Datganiadau Diweddaraf

Image
Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Unwaith eto, mae ein timau wedi wynebu'r dasg enfawr o lanhau swm sylweddol o sbwriel a adawyd ar ôl gan grwpiau mawr o bobl sy'n benderfynol o dorri cyfyngiadau COVID-19.
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a mae amser ar ôl o hyd i gwblhau Cyfrifiad 2021.
Image
Bydd pedwar hyb yng Nghaerdydd yn cynnig cymorth i breswylwyr sydd heb gwblhau ffurflenni’r Cyfrifiad 2021 o'r wythnos nesaf ymlaen.
Image
Mae'r ymateb i Gyfrifiad 2021 wedi bod yn wych, ond i wneud yn siŵr mai Cwningen y Pasg fydd yn ymweld â chi y penwythnos hwn ac nid un o swyddogion maes y cyfrifiad, ewch ati i gyflwyno eich holiadur nawr.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: sbwriel ym Mae Caerdydd, parciau a mannau gwyrdd; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a dyddiaduron ‘Diff Un Flwyddyn yn Ddiweddarach, ffilm fer yn dangos hanesion o fywyd dan gl
Image
Rhagor o Hybiau a llyfrgelloedd yn agor ar gyfer apwyntiadau yn unig; Diweddariad ar gasgliadau Gwastraff; Dyddiaduron ‘Diff Un Flwyddyn yn Ddiweddarach: Ffilm fer yn dangos hanesion o fywyd dan...
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: rhagor o Hybiau a llyfrgelloedd yn agor ar gyfer apwyntiadau; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a crynodeb o achosio
Image
Bydd rhagor o Hybiau a llyfrgelloedd ar draws y ddinas yn ailagor yr wythnos nesaf, gan gynnig gwasanaethau ar apwyntiad yn unig.
Image
Mae profiadau ac emosiynau plant yng Nghaerdydd yn ystod y cyfnod clo cyntaf oherwydd y coronafeirws wedi cael eu cofnodi mewn ffilm fer.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: Canolfan Brechu Torfol y Bae yn agor ei drysau; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a lansio llwybrau stori awyr agored newydd sy'n Ystyriol o Blant ar draws y ddinas.
Image
Erbyn hyn, mae'r newidiadau i'r trefniadau ar gyfer casgliadau gwastraff yn dechrau cael eu mewnosod ac mae bron yr holl wastraff cyffredinol, bagiau gwyrdd a gwastraff bwyd yn cael ei gasglu ar y diwrnod casglu a amserlennir.
Image
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi agor pedwaredd Canolfan Brechu Torfol heddiw yn rhan o'i raglen Brechu Torfol i ddiogelu ei phoblogaeth oedolion rhag Covid-19 cyn gynted â phosibl.
Image
Lansio llwybrau stori awyr agored newydd sy'n Ystyriol o Blant ar draws y ddinas
Image
Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy’n cynnwys cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd a diweddariad ar gasgliadau gwastraff.