Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi o heddiw (Dydd Llun 22 Mehefin), y bydd yr holl gyfleusterau chwaraeon a hamdden awyr agored, ac eithrio meysydd chwarae plant a champfeydd awyr agored, yn cael agor.
Image
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi o heddiw (Dydd Llun 22 Mehefin), y bydd yr holl gyfleusterau chwaraeon a hamdden awyr agored, ac eithrio meysydd chwarae plant a champfeydd awyr agored, yn cael agor.
Image
Ers i’r cyfangiadau ddod i rym yn sgil y cloi, rydym wedi cyflawni’r canlynol: • Creu 182 o unedau llety ychwanegol ar gyfer pobl ddigartref sengl • Wedi helpu 473 o bobl i mewn i’n llety person sengl • Wedi cynorthwyo 50 o bobl sy’n cysgu ar y stryd i m
Image
Mae ymgyrch newydd wedi'i lansio yn y ddinas heddiw i adeiladu ar y llwyddiant diweddar o ran helpu pobl sy’n agored i niwed i adael y strydoedd.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (22 Mehefin)
Image
Mae'r mathau o wastraff y gellir dod â chanolfannau ailgylchu Caerdydd, Ffordd Lamby a Bessemer Close, yn newid ddydd Llun, 22 Mehefin.
Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: cynllun graddol i wneud Caerdydd yn un o ddinasoedd 'mwyaf diogel' y DU wedi'i lansio; cau ffyrdd canol dinas Caerdydd a rhoi cyfyngiadau ar waith wrth i gyfyngiadau cloi..
Image
Mae trefniadau cau ffyrdd yng nghanol dinas Caerdydd yn cael eu rhoi ar waith i sicrhau diogelwch y cyhoedd gan fod cyfyngiadau symud yn dechrau codi yn y brifddinas a siopau nad ydynt yn hanfodol yn agor eu drysau i'r cyhoedd o ddydd Llun, Mehefin 22.
Image
Yn gweithio law yn llaw gyda FOR Cardiff a busnesau yng nghanol y ddinas, mae’r cyngor yn awyddus i greu dinas ddiogel a chroesawgar i bobl ddod i siopa a mwynhau. Gyda gofynion cadw pellter cymdeithasol yn dal i fod ar waith, mae angen addasu'r gofod a
Image
Bydd siopwyr, gweithwyr a thrigolion sy'n ymweld â chanol dinas Caerdydd o ddydd Llun 22 Mehefin, yn cael eu cyfarch gan fannau croeso wedi'u staffio, systemau cerdded diogel a rhai ffyrdd ar gau wrth i'r ddinas lansio cam un o'i gynllun graddol...
Image
Dyma ddiweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: gwefan Cyngor Ariannol; mae Castell Caerdydd yn cynnal gŵyl Tafwyl ‘rhithwir' y penwythnos hwn; mae timau o bob rhan o'r Cyngor yn gweithio'n galed i asesu ac addasu adeiladau ysgol...
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: bydd preswylwyr yn awr yn gallu dod ag eitemau trydanol mawr, nwyddau gwyn, batris, dillad, teiars, paent a sawl eitem arall a dderbyniwyd cyn dechrau pandemig COVID-19; Mae Cyngor Caerdydd...
Image
Dyma'r diweddaraf ar COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: gwybodaeth ddiweddaraf am ysgolion yn ail-agor; mae cyn-aelod 96 oed o'r Lluoedd Arfog y cafodd ei gartref ei ddinistrio yn ystod Storm Dennis wedi cael hwb mawr trwy gymorth Gwasanaethau Byw'n...
Image
Mae cyn-aelod 96 oed o’r Lluoedd Arfog y cafodd ei gartref ei ddinistrio yn ystod Storm Dennis wedi cael hwb mawr trwy gymorth Gwasanaethau Byw'n Annibynnol Caerdydd.
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: yr ardaloedd sy'n cael casgliadau gwastraff gardd dydd Sadwrn yma; tîm Therapi Lleferydd ac Iaith Dechrau'n Deg yn gweithio dros Gaerdydd; a mae'n Wythnos Ffoaduriaid Cymru ac mae...
Image
Mae gan Gaerdydd boblogaeth naturiol o wylanod sy’n cael eu denu gan ffynonellau bwyd.