Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae'r tîm caffael penigamp yng Nghyngor Caerdydd wedi ymuno â Chyngor Sir Fynwy (CSF) mewn menter gydweithredol a fydd yn gweld awdurdod Caerdydd yn rheoli gweithrediadau a swyddogaethau caffael CSF am y tair blynedd nesaf.
Image
Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd - Cwestiynau Cyffredin
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: mae profion COVID-19 cyflym bellach ar gael mewn fferyllfeydd i'r rhai sy'n gymwys; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; ac ysgolion y mae achosion COVID-19 yn effeithio arnynt.
Image
Mae athro o Ysgol Uwchradd Willows wedi cael ei anrhydeddu gyda Gwobr Arian yng Ngwobrau Addysgu Cenedlaethol Pearson ar gyfer Athro Newydd Eithriadol y Flwyddyn.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a ysgolion a effeithiwyd gan COVID-19.
Image
Mae ein partneriaid ledled y ddinas yn rhannu eu hanesion am bobl ifanc yn ymdrechu i’r eithaf, yn ystod y pandemig
Image
Croesawu ymwelwyr dydd yn ôl i Ynys Echni; Enfys enfawr wedi'i gwneud o ganiau wedi'u hailgylchu yn ymddangos yng nghanol dinas Caerdydd; Cyhoeddi gŵyl canol y ddinas yng ngŵyl Gwên o Haf Caerdydd
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; croesawu ymwelwyr dydd yn ôl i Ynys Echni.
Image
Bydd ymwelwyr dydd yn cael eu croesawu yn ôl i Ynys Echni ddydd Sadwrn pan fydd yr ynys yn ailagor i'r cyhoedd am y tro cyntaf ers dechrau'r pandemig.
Image
Mae enfys enfawr wedi ymddangos dros nos ar Yr Aes yng nghanol dinas Caerdydd.
Image
Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Mae'r penderfyniad a wnaed ar 29 Mehefin yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru - fel y nodir ym Maes Polisi Cynllunio Cymru.
Image
Bydd Cymru yn chwarae yn erbyn Canada yn Stadiwm y Principality Ddydd Sadwrn 3 Gorffennaf. Gyda'r gic gyntaf yn cael ei chynnal am 3pm, bydd ffyrdd canol y ddinas ar gau yn llwyr o 12.30pm tan 6pm i sicrhau y gellir cadw pellter cymdeithasol, a gall y rh
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg.