Diweddaraf Datganiadau

Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (25 Mai)
Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd.
Image
Dyma ddiweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: y newyddion bod canolfannau ailgylchu yn ailagor, manylion ar sut i archebu slot i'w defnyddio a'r eitemau y gallant eu derbyn; mae casgliadau gwastraff yn mynd rhagddynt fel arfer ddydd Llun...
Image
Mae Planhigfeydd Parc Bute yn gweithio gyda grwpiau tyfu cymunedol a gwirfoddolwyr yng Nghaerdydd ar brosiect 'Arhoswch Gartref, Plannwch a Thyfwch' er mwyn helpu i annog trigolion i dyfu eu llysiau a'u perlysiau eu hunain yn ystod cyfnod y cloi.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu y bydd canolfannau ailgylchu Caerdydd yn ailagor i waredu eitemau cyfyngedig yn unig, ond am resymau diogelwch, bydd gofyn i breswylwyr archebu apwyntiad mewn amser penodol gyda Chyngor Caerdydd.
Image
Cwestiynau ac atebion ar ganolfannau ailgylchu Caerdydd.
Image
Fel arfer, ar ddiwedd mis Ebrill, bydd Cyngor Caerdydd yn anfon llythyrau atgoffa i'r trigolion hynny sydd heb dalu rhandaliad Treth Gyngor cyntaf y flwyddyn ariannol newydd, ac i'r rhai sydd mewn dyled iddynt mewn perthynas â Threth Gyngor y flwyddyn...
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: ymateb cyflym yn paratoi'r ffordd i newid parhaus a chadarnhaol; gweithiwr gofal cael mynediad i adnoddau cwnsela a lles; tîm cogyddion dan hyfforddiant yn gweini prydau bwyd i bobl agored
Image
Mae ymateb cyflym Cyngor Caerdydd a'i bartneriaid gwasanaethau digartrefedd i ddiogelu unigolion sy'n agored i niwed ar y strydoedd yn ystod argyfwng COVID-19 wedi dechrau dwyn buddion sylweddol.
Image
Dyma'r wybodaeth COVID-19 ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn ymdrin â: Bydd gwasanaethau angladd 45 munud yn cael eu cynnal unwaith eto; Gofal plant i weithwyr allweddol; Bydd Stryd Wood yn newid; a holiadur i helpu plant a phobl ifanc i ddweud wrth...
Image
Bydd gwasanaethau angladd 45 munud yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd unwaith eto ar ôl iddynt gael eu cyfyngu i 30 munud am ugain diwrnod.
Image
Cwestiwn 1) Beth sy’n newid ar 1 Mehefin?
Image
Bydd y casgliadau wythnosol o ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu a gwastraff bwyd oddi ar ymyl y ffordd yn dychwelyd i'r gwasanaeth arferol o 1 Mehefin.
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: bydd y casgliadau wythnosol o ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu a gwastraff bwyd oddi ar ymyl y ffordd yn dychwelyd i'r gwasanaeth arferol o 1 Mehefin; yr ardaloedd sy'n cael casgliadau...
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (11 Mai)
Image
Yn niweddariad wythnosol COVID-19 diweddaraf Cyngor Caerdydd: mae Arweinydd y Cyngor yn dweud y bydd dull ‘un dinas' yn ein helpu i orchfygu COVID; bil cloi mawr COVID £29M Cyngor Caerdydd; Ymateb Cyngor Caerdydd mewn rhifau; ac mae Caerdydd yn ymdrin ag