Datganiadau Diweddaraf

Image
Cyngor Caerdydd yn cytuno ar gyllid ar gyfer prosiect ysgolion blaenllaw; Hwyl hanner tymor i bawb yn Niwrnod Chwarae'r Hydref Caerdydd; Neuadd Dewi Sant i aros ar gau nes bod to newydd yn cael ei osod a'r adeilad yn cael ei adnewyddu; ac fwy
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, yn cynnwys: Hwyl hanner tymor i bawb yn Niwrnod Chwarae'r Hydref Caerdydd; Neuadd Dewi Sant i aros ar gau nes bod to newydd yn cael ei osod a'r adeilad yn cael ei adnewyddu; Cyngor Caerdydd yn cytuno ar gyllid ar gyfer...
Image
Mae adroddiad i baneli concrit 'a allai fod yn beryglus' yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd yn argymell bod angen ailosod to'r adeilad yn llwyr.
Image
Mwy o gartrefi newydd yn barod i helpu i fynd i'r afael â phwysau digartrefedd; Adroddiad monitro blynyddol y Cynllun Datblygu Lleol yn dangos fod cynnydd da yn cael ei wneud; Holi Caerdydd 2023; Myfyrwyr prifysgol yn gosod Her Caerdydd Carbon Niwtral
Image
Mae'r cartrefi modiwlar newydd cyntaf ar ddatblygiad arloesol i helpu i fynd i'r afael â'r prinder tai fforddiadwy yng Nghaerdydd yn barod i groesawu eu preswylwyr newydd.
Image
Adroddiad monitro blynyddol y Cynllun Datblygu Lleol yn dangos fod cynnydd da yn cael ei wneud; Adnewyddu a gwella darpariaeth ysgolion cynradd yn Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd; ac fwy...
Image
Neuadd Dewi Sant ar gau tan y Flwyddyn Newydd; Darpariaeth ysgolion cynradd yn Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd; Cyngor Caerdydd yn cytuno ar gyllid ar gyfer prosiect ysgolion blaenllaw; Cyfleoedd llywodraethwyr ysgol
Image
Llwyddiant yr Ewros - Caerdydd i gynnal gemau yn nhwrnament 2028; Ymgyrch diogelwch canol y ddinas - atafaelu e-feiciau ac arestio pobl; Croeso i Ffos y Faendre - tai cyngor newydd yn Llaneirwg; Darganfod Ynys Echni - canfod chwilod prin ar yr ynys
Image
Murluniau newydd wedi'u hysbrydoli gan hanes a threftadaeth gerddorol Caerdydd; Newidiadau i'r Gwasanaethau Cofrestru yng Nghaerdydd; Cydnabod addysg treftadaeth yng Nghastell Caerdydd yn 'rhagorol'; Tywysog a thywysoges Cymru yn ymweld â Chaerdydd...
Image
Gwasanaethau Cofrestru yn symud - symud dros dro i Archifau Morgannwg a Cwrt Insole; Murluniau newydd yng nghanol y ddinas - Unify Creative a Wall-Ops yn trawsnewid dau o danffyrdd Caerdydd; Llwyddiant Castell Caerdydd; ac fwy
Image
Sid y ci achub - o Gartref Cŵn Caerdydd i Heddlu De Cymru; Stryd Wood a Sgwâr Canolog - ail wobr fawr i'r cynllun adnewyddu; Parc Drovers Way - gwaith adnewyddu'r ardal chwarae i gychwyn wythnos nesa
Image
Mae gwefan newydd sy'n dda i bobl hŷn wedi'i lansio yng Nghaerdydd, i gyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn blynyddol y Cenhedloedd Unedig (1 Hydref).
Image
Adfer Marchnad Caerdydd - Cyhoeddi Cyllid Cronfa Dreftadaeth y Loteri; Derbyn i Ysgolion Uwchradd - ceisiadau ar gyfer Medi 2024 nawr ar agor; The Sustainable Studio - hen Glwb Trafnidiaeth wedi'i ailwampio fel gofod creadigol dan arweiniad artistiaid
Image
Ceisiadau am Leoedd Uwchradd ar gyfer Medi 2024 yn agor heddiw; Blwyddyn hanesyddol i'r Arglwydd Faer yn dod â llawenydd i Cŵn Tywys Cymru; Adfer Marchnad Caerdydd; ac mwy
Image
Sesiynau Diwydiant Sŵn; Adroddiad Blynyddol ar y Gwasanaethau Cymdeithasol; DYDDiau Da o Haf
Image
Yn ôl unrhyw safonau, gallai'r flwyddyn y treuliodd y Cynghorydd Graham Hinchey fel Arglwydd Faer Caerdydd gael ei hystyried yn wirioneddol ryfeddol.