Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae’r Cyngor yn gweithio’n galed ar hyn o bryd i waredu’r swm enfawr o wastraff ailgylchu ychwanegol sydd wedi ei greu dros gyfnod y Nadolig ac rydym am ymddiheuro wrth drigolion am unrhyw anghyfleustra.
Image
Mae achosion o COVID-19 yng Nghaerdydd yn parhau i fod yn uchel iawn, ac yn uwch na gweddill Cymru.
Image
Mae coronafeirws wrth ei fodd mewn criw, arhoswch gartref i achub bywydau er mwyn #CadwCaerdyddynDdiogel
Image
Dyma ein diweddariad COVID-19 diwethaf yn 2020. Blwyddyn Newydd Dda bawb, ond cadwch yn ddiogel. Mae coronafeirws wrth ei fodd mewn criw, arhoswch gartref i achub bywydau er mwyn #CadwCaerdyddynDdiogel
Image
Mae Rhybudd Coronafeirws Lefel 4 ar draws Cymru, mae'r coronafeirws ar lefel uchel iawn. Arhoswch gartref I achub bywydau a diogelu Cymru, gyda'n gilydd.
Image
Yn anffodus, oherwydd faint o wastraff ac ailgylchu a gyflwynir, a materion argaeledd staff yn ymwneud â'r pandemig presennol, efallai na fyddwn yn gallu casglu'r holl wastraff ar eich diwrnod casglu yr wythnos hon.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; a mae'n bosibl y bydd rhywfaint o darfu ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yr wythnos hon.
Image
Edrychwch ar ein rhestr o 10 eitem Nadoligaidd a gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod sut i gael gwared arnynt yn gywir:
Image
Dyma ddiweddariad olaf yr wythnos, a bydd y diweddariad nesaf ddydd Mawrth 29 Rhagfyr. Nadolig Llawen, cadwch yn ddiogel.
Image
Ymatebodd timau Cyngor Caerdydd #GweithioDrosGaerdydd #GweithioDrosochChi i 115 o adroddiadau am lifogydd neithiwr, gan gynnwys rhywfaint o eiddo yr effeithiwyd arnynt gan lifogydd mewnol.
Image
Mae'r Cyngor yn delio â llifogydd dŵr wyneb ledled y ddinas. Mae'r glaw wedi llenwi'r nentydd sydd bellach yn uwch na'r gollyngfeydd. Mae hyn yn golygu na all y draeniau wagio ac o ganlyniad maent yn cyson lenwi. Roedd ein timau allan cyn y tywydd a ra
Image
Mae achosion o COVID yng Nghaerdydd yn parhau i gynyddu. I atal y lledaeniad o’r feirws ac atal y GIG rhag cael ei lethu mae Caerdydd a Chymru dan gyfyngiadau Lefel 4. #CadwchynDdiogel a gwnewch eich gorau i achub bywydau ac #AchubyGIG.
Image
Mae achosion o COVID yng Nghaerdydd yn parhau i gynyddu. I atal y lledaeniad o’r feirws ac atal y GIG rhag cael ei lethu mae Caerdydd a Chymru dan gyfyngiadau Lefel 4. #CadwchynDdiogel a gwnewch eich gorau i achub bywydau ac #AchubyGIG. Dysgwch sut mae
Image
Mae Caerdydd a Chymru dan gyfyngiadau symud Lefel 4 i atal y cyfraddau heintio rhag codi a'r GIG rhag cael ei lethu.
Image
Yn sgil y cyhoeddiad am y Cyfnod Clo a wnaed gan y Prif Weinidog ddoe (19/12/20), mae’r cyfleusterau canlynol yn cau ar unwaith:
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 21/12/20