arglwydd Faer yn gwirio cynnydd diweddaraf HMS Cardiff; Dweud eich dweud ar ddyfodol gwasanaethau digidol y Cyngor; Parc newydd yn agor i anrhydeddu athro prifysgol benywaidd cyntaf Cymru; ac mwy...
Image
Agor Parc Mackenzie; Mae fflatiau newydd yn darparu cartrefi dros dro i deuluoedd; Ymgynghoriad Gwasanaethau Digidol
Image
Fel porthladd hanesyddol, mae Caerdydd wedi bod â chysylltiadau arbennig â'r Llynges Frenhinol ers amser maith ac mae llongau mawr eu bri wedi cario enw'r ddinas ledled y byd ers dros 400 mlynedd.
Image
Diolch i'r chwyldro mewn cyfathrebu digidol a’r lluaws o ffonau clyfar a dyfeisiau llechen, ni fu erioed yn haws cadw mewn cysylltiad â'n gilydd.
Image
Wrth i Lywodraeth Cymru fwrw ymlaen â chynlluniau i ddileu elw o ofal plant sy’n derbyn gofal, mae Maethu Cymru Caerdydd yn tynnu sylw at fanteision maethu gydag awdurdod lleol.
Image
Manylion y Grantiau Ysgogwyr Newid Ifanc gwerth hyd at £1,000; Dyfarnu contract i adeiladu amddiffynfeydd llifogydd arfordirol Caerdydd; Mae ein Gwasanaeth Cerdd yn newid gyda lansiad ‘Addysg Gerdd Caerdydd a'r Fro'.
Image
Byddwch yn Ysgogwr Newid a helpu i wneud Caerdydd yn ddinas fwy cyfartal; Dewch ar Lwybr Stori hudol a chrwydro Caerdydd mewn ffordd hollol newydd; Atebion arloesol i fynd i'r afael â phrinder tai yn cyrraedd ar y safle; Byw'n annibynnol i fodloni...
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Atebion arloesol i fynd i'r afael â phrinder tai yn cyrraedd ar y safle; Dewch ar Lwybr Stori hudol a chrwydro Caerdydd mewn ffordd hollol newydd; a Disgyblion Caerdydd yn tanio at ddyfodol disglair.
Image
Dyma ein newyddion diweddaraf, sy'n cynnwys: Cyngor teithio ar gyfer y gêm rhwng Cymru a Lloegr ar 5 Awst yng Nghaerdydd; Byw'n annibynnol i fodloni anghenion a dyheadau pobl hŷn; Dechrau Disglair i Ddyfodol Cadarnhaol; Geiriau o anogaeth a chyngor...