Diweddaraf Datganiadau

Image
Beth sy’n digwydd – Gweithgareddau gwyliau’r haf 12 Awst – 18 Awst
Image
• Mae tîm amlddisgyblaeth ar gael i helpu unigolion i fynd i’r afael â’u problemau. Mae’r tîm hwn yn cynnwys gweithiwr cyffuriau ac alcohol, nyrsys, gweithwyr cymdeithasol, gweithiwr therapiwtig a chwnselydd, mentoriaid sy’n gyfoedion a mynediad at wasa
Image
Cafwyd cadarnhad heddiw y bydd cyfnewidfa fysiau Caerdydd, y bu disgwyl hir amdani, yn rhan o fargen rhwng Llywodraeth Cymru, y cwmni ariannol mawr Legal & General a datblygwr y Sgwâr Ganolog, Rightacres Property.
Image
Cardiff’s much anticipated bus interchange has today been confirmed as part of a deal between Welsh Government, financial giant Legal & General and Central Square developer, Rightacres Property.
Image
Bydd Manchester United yn herio AC Milan yn yng Nghwpan Ryngwladol y Pencampwyr yn Stadiwm Principality ar 3 Awst.
Image
Manchester United will be taking on AC Milan in the International Champions Cup at Principality Stadium on August 3rd.
Image
Mae wythnos lawn o bêl-droed rhyngwladol ar ei ffordd i Gaerdydd wrth i’r brifddinas baratoi at gynnal Cwpan y Byd y Digartref 2019.
Image
Mae dyn ifanc a oedd yn cysgu ar strydoedd Caerdydd gynt ac sydd bellach wedi dechrau hyfforddi fel barista mewn siop goffi yn y ddinas wedi siarad am sut cyrhaeddodd isafbwynt ei fywyd cyn achub ar y cyfle i’w ailadeiladu gyda chymorth gwasanaethau diga
Image
Mae Ysgol Gymraeg Treganna yn Nhreganna wedi sgorio'n ‘wych' mewn dau o'r pum maes a arolygwyd gan Estyn - y sgôr uchaf posibl, ac yn 'dda' yn y tri chategori eraill y edrychwyd arnynt gan arolygaeth addysg Cymru.
Image
Beth sy’n digwydd – Gweithgareddau gwyliau’r haf 5 Awst – 11 Awst
Image
Estyn: ‘Gofal, cymorth a chanllawiau o safon uchel' yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Santes Monica
Image
Mae disgyblion o ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi bod yn cyfnewid yr ystafell ddosbarth am wersi cwbl wahanol yn ddiweddar mewn project pontio’r cenedlaethau sy’n dod â’r gymuned ynghyd.
Image
Heddiw cynhelir gŵyl gelf, gerddoriaeth a dawns i ddathlu gyrfa a chyflawniadau'r beiciwr o Gaerdydd Geraint Thomas OBE yng Nghanolfan Better, yn y Maendy.
Image
Agorodd Marchnad Caerdydd ar gyfer ei ‘Marchnad Nos’ gyntaf wythnos diwethaf. Mewn cwta dair awr, denwyd dros 2000 o bobl i’r farchnad, ac mae masnachwyr eisoes yn bwriadu cynnal digwyddiadau tebyg eto.
Image
Mae rhaglen o waith gwerth £300,000 i uwchraddio ac adnewyddu’r capeli yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig yn dechrau ar ddiwedd y mis.
Image
Mae tri o brentisiaid parciau Caerdydd yn cyfnewid Parc Bute am Ynys Bute fel rhan o raglen gyfnewid sy’n cryfhau’r cysylltiadau rhwng y parc a Phlas a Gerddi Mount Stuart, cartref cyndeidiau’r teulu Bute.