Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyfarnwyd contract i’r cwmni arlwyo a choffi symudol Handlebar Barista i weithredu consesiynau arlwyo ym Mharc Bute, Caerdydd.
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: niferoedd achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (22 Ionawr - 28 Ionawr); a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro Morgannwg.
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Canolfan Brechu Torfol nawr ar waith yng Nghanolfan Hamdden Pentwyn; thabl a map sy'n dangos nifer yr achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf...
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 01/02/21
Image
Dyma’r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor #Caerdydd: niferoedd achosion a phrofion #COVID19; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a’r Fro; neges frys gan Fwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro am apwyntiadau brechu COVID-19; a Cartref Cŵn Caerdydd yn taro’r post.
Image
Nid oes neb yn caru cŵn yn fwy na'r tîm yng Nghartref Cŵn Caerdydd, felly pan glywon nhw fod pobl yn cael eu cynghori mewn rhai grwpiau cyfryngau cymdeithasol, i anwybyddu eu rhwymedigaeth gyfreithiol i gysylltu â nhw os yn dod o hyd i gŵn strae,
Image
Dyma’r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: niferoedd achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (17 Ionawr – 23 Ionawr); a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a’r Fro Morgannwg.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn annog trigolion ar draws y ddinas sy'n cael trafferth ariannol oherwydd y pandemig i gysylltu cyn gynted â phosibl i gael help.
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: niferoedd achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (16 Ionawr - 22 Ionawr); a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro Morgannwg.
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro; niferoedd achosion a phrofion COVID-19; ail-osod torchau pabi wrth Gofeb Ryfel Gerddi Alexandra; a deg o bethau y mae angen i chi eu gwybod am...
Image
Gosodwyd torchau newydd yng Ngerddi Alexandra i anrhydeddu Pobl Dduon a Phobl o Leiafrifoedd Ethnig oedd yn aelodau o’r Lluoedd Arfog, a#r bobl hynny a wasanaethodd ac a fu farw yn Rhyfel y Falklands.
Image
Rydyn ni’n newid ein diwrnodau casglu gwastraff ac ailgylchu i gynnig gwasanaeth gwell sy'n fwy effeithlon a chost-effeithiol yn yr hirdymor.
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: thabl a map sy'n dangos nifer yr achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (14 Ionawr - 20 Ionawr); a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro M
Image
Bydd gan Gaerdydd strydoedd glanach yn sgil cynlluniau newydd i newid y ffordd y mae gwastraff a deunyddiau ailgylchadwy yn cael eu casglu yn y ddinas.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 25/01/21
Image
Roedden ni'n siomedig iawn o weld y lluniau o dorchau pabi a osodwyd i anrhydeddu milwyr Du a Lleiafrifoedd Ethnig yng nghofeb rhyfel Gerddi Alexandra wedi cael eu gadael wrth fin sbwriel cyfagos yr wythnos hon.