Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd dyfodol dau adeilad treftadaeth pwysig ym Mae Caerdydd yn cael eu diogelu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol wrth i gynlluniau Cyngor Caerdydd i sicrhau perchnogaeth gael eu cymeradwyo.
Image
Mae cynlluniau ar gyfer pont newydd fydd yn cysylltu Llanrhymni â’r A48 yn uniongyrchol wrth gyffordd Pentwyn wedi symud cam ymlaen yn dilyn ceisiadau sector preifat i gyflawni’r cynllun.
Image
Mae’r cynllun terfynol y cytunwyd arno ar gyfer Heol Wellfield sy'n cynnwys system unffordd newydd, beicffordd dros dro, gwell cyfleusterau i gerddwyr, yn ogystal â pharcio arhosiad byr, wedi cael sêl bendith, gyda 74% o drigolion lleol a arolygwyd yn c
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Heddiw mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo cynlluniau i adeiladu Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd ar dir ger Stadiwm Lecwydd yn ardal Treganna.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: atyniadau'r llwybr iâ; yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; ceisiadau i ysgolion cynradd; a Llechi cyfrifia
Image
Yn dilyn diweddariad cyngor iechyd cyhoeddus gan swyddfa Prif Swyddog Meddygol Cymru dros y penwythnos, penderfynwyd y bydd atyniadau'r llwybr iâ, a oedd i fod i agor yng nghanol dinasoedd Caerdydd ac Abertawe, yn aros ar gau i'r cyhoedd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Derbynnir ceisiadau am lleoedd mewn ysgolion cynradd ym mis Medi 2021 heddiw, (dydd Llun 16 Tachwedd 2020) ac mae ymgyrch newydd wedi'i lansio i roi arweiniad i rieni sy'n gwneud cais am le.
Image
Mae gwasanaeth Cynghori Cyngor Caerdydd bellach yn lansio Cynllun Rhoi Llechen Gyfrifiadurol am ddim gyda mynediad i'r rhyngrwyd i unigolion sydd heb ddyfais na chysylltiad rhyngrwyd gartref.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 16/11/20
Image
Mae’r cynnig ailddatblygu ystadau mwyaf a mwyaf cyffrous yn rhaglen adeiladu tai newydd Cyngor Caerdydd ar fin cymryd cam mawr ymlaen, gyda chodi hyd at 400 o gartrefi newydd yn Grangetown.
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, yn cwmpasu: y wybodaeth ddiweddaraf am Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd; achosion a phrofion COVID-19; diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; gallai dau adeilad pwysig...
Image
Mae cynlluniau ar gyfer pont newydd fydd yn cysylltu Llanrhymni â’r A48 yn uniongyrchol wrth gyffordd Pentwyn wedi symud cam ymlaen yn dilyn ceisiadau sector preifat i gyflawni’r cynllun.
Image
Bysiau bob 15 munud o Heol Hemmingway i Stryd y Gamlas a dychwelyd o Stryd y Gamlas i Neuadd y Sir.
Image
Yn unol â’r ddeddfwriaeth, bydd Cyngor Caerdydd yn cymryd y camau cyntaf i gynnal adolygiad llawn o’i Gynllun Datblygu Lleol (CDLl).