Datganiadau Diweddaraf

Image
Mae cynllun peilot newydd i sicrhau gwell mynediad at dai fforddiadwy ac o ansawdd da tymor hwy yn y sector rhent preifat ar y gweill yng Nghaerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a Chanolfan Ailgylchu Ffordd Lamby ar gau er mwyn cynnal gwaith adeiladu y penwythnos nesaf.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 08/02/21
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro Morgannwg; niferoedd achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (25 Ionawr - 31 Ionawr); a mae cwmni...
Image
Mae un o weithwyr Cyngor Caerdydd wedi rhannu ei phrofiad fel Prentis Corfforaethol ar gyfer Wythnos Prentisiaethau (8-14 Chwefror).
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cartrefi gofal ledled Caerdydd yn cyrraedd carreg filltir frechu; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro; a niferoedd achosion a phrofion COVID-19.
Image
Mae pob preswylydd ac aelod o staff mewn cartrefi gofal cartrefi gofal i bobl hŷn ledled Caerdydd wedi derbyn eu dos cyntaf o frechlyn COVID-19.
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro; niferoedd achosion a phrofion COVID-19; a lansio gwefan newydd Caerdydd ar Waith.
Image
Mae gwefan newydd i hyrwyddo cyfleoedd gwaith dros dro o fewn Cyngor Caerdydd wedi cael ei lansio.
Image
Dyfarnwyd contract i’r cwmni arlwyo a choffi symudol Handlebar Barista i weithredu consesiynau arlwyo ym Mharc Bute, Caerdydd.
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: niferoedd achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (22 Ionawr - 28 Ionawr); a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro Morgannwg.
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Canolfan Brechu Torfol nawr ar waith yng Nghanolfan Hamdden Pentwyn; thabl a map sy'n dangos nifer yr achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf...
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 01/02/21
Image
Dyma’r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor #Caerdydd: niferoedd achosion a phrofion #COVID19; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a’r Fro; neges frys gan Fwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro am apwyntiadau brechu COVID-19; a Cartref Cŵn Caerdydd yn taro’r post.
Image
Nid oes neb yn caru cŵn yn fwy na'r tîm yng Nghartref Cŵn Caerdydd, felly pan glywon nhw fod pobl yn cael eu cynghori mewn rhai grwpiau cyfryngau cymdeithasol, i anwybyddu eu rhwymedigaeth gyfreithiol i gysylltu â nhw os yn dod o hyd i gŵn strae,
Image
Dyma’r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: niferoedd achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (17 Ionawr – 23 Ionawr); a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a’r Fro Morgannwg.