Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae disgwyl i fferm solar newydd, y gellid ei hadeiladu ar hen safle tirlenwi Ffordd Lamby a chynhyrchu 7.5 Megawat o drydan gwyrdd, gael ei chymeradwyo.
Image
Bydd menywod a merched o bob cwr o Gymru yn cerdded strydoedd Caerdydd ddydd Sul (10 Mehefin) i gymryd rhan mewn gwaith celf torfol unigryw yn dathlu can mlynedd o’r bleidlais i fenywod ym Mhrydain.
Image
Mae mwy o gyfle bellach i blant sy'n derbyn gofal a phobl ifanc sy'n gadael gofal y Cyngor yng Nghaerdydd i ddilyn y gyrfa a fynnon nhw diolch i gynllun hyfforddi Dechrau Disglair.
Image
Mae Luboya Tshibangu, 38, o Ashford Place yn Adamsdown, wedi’i garcharu am dair blynedd a hanner heddiw am dwyll yn erbyn Cyngor Caerdydd.
Image
Mae'r elusennau RSPB Cymru a Buglife Cymru wedi derbyn siec am £38,195.89 gan gyn-Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Bob Derbyshire.
Image
Bydd Haf yng Nghaerdydd yn un a hanner eleni gyda rhaglen gyflawn o ddigwyddiadau gan gynnwys chwaraeon, theatr stryd, cerddoriaeth fyw, diwylliant, bwyd stryd ac adloniant i'r teulu. Dyma sydd o'ch blaenau.
Image
Bydd Beyoncé a Jay Z yn perfformio yn Stadiwm Principality ddydd Mercher 6 Mehefin. Bydd rhai o ffyrdd canol y ddinas ar gau o 6.00pm i 11.30pm i helpu gyda’r digwyddiad.
Image
Cyrhaeddodd Ras Fôr Volvo y brifddinas y penwythnos hwn ar gyfer Cam Caerdydd, fydd yn para pythefnos. I nodi'r achlysur pwysig hwn, daeth arbenigwyr o'r DU ac Ewrop at ei gilydd heddiw i ystyried y weledigaeth ar gyfer dyfodol Bae Caerdydd.
Image
Mae Cofeb Ryfel restredig Gradd 2 yn Radur ar ei gorau unwaith eto yn dilyn gwaith hanfodol i wella ei chyflwr.
Image
Mae Channel 4 wedi cyhoeddi bod cynnig Caerdydd i fod yn gartref i bencadlys newydd y darlledwr wedi cyrraedd y rhestr fer.
Image
Y penwythnos diwethaf cyrhaeddodd Ras Fôr Volvo yng Nghaerdydd gan mai'r ddinas fydd yn rhoi cartref i'r ras hwylio ryngwladol pan fydd yn glanio yn y DU. I nodi'r digwyddiad mae arbenigwyr diwydiant o'r DU ac Ewrop wedi dod ynghyd i ddathlu Blwyddyn y M
Image
Mae campfa mewn canolfan hamdden yn y ddinas wedi ei hadnewyddu diolch i fuddsoddiad mawr gan Gyngor Caerdydd.
Image
Mae Ras Fôr Volvo wedi cyrraedd yng Nghaerdydd ac i ddathlu'r achlysur nodedig hwn, bydd arbenigwyr y diwydiant o Ewrop a'r DU yn cyfarfod i ystyried pwysigrwydd treftadaeth forol Caerdydd
Image
Mae Grangetown Werddach wedi ennill Gwobr Peirianneg Project 2018 yng Ngwobrau Diwydiant Dŵr y DU, a gynhaliwyd yn Birmingham wythnos diwethaf.
Image
Mae aelodau'r gymuned Foslemaidd wedi gwahodd pawb yng Nghaerdydd i ymuno â nhw mewn digwyddiad arbennig i ddathlu Ramadan Iftar, neu dorri'r ympryd.
Image
Mae disgwyl i ddwsinau o feicwyr fynd ar daith feics dorfol drwy Gaerdydd i ddathlu ehangu cynllun rhannu beics ‘nextbike’ y ddinas.