Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae tîm pêl-droed o un o hosteli digartref Caerdydd wedi cael ei gydnabod am yr ysbryd sydd gan y chwaraewyr wrth chwarae'r gêm.
Image
Mae troseddwyr parcio a thraffig dyfal a pherchenogion cerbydau heb eu trethu yng Nghaerdydd yn wynebu cael olwynion eu cerbydau eu clampio a hyd yn oed eu symud gan y Cyngor ar ran y DVLA.
Image
Mae Cofeb Ryfel Genedlaethol Cymru wedi cael gwaith adfer helaeth cyn canmlwyddiant Dydd y Cadoediad dros y penwythnos.
Image
Bydd cynlluniau Caerdydd ar gyfer arena dan do 15,000 newydd yn y Bae yn cymryd cam ymlaen y mis hwn os bydd Cabinet y Cyngor yn rhoi caniatâd i fwrw ymlaen â gwaith dylunio manwl.
Image
Cynhelir arfer Sul y cofio cenedlaethol Cymru, sy'n cael ei gynnal ar y cyd gan Gyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth â'r Lleng Brydeinig Frenhinol ddydd Sul 11 Tachwedd 2018.
Image
Bydd Arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas, y Prif Weithredwr Paul Orders a chynrychiolwyr Undebau Llafur yn nodi Dydd y Cadoediad ddydd Llun 12 Tachwedd drwy osod torchau wrth Gofeb Staff Neuadd y Ddinas fel teyrnged i holl staff y cyngor s
Image
Mae cost uchel rhedeg rhai o adeiladau mwyaf hanesyddol ac enwog Caerdydd yn golygu y bydd Caerdydd yn mynd ati i edrych ar ffyrdd newydd a dyfeisgar o ddiogelu eu dyfodol heb roi straen anghynaladwy ar gyllidebau'r Cyngor, sydd eisoes o dan straen.
Image
Bydd cyfres o ddigwyddiadau trwy brifddinas Cymru i gefnogi Diwrnod Rhuban Gwyn ar 25 Tachwedd, sef Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig dros ddiddymu trais yn erbyn menywod a merched.
Image
Bydd Cymru’n herio Awstralia yn ail gêm y Gyfres Under Armour yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn yma.
Image
Bydd y tai cyngor newydd cyntaf fydd yn cael eu gwireddu fel rhan o raglen adeiladu tai flaenllaw’r Cyngor, Cartrefi Caerdydd, yn cael eu trosglwyddo i’r Cyngor yr wythnos hon.
Image
Mae prosiect blwyddyn o hyd sy'n pontio'r cenedlaethau i gofio'r bobl leol a wasanaethodd yn y Rhyfel Mawr yn diweddu gyda digwyddiad i gofio’r Cadoediad yn Cathays yfory.
Image
Mae baner y cyflog byw yn hedfan o furfwlch Castell Caerdydd heddiw i nodi dechrau wythnos gyflog byw (Tachwedd 5-10).
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cynnal Confensiwn Mae Addysg yn Bwysig i Bawb 2018, gan fachu ar y cyfle i siapio cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru.
Image
Mae'r Nadolig yn dechrau yn swyddogol yng Nghaerdydd ddydd Iau 15 Tachwedd pan fo calendr gwerth chweil o hwyl a sbri yn dod i'n strydoedd gyda Nesáu at y Nadolig.
Image
Bydd Cymru’n herio’r Alban yng ngêm gyntaf y Gyfres Under Armour yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn yma.
Image
Bydd seithfed Gŵyl Llên Plant Caerdydd yn cael dechrau direidus ym mis Rhagfyr, pan ddaw David Baddiel i Gaerdydd.