Diweddaraf Datganiadau

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; y diweddaraf am achosion sy'n effeithio ar ysgolion; ac ymweld â safleoedd yng Nghaerdydd yn dilyn adroddiadau am dorri rheoliadau
Image
Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr eich bod chi'n gallu delio â'ch eitemau dieisiau yn y ffordd fwyaf diogel ac effeithlon.
Image
Mae ymgyrch sy’n rhoi arweiniad syml i deuluoedd i wneud cais am leoedd mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghaerdydd wedi cael ei lansio.
Image
Datganiad gan Gyngor Caerdydd ar gau Hak’s Fish Bar & Kebabs ar Caroline Street ar unwaith oherwydd diffyg mesurau pellhau cymdeithasol.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (28 Medi)
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Caerdydd yn cyflwyno mesurau cloi rhagofalus i atal cynnydd yn nifer yr achosion o Covid; Diweddariad ar Achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; a mwy o fynediad at gymorth...
Image
Bydd prifddinas Cymru yw cyflwyno mesurau cloi i atal y cynnydd diweddar yn yr achosion o COVID-19.
Image
Mae clybiau swyddi wyneb yn wyneb a mynediad i gyfrifiaduron cyhoeddus mewn canolfannau cymunedol ledled y ddinas yn cael eu hail-gyflwyno i gefnogi pobl i mewn i waith.
Image
Diolch, Arglwydd Faer, am roi'r cyfle hwn imi roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau am sefyllfa Covid-19 yng Nghaerdydd.
Image
Mae gweithdrefnau torri a chodi gwell yn cael eu cyflwyno ar draws mwy o ardaloedd o laswelltir blodau gwyllt a glaswelltir a reolir yn anffurfiol yng Nghaerdydd, fel rhan o waith parhaus y ddinas i gefnogi bioamrywiaeth.
Image
Bob blwyddyn rydym yn cyhoeddi adroddiad lles statudol. Mae'n llawn ffeithiau a ffigurau am y gwasanaethau a ddarparwn - dyma 10 ohonynt, i roi syniad i chi o'r hyn y byddwch yn ei weld tu mewn.
Image
Mae cyfres o fesurau newydd yn cael eu cyflwyno gan Wasanaethau Profi, Olrhain a Diogelu Caerdydd a'r Fro mewn ymgais i atal y cynnydd sydyn yn nifer yr achosion Covid-19 a welir ledled y ddwy sir.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; y diweddaraf am achosion sy'n effeithio ar ysgolion; a gwiriadau cydymffurfio sy'n parhau mewn safleoedd trwyddedig ledled y ddinas
Image
Enwyd Mynwent Draenen Pen-y-graig yn ‘Fynwent y Flwyddyn’ am yr eildro o’r bron, gan guro dau arall yn y rownd derfynol i ennill y wobr aur yn y categori tir claddu mawr.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (21 Medi)
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: y diweddaraf am achosion COVID-19 yng Nghaerdydd a nodyn atgoffa i gymryd gofal dros y penwythnos; apêl arall i bobl gael gwared ar fasgiau, hancesi papur, menig a weips atal bacteri