Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae tîm o 25 o aelodau staff o Ysgol Gynradd Herbert Thompson yn Nhrelái yn rhedeg yn Ras Fuddugoliaeth 5k Caerdydd, i helpu i godi arian ar gyfer disgybl ifanc sydd angen triniaeth feddygol hanfodol.
Image
Mae dros 200 o blant ysgolion cynradd yng Nghaerdydd yn helpu i roi cartref i fyd natur fel rhan o daith Cerdded yn y Gwyllt RSPB Cymru
Image
Mae Arglwydd Faer Caerdydd wedi talu teyrnged i’w dîm gwych a lwyddodd i gwblhau her Tri Chopa Cymru y penwythnos diwethaf.
Image
Mae gwasanaeth newydd fydd ar waith ar hyd a lled dinas Caerdydd i roi cyngor ar gyflogaeth, a gwybodaeth am swyddi, wedi ei lansio.
Image
Gyda llai na mis i fynd nes bydd cyfres hwylio anoddaf a mwyaf cyffrous y byd yn dod i brifddinas Cymru, mae Caerdydd yn awyddus i arddangos ei chynaliadwyedd cyn y digwyddiad sydd â sail amgylcheddol.
Image
Mae clybiau chwaraeon dwyrain y ddinas yn gweld ffrwyth buddsoddiad sylweddol mewn cyfleusterau lleol yn sgil lansio cae pêl-droed bob tywydd, cyfoes yn Llanrhymni heddiw.
Image
Mae rheolwr a rhiant gwmni Brook Bistro yn Yr Eglwys Newydd wedi cael dirwy o bron £5,000 am fethu ag arddangos sgôr hylendid bwyd yn ei fwyty.
Image
MAE’R Twyll Fasnachwr James Bunce, 26, o Llanhydrock Close, Llaneirwg wedi’i garcharu am 12 mis yn Llys y Goron Caerdydd.
Image
GORCHMYNNWYD y landlord Sangat Singh, o Clifton Street, Adamsdown, i dalu dros £22,000 yn Llys yr Ynadon Caerdydd ddoe.
Image
Mae Arglwydd Faer Caerdydd, y Cyng. Bob Derbyshire wedi cwblhau ei sesiwn hyfforddi olaf cyn ateb Her y Tri Chopa’r penwythnos hwn.
Image
Mae Caerdydd yn un o dair dinas yn y DU sydd am gynnal Confensiwn Dinasoedd Creadigol 2019.
Image
Dathlwyd canmlwyddiant y Llu Awyr Brenhinol yng Nghastell Caerdydd gyda seremoni codi'r faner ar Ddydd Iau, 26ain Ebrill.
Image
Mae Ysgol y Wern yn Llanisien, Caerdydd, wedi cael adroddiad llawn canmoliaeth gan Estyn ar ôl i arolygiaeth addysg Cymru ddod i'r casgliad bod yr ysgol yn 'rhagorol' ym mhob maes.
Image
Bydd diwrnod agored arbennig, i hyrwyddo’r cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau sydd ar gael ar hanes Caerdydd, yn cael ei gynnal yn Llyfrgell Cangen a Threftadaeth Cathays fis nesaf.
Image
Mae gwasanaethau i Mewn i Waith Cyngor Caerdydd a’r gwirfoddolwyr cynhwysiant digidol wedi eu henwebu yn rhestr 100 uchaf Digital Leaders y DU yn 2018.
Image
Mae Dydd y Farn yn ôl eto eleni, gyda’r Dreigiau'n chwarae yn erbyn y Scarlets am 3.05pm ac yna Gleision Caerdydd yn erbyn y Gweilch am 5.35pm.