Datganiadau Diweddaraf

Image
Cafodd ffilmiau byr animeiddiedig a grëwyd gan ddefnyddwyr y gwasanaeth iechyd meddwl o Gaerdydd eu dangosiad cyntaf yn y ddinas heddiw (dydd Llun 15 Mai) mewn digwyddiad arbennig i gychwyn Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.
Image
Y Cyngor yn arwain ar gynllun benthyciadau ar gyfer gwaith diogelwch tân hanfodol; Gŵyl Caerdydd sy'n Deall Dementia i nodi Wythnos Gweithredu ar Ddementia; Rhandiroedd Caerdydd yn ennill gwobr 'Trawsnewid Cymuned'; Cyngor traffig a theithio pan fydd...
Image
Mae Cyngor Caerdydd wrthi’n datblygu cynllun benthyciadau i sicrhau bod datblygwyr blociau fflatiau uchel a chanolig ledled Cymru’n gwneud gwaith diogelwch tân hanfodol cyn gynted â phosibl, gan helpu i sicrhau bod preswylwyr yn teimlo'n ddiogel yn eu ca
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Murlun enfawr o Betty Campbell MBE wedi ei ddadorchuddio'n swyddogol; Cyngor traffig a theithio pan fydd Beyoncé yn Stadiwm Principality ar 17 Mai; Lefelau gwirfoddoli ym Mharciau Caerdydd nôl at yr hyn...
Image
Fe fydd Gŵyl Caerdydd sy'n Deall Dementia yn cael ei chynnal yn Neuadd Llanofer yr wythnos nesaf, yn rhan o weithgareddau Wythnos Gweithredu Dementia y ddinas.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Neges Coroni gan Wir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd; Dweud eich dweud am gynigion i ailwampio ac adfywio darpariaeth ysgolion cynradd i wasanaethu rhannau o Ogledd Caerdydd; ac Adroddiad Estyn...
Image
"Mae coroni brenin newydd yn ddigwyddiad o bwys cenedlaethol mawr, ac yn un a fydd yn sicr o gael ei gofio'n hir i'r dyfodol. Fel prifddinas Cymru, gwlad sy'n agos at galon y Brenin Charles III, mae Caerdydd yn falch o gynnal y gyfres hon...
Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys: Caerdydd yn nodi Coroni'r Brenin Charles III; Gosod o fesuryddion ansawdd aer amser go iawn newydd yng Nghaerdydd; a Garddwr Caerdydd yn ymddeol wedi 51 o flynyddoedd yn tendio mannau gwyrdd Caerdydd.
Image
Caerdydd yn nodi Coroni'r Brenin Charles III; Mae Ysgol Gynradd Coed Glas yn hynod o ofalgar a chynhwysol, meddai Estyn; Cytundeb mewn egwyddor i archwilio'r opsiynau ar gyfer Codi Tâl ar Ddefnyddwyr Ffyrdd Caerdydd; Twyllwr gafwyd yn euog wedi cael...
Image
Bydd Caerdydd yn nodi coroni'r Brenin Charles III gyda chyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus swyddogol, gan gynnwys saliwt gynnau brenhinol, picnic ‘Brenhinol Go Iawn', partïon stryd, a dangosiadau o Wasanaeth y Coroni a Chyngerdd y Coroni.
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Twyllwr gafwyd yn euog wedi cael gorchymyn i dalu ychydig o dan £133,500 i'w ddioddefwyr neu wynebu tair blynedd arall yn y carchar; Ydych chi'n ailgylchu eich podiau coffi?; a llety cŵn newydd i Gartref Cŵn
Image
Gorchymyn i gyfarwyddwr a chwmni talu a chario yng Nghaerdydd dalu dros £10,000 yn Llys Ynadon Caerdydd; Cyflwyno trysor o'r 17eg canrif yn Amgueddfa Caerdydd; Cynlluniau Caerdydd ar gyfer dyfodol glanach, gwyrddach, iachach...
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Gorchymyn i gyfarwyddwr a chwmni talu a chario yng Nghaerdydd dalu dros £10,000 yn Llys Ynadon Caerdydd; Cyflwyno trysor o'r 17eg canrif yn Amgueddfa Caerdydd; a Cyngor teithio ar Ddydd y Farn yn Stadiwm...
Image
Dyma ein diweddariad diweddaraf, sy'n cynnwys: Cynlluniau Caerdydd ar gyfer dyfodol glanach, gwyrddach, iachach; Cynnig lleoedd mewn Ysgolion Cynradd Caerdydd; a Mae ‘Dysgu, Byw, Credu' yn adlewyrchu nodau Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Bernadette yn...
Image
Dyma'ch diweddariad dydd Gwener, sy'n cynnwys: Disgwylir i Stryd y Castell barhau i fod ar agor i draffig cyffredinol; Gwella adeiladau cymunedol i hybu eu defnydd; a Noson i gydnabod a dathlu rhagoriaeth ac ymroddiad mewn gwaith gofal.
Image
Gwahoddir sefydliadau cymunedol yn y sector gwirfoddol yn y ddinas i wneud cais am grantiau ar gyfer prosiectau sy'n gwella'u hadeiladau cymunedol ac yn helpu i sicrhau neu gynyddu eu defnydd gan y gymuned leol.