Diweddaraf Datganiadau

Image
Caiff marciau ffordd dwyieithog gyda’r neges glir - ‘Diolch i’r GIG’ - eu paentio ar dair ffordd sy’n arwain i Ysbyty Athrofaol Cymru yn y Mynydd Bychan. Caiff marciau ffordd dwyieithog gyda’r neges glir - ‘Diolch i’r GIG’ - eu paentio ar dair ffor
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: bron i £50 miliwn o gymorth grant wedi ei ddosbarthu i fusnesau lleol yng Nghaerdydd; elusen ‘Gwesty Achub' yn cael ei sefydlu i gefnogi Cartref Cŵn Caerdydd; a'r niferoedd, ymateb Cyngor
Image
Mae bron i £50 miliwn o gymorth grant bellach wedi'i ddosbarthu gan Gyngor Caerdydd i fusnesau Caerdydd fel rhan o’r pecyn achub COVID-19 parhaus.
Image
Mae elusen newydd wedi cael ei sefydlu i godi arian a rhoi cymorth ychwanegol i'r cŵn sy'n derbyn gofal yng Nghartref Cŵn Caerdydd a hyrwyddo perchnogaeth gyfrifol ar gŵn ac ymddygiad dyngarol tuag at gwn.
Image
Mae'r diweddariad heno yn cynnwys: y ddistyllfa gin, argraffwyr a busnesau lleol eraill yn newid eu cynnyrch i helpu i gadw gweithwyr allweddol Caerdydd yn; Newidiadau i Brydau Ysgol am Ddim; ac agor Ysbyty Calon y Ddraig yn Swyddogol.
Image
Mae busnesau lleol, yn cynnwys distyllfa gin a chwmni sy’n cynhyrchu deunydd hyrwyddo â brand wedi bod yn helpu ymateb Cyngor Caerdydd i COVID-19
Image
14/04/20 - Gweithwyr swyddfa Cyngor Caerdydd sydd wedi eu hadleoli i'r gwasanaethau digartrefedd yn achub bywyd 15/04/20 - Cyfle i fynd ar daith i Amgueddfa Caerdydd (heb adael y cartref) 15/04/20 - Ysbyty Calon y Ddraig. Ac mwy...
Image
Dyma'r crynodeb COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: system unffordd dros dro i gerddwyr yn Llyn Parc y Rhath; newidiadau i Brydau Ysgol am Ddim; a'r tîm Llinell Gyngor a Bwyd y Cyngor
Image
Mae Llinell Gyngor y Cyngor wedi derbyn dros 4,600 o alwadau gan drigolion o bob rhan o Gaerdydd yn chwilio am gymorth a chefnogaeth yn ystod argyfwng COVID-19, ac mae’r Tîm Bwyd wedi darparu 1,900 o barseli bwyd.
Image
Bydd teuluoedd â phlant sy’n gymwys ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim nawr yn gallu prynu bwyd gan ddefnyddio arian a gaiff ei roi’n uniongyrchol yn eu cyfrif banc, tra bod ysgolion ar gau oherwydd COVID-19. Bydd hyn yn rhoi rhagor o hyblygrwydd i rieni o
Image
Mae system unffordd dros dro ar gyfer cerddwyr o amgylch Llyn Parc y Rhath yn cael ei chyflwyno'r penwythnos hwn i helpu preswylwyr lleol i ddilyn canllawiau ymbellhau cymdeithasol pan fyddant yn mynd am eu hymarfer dyddiol.
Image
Rydym yn gwerthfawrogi bod llawer o newidiadau wedi cael eu gwneud i’r ffordd rydym yn gweithredu ein gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu ar hyn o bryd.
Image
Dyma'r crynodeb COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: mae trigolion Caerdydd yn cael eu hatgoffa i barhau i ailgylchu eu gwastraff; mae bron i £85,000 wedi ei addo i Apêl Bwyd Caerdydd; ac mae staff yn Ysgol Uwchradd Caerdydd wedi dod yn
Image
Mae trigolion Caerdydd yn cael eu hatgoffa i barhau i ailgylchu eu gwastraff yn ystod y pandemig COVID-19.
Image
Y diweddara am COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: Rhod Gilbert yn cael profiad o ofal cymdeithasol ar y rheng flaen; Ysbyty Calon y Ddraig; a Tŷ Canna gwasanaeth allgymorth iechyd meddwl.
Image
Efallai fod Amgueddfa Caerdydd ar gau yn ystod y cyfyngiadau symud ond mae modd dysgu o hyd o’r straeon hynod ddiddorol sydd ganddo, a hynny trwy fynd ar daith rithwir o'r casgliad, un gwrthrych ar y tro, a lawrlwytho gweithgareddau am ddim sy'n archwili