Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae gwaith ar droed i ailfodelu Pafiliwn Ieuenctid Butetown i greu hwb cymunedol newydd ar gyfer pobl ifanc yr ardal.
Image
Mae bars a lolfeydd Shisha yng Nghaerdydd wedi cael rhybudd bod rhaid iddyn nhw gydymffurfio â deddfau di-fwg neu wynebu cael eu herlyn yn y llysoedd.
Image
Mae tîm Gwasanaethau Profedigaeth Caerdydd wedi ennill dwy wobr genedlaethol o fri.
Image
Cyrhaeddodd disgyblion Ysgol Gynradd Marlborough, y Rhath, yr ysgol ddoe, dydd Llun 30 Medi, a chanfod ei bod wedi camu yn ôl i 1939.
Image
Plans to develop more than 200 low carbon homes in the east of the city have been awarded Welsh Government grant funding.
Image
Bydd Hanner Marathon Caerdydd yn cael ei gynnal ar 6 Hydref. Disgwylir i 25,000 o bobl gymryd rhan yn y digwyddiad, felly disgwylir i Gaerdydd fod yn brysur iawn.
Image
Mae Theatr Newydd Caerdydd gam yn nes at ddod o hyd i weithredwr newydd a fydd yn diogelu dyfodol un o hoff sefydliadau diwylliannol y ddinas am flynyddoedd i ddod.
Image
Mae cynlluniau i gynnig tua 160 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol yn y ddinas trwy eu prynu yn y farchnad agored wrthi’n mynd rhagddynt, fel rhan o nod y Cyngor o sicrhau 1,000 o gartrefi cyngor newydd erbyn 2022.
Image
Bydd naws Gymraeg i ddatblygiadau a strydoedd newydd Caerdydd a dylid rhoi enwau arnynt sydd â chyd-destun lleol a hanesyddol.
Image
“Pe bawn i o oedran ysgol o hyd, fe fyddwn i ar streic fory. Er bod ysgolion Caerdydd wedi cael cyngor i gofnodi ‘Absenoldeb’ ar gyfer disgyblion sydd ar streic, rwy’n gobeithio y byddan nhw’n dangos synnwyr cyffredin a thrugaredd tuag at y disgyblion hy
Image
Mae Speedway yn dychwelyd i brifddinas Cymru ddydd Sadwrn ar gyfer Grand Prix Speedway FIM Prydain Adrian Flux.
Image
Mae’r frwydr yn erbyn digartrefedd wir wedi dechrau yng Nghaerdydd gan fod rhaglen focsio newydd yn helpu unigolion i gael eu bywydau'n ôl ar y trywydd iawn.
Image
Yn sgil adolygiad cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru ar y fenter Nofio am Ddim, mae newidiadau’n cael eu cyflwyno i ddarpariaeth nofio am ddim ledled Cymru, gan gynnwys yng Nghaerdydd.
Image
Mae’r arolwg blynyddol sy’n rhoi’r cyfle i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd i rannu eu safbwyntiau gyda’r Cyngor am wasanaethau cyhoeddus yn y ddinas yn lansio'r wythnos nesaf.
Image
Bydd gan gyflogwyr blaenllaw o’r sectorau manwerthu, lletygarwch, gofal a gwasanaeth gannoedd o gyfleoedd swyddi ar gynnig yn Ffair Swyddi Caerdydd 2019 yr wythnos nesaf.
Image
Ymunodd Cyngor Caerdydd â phartneriaid yn y gwasanaeth iechyd a’r trydydd sector ar ymweliadau i Glasgow a Helsinki i ddarganfod beth mae’r ddwy ddinas yn ei wneud i fynd i’r afael â chysgu ar y stryd a rhoi sylw i anghenion iechyd pobl ddigartref sy’n a