Datganiadau Diweddaraf

Image
Cyn bo hir, bydd corachod bach lliwgar Nadolig yn lledaenu hwyl yr ŵyl a negeseuon diogelwch Covid-19 coblyn o bwysig yng nghanol dinas Caerdydd.
Image
Nodi Live Nation fel y cynigydd a ffefrir ar gyfer arena dan do â 15,000 sedd ym Mae Caerdydd
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Sefydlwyd Arglwydd Faer newydd Caerdydd mewn cyfarfod y Cyngor Llawn heddiw (26 Tachwedd) fel y Cynghorydd Rod McKerlich.
Image
Bydd canolfannau brechu Covid-19 yn cael eu sefydlu yng Nghanolfan Hamdden Pentwyn a chanolfan STAR gynt yn Splott Road fel rhan o gynlluniau Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i ddarparu rhaglen frechu dorfol ar gyfer Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Mae symbol mudiad byd-eang dynion a bechgyn sy'n gweithio i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod a merched wedi ei daflunio ar dirnod mwyaf eiconig Caerdydd, i nodi Diwrnod y Cenhedloedd Unedig ar gyfer dileu trais yn erbyn menywod a merched.
Image
Mae'r Cyngor yn bwriadu ailagor Stryd y Castell i fysiau, tacsis a cherbydau argyfwng fel mesur dros dro ar Ddydd Sul 29 Tachwedd tra cynhelir ymgynghoriad cyhoeddus ar ddyfodol y dramwyfa.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; cyn Gapel y CRI i ddarparu gwasanaethau cymorth iechyd a lles i drigol
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 23/11/20
Image
Croeso i ddiweddariad diwethaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy’n ymdrin â’r canlynol: yr Arena Dan Do; achosion a phrofion COVID-19; yr ysgolion diweddaraf yr effeithiwyd arnynt gan COVID-19;
Image
Bydd darparu arena dan do newydd gyda lle i 15,000 o bobl ym Mae Caerdydd yn dod gam yn nes pan fydd y Cyngor yn penodi'r cynigydd a ffefrir yng nghyfarfod y Cabinet sydd wedi'i drefnu ar gyfer 26 Tachwedd.
Image
Mae contractwr wedi’i benodi i osod cladin newydd ar dri o flociau fflatiau uchel y ddinas.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Bydd dyfodol dau adeilad treftadaeth pwysig ym Mae Caerdydd yn cael eu diogelu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol wrth i gynlluniau Cyngor Caerdydd i sicrhau perchnogaeth gael eu cymeradwyo.