Diweddaraf Datganiadau

Image
Heddiw cynhelir gŵyl gelf, gerddoriaeth a dawns i ddathlu gyrfa a chyflawniadau'r beiciwr o Gaerdydd Geraint Thomas OBE yng Nghanolfan Better, yn y Maendy.
Image
Agorodd Marchnad Caerdydd ar gyfer ei ‘Marchnad Nos’ gyntaf wythnos diwethaf. Mewn cwta dair awr, denwyd dros 2000 o bobl i’r farchnad, ac mae masnachwyr eisoes yn bwriadu cynnal digwyddiadau tebyg eto.
Image
Mae rhaglen o waith gwerth £300,000 i uwchraddio ac adnewyddu’r capeli yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig yn dechrau ar ddiwedd y mis.
Image
Mae tri o brentisiaid parciau Caerdydd yn cyfnewid Parc Bute am Ynys Bute fel rhan o raglen gyfnewid sy’n cryfhau’r cysylltiadau rhwng y parc a Phlas a Gerddi Mount Stuart, cartref cyndeidiau’r teulu Bute.
Image
Daethpwyd o hyd i faw llygod bach a mawr yn ogystal â chasgliad o weddillion bwyd a braster yn Sicilian Pizza ar Heol Ddwyreiniol y Bont-Faen ar ôl cynnal archwiliad yn y busnes.
Image
Mae Michael Falkingham, 31, o Clos y Berllan, Caerdydd, wedi ei gael yn euog o Ddirmyg Llys mewn cysylltiad â hawliad am anaf chwiplach ffug mewn damwain ffordd yn 2014 pan nad oedd yn yr un o’r cerbydau mewn gwirionedd.
Image
Beth sy’n digwydd – Gweithgareddau gwyliau’r haf 29 Gorffennaf – 4 Awst
Image
Diben addysg yw gwella bywydau pobl eraill, a throi'ch cymuned a'r byd yn llefydd gwell nag oedden nhw gynt- Marian Wright Edelman
Image
Mae cynhwysyddion llongau a gaiff eu defnyddio fel llety dros dro i deuluoedd digartref wedi’u cludo i Stryd Bute.
Image
Beth sy’n digwydd – Gweithgareddau gwyliau’r haf 20 Gorffennaf – 27 Gorffennaf
Image
Ddoe, aeth y Cynghorydd Wild a minnau i ymweld â chanol y ddinas i gwrdd â phrotestwyr Extinction Rebellion. Gwrandawom ar eu pryderon, a gofynnon ni iddyn nhw ystyried y tarfu sydd wedi'i achosi i breswylwyr a chymudwyr, a gofyn iddynt symud y brotest o
Image
Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford ar y cyd ag Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas, wedi agor Ysgol Gymunedol Gorllewin Caerdydd yn swyddogol yr wythnos hon, ac roedd Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd ac Aelod y Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a
Image
Bydd Baneri Gwyrdd yn chwifio uwchben parciau a mannau gwyrdd trawiadol Caerdydd ar ôl i Cadwch Gymru'n Daclus gyhoeddi heddiw bod deuddeg o barciau’r ddinas wedi ennill y Wobr Baner Werdd fawr ei bri.
Image
Mae arweinwyr cynghorau Rhondda Cynon Taf a Chaerdydd wedi ymuno ag Aelod Cynulliad Gorllewin Caerdydd, Mark Drakeford a Mick Antoniw, Aelod Cynulliad Pontypridd, ar gynllun sy'n golygu bod y rheilffordd segur o Lantrisant i Gaerdydd yn cael ei defnyddio
Image
Mae arweinydd prifddinas Cymru wedi cyhoeddi gweledigaeth drafnidiaeth drawsnewidiol gwerth £1bn i leihau traffig a gwella ansawdd yng Nghaerdydd.
Image
Cafodd fesurau i wella safonau eiddo rhent yn ardal Plasnewydd y ddinas eu cymeradwyo gan y Cabinet.