Datganiadau Diweddaraf

Image
Academi Atgyweiriadau; Gwelliannau cerdded a beicio; Fareshare Cymru; Gwasanaeth Coffa'r Nadolig; Parc y Gamlas; a Y prentisiaid a 'syrthiodd mewn cariad â'r swydd' bellach yn gofalu am barciau Caerdydd
Image
Treial Fareshare Cymru i gynhyrchu ‘prydau parod' o fwyd dros ben; Gwelliannau cerdded a beicio: Heol y Sanatoriwm, Stryd Lydan, Heol Lansdowne a Grosvenor Street, Treganna; Academi Atgyweiriadau yn helpu i dyfu gweithlu medrus y Cyngor
Image
Cynyddu'r ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol yng Nghaerdydd; Y prentisiaid a 'syrthiodd mewn cariad â'r swydd' bellach yn gofalu am barciau Caerdydd; Camlas gyflenwi'r dociau Ffordd Churchill, Gofyn i gymuned Butetown 'alw heibio' i rannu ei barn am
Image
Bydd casgliadau gwastraff yng Nghaerdydd yn dychwelyd i weithrediadau arferol o'r wythnos nesaf; Camlas Gyflenwi'r Dociau ar Ffordd Churchill yn agor i'r cyhoedd ddydd Gwener, 24 Tachwedd; and more
Image
Arena Dan Do Caerdydd; Datblygiad Ysgol Uwchradd Willows; Diwrnod Rhuban Gwyn Blynyddol; Parth buddsoddi newydd
Image
Mae Diwrnod y Rhuban Gwyn blynyddol yn cael ei gynnal ledled y byd y penwythnos hwn, gan roi cyfle i fyfyrio ar heriau goresgyn trais dynion yn erbyn menywod a merched.
Image
Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd yn cael ei hagor yn swyddogol; Adnewyddu Marchnad Caerdydd i fynd yn ei flaen yn dilyn cadarnhau’r cyllid llawn; Ymestyn Rhaglen Urddas Mislif, ac fwy
Image
Gwaith adfer Marchnad Caerdydd yn cael mynd yn ei flaen ar ôl sicrhau cyllid llawn; Agoriad swyddogol yr Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd yr wythnos hon; Parciau Baner Werdd y DU yn enwi ein Ceidwaid Parciau Cymunedol fel Tîm y Flwyddyn 2023!
Image
Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerdydd yn perfformio'n gryf i ddiwallu anghenion ei gwsmeriaid gydag ymrwymiad clir i iechyd a lles, yn ôl adroddiad cenedlaethol newydd.
Image
🗞️ Y newyddion gennym ni ➡️ Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru ➡️'Deialog Agored' disgyblion Caerdydd gyda'r Dirprwy Arweinydd ➡️ Caerdydd yn ennill Gwobr Dinas y Flwyddyn, ac fwy
Image
Mae Caerdydd wedi ei choroni'n 'Ddinas y Flwyddyn' yng Ngwobrau blynyddol EG; Newidiadau cyffrous arfaethedig wrth ddarparu Gwasanaethau Gwaith Ieuenctid yng Nghaerdydd; Cynghorau'n chwilio am bartner datblygu ar gyfer rhaglen tai fforddiadwy
Image
Mae partneriaeth gyffrous newydd rhwng Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg yn canolbwyntio ar adeiladu cartrefi fforddiadwy cynaliadwy o ansawdd uchel yn gyflym ar draws y rhanbarth.
Image
Yn ddiweddar, aeth Dirprwy Arweinydd y Cyngor a'r Aelod Cabinet dros Addysg, y Cynghorydd Sarah Merry, i Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant ym Mhentwyn i siarad â disgyblion am ddemocratiaeth leol a chlywed eu barn ar faterion sy'n bwysig iddy
Image
Sul y Cofio - manylion Gwasanaeth Cofio Cenedlaethol Cymru sy'n digwydd ym Mharc Cathays; Bwydlen newydd i Ysgolion Cynradd - dathlu Wythnos Genedlaethol Prydau Ysgol gyda rhywbeth newydd; Wythnos Cyflog Byw
Image
Bydd defod genedlaethol Sul y Cofio yng Nghymru yn cael ei chynnal ar y cyd rhwng Cyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth â'r Lleng Brydeinig Frenhinol, ddydd Sul 12 Tachwedd 2023.
Image
Ffilm newydd yn amlygu pwysigrwydd y celfyddydau i gymunedau; Helpwch i ddatblygu Cynllun Gweithredu Adfer Natur Leol Caerdydd; 'Ti'n gêm?' wrth i aelodau o Wasanaethau Ieuenctid Caerdydd godi arian drwy chwarae gemau yn fyw ar gyfer BBC Plant Mew; a fwy