Diweddaraf Datganiadau

Image
Ymunodd cynrychiolwyr o sefydliadau Cyn-filwyr ac aelodau o’r lluoedd arfog heddiw â Dirprwy Faer Caerdydd, y Cynghorydd Rod McKerlich, ar gyfer seremoni i godi baner yn y Plasty i ddangos cefnogaeth i forwyr masnach y DU.
Image
Carreg filltir fawr yn creu cyfleoedd swyddi i breswylwyr lleol
Image
Cynhelir ras 10 Cilometr a ras 2 Gilometr i’r teulu gan Nation Radio Caerdydd ddydd Sul.
Image
Mae Cyngor Caerdydd mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg a Chymdeithas Tai Cadwyn yn apelio am esgidiau merched maint 10 a mwy.
Image
Mae'r canlyniadau TGAU amodol a ryddhawyd heddiw yn dangos gwelliant parhaus yng Nghaerdydd
Image
Mae landlord Gwyddelig a fethodd â chydymffurfio â deddfwriaeth tai Cymru wedi cael dirwy a'i orchymyn i dalu costau o fwy na £750.
Image
Mae’r safleoedd ar gyfer gorsafoedd nextbike newydd Caerdydd wedi cael eu cyhoeddi o’r diwedd wrth i’r cynllun ddyblu mewn maint yn y mis i ddod.
Image
Y penwythnos gŵyl y banc hwn, gallwch ddisgwyl tri diwrnod llawn dop o antur chwaraeon, cerddoriaeth a hwyl i'r teulu i bawb wrth i Ŵyl Harbwr Caerdydd gynnal Cyfres Hwylio Eithafol yn y Bae unwaith eto.
Image
Heddiw, mae Awdurdod Harbwr Caerdydd (AHC) mewn partneriaeth â'r sefydliad ailgylchu lleol RPC bpi recycled products ac Eventclean, wedi croesawu Gweinidog Cymru dros yr Amgylchedd, Hannah Blythyn AC i ddatgelu mannau eistedd newydd blaengar ar gyfer Mor
Image
Bydd Penwythnos Mawr Pride Cymru yn cael ei gynnal dros benwythnos gŵyl y banc, gyda digwyddiadau cerddorol ar lawnt neuadd y ddinas nos Wener a nos Sadwrn, o 5pm tan 11pm.
Image
Fis nesaf, bydd dynion o bob oedran ac o bob cefndir yn gwisgo pâr o sgidiau merched ac yn dod i brifddinas Cymru i ddangos eu cefnogaeth i'r ymgyrch i atal trais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol
Image
Mae Gŵyl Traeth Bae Caerdydd Capital FM yn ôl ac mae'n fwy ac yn well nag erioed! Mae mewn lleoliad newydd ger Morglawdd Bae Caerdydd ac yn cynnwys mwy fyth o atyniadau yn ystod gwyliau’r haf. Tan 2 Medi. http://www.cardiffbaybeach.co.uk/
Image
Erlynwyd 16 o yrwyr tacsi llogi preifat ddydd Gwener diwethaf (17 Awst) am fasnachu’n anghyfreithlon yng Nghaerdydd a gyrru heb yswiriant.
Image
Mae dau adolygiad annibynnol wedi canfod bod Cyngor Caerdydd yn parhau i wneud gwelliannau mewn gwasanaethau allweddol a’i fod wedi gwella’n fwy nag unrhyw Gyngor arall yng Nghymru (ochr yn ochr ag un cyngor arall).
Image
Mae canlyniadau Safon Uwch amodol Caerdydd yn dangos bod y safonau'n parhau'n uchel yn y brifddinas.
Image
Bydd yr hyb mwyaf newydd y ddinas fydd yn cynnig gwasanaethau a chyfleusterau i'r gymuned, yn agor yr wythnos nesaf, ddydd Llun 20 Awst am 9am. Bydd yr Hyb newydd ar Crickhowell Road, Llaneirwg, ar agor chwe diwrnod yr wythnos a bydd yn darparu ystod eha