Diweddaraf Datganiadau

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: mae gwefan newydd Digwyddiadau'r Hybiau wedi'i lansio; yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; a gofalwr ysgol yn ymddeol ar ôl 22 o flynyddoedd; Gweithgareddau hanner...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 26/10/20
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd yn cwmpasu: newidiadau i wasanaethau Cyngor Caerdydd yn sgil cyfyngiadau ‘Cyfnod Atal' Llywodraeth Cymru; achosion a phrofion COVID-19; diweddariad ar ysgolion a effeithiwyd gan COVID-19; Holi...
Image
Daw cyfyngiadau Cyfnod Atal Llywodraeth Cymru i rym am 6pm heno.
Image
Mae arolwg blynyddol y Cyngor sy’n rhoi’r cyfle i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd i rannu eu safbwyntiau am wasanaethau cyhoeddus yn y ddinas wedi cael ei lansio.
Image
Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod Diwethaf. Diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion 22 Hydref 2020.
Image
Bydd newidiadau i wasanaethau Cynghori a’r Gwasanaeth i Mewn i Waith, hybiau a llyfrgelloedd ac atgyweiriadau i dai cyngor yn cael eu cyflwyno o ddiwedd yr wythnos hon, yn unol â'r mesurau 'cyfnod atal' diweddaraf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru
Image
Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod Diwethaf; Diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion 21 Hydref 2020.
Image
Mae Cartref Cŵn Caerdydd wedi derbyn dwy wobr PawPrints RSPCA - gwobr Aur yn y categori Cŵn Strae a gwobr Arian yng nghategori Cŵn Cwt.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cynlluniau dros dro wedi eu cynnig ar gyfer Stryd y Castell; cartrefi arloesol er mwyn helpu mynd i'r afael â digartrefedd; yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd...
Image
Mae atebion tai arloesol a fydd yn darparu cartrefi cynaliadwy o ansawdd uchel i deuluoedd sy’n profi digartrefedd ar eu ffordd i Gaerdydd.
Image
Yn ystod y pandemig Coronafeirws presennol, rydym wedi cael ein hatgoffa bod ‘pawb yn yr un cwch’. Does dim dwywaith fod un o’n cydweithwyr wedi cofleidio’r syniad hwnnw, gan iddo gamu i’r adwy pan ddechreuodd tân mewn busnes cyfagos.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfnod atal byr cenedlaethol y coronafeirws i gael ei gyhoeddi yng Nghymru ddydd Gwener; yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; a diweddariad ar achosion COVID-19...
Image
Mae'r Cyngor yn ystyried ailagor Stryd y Castell i fysiau, tacsis a cherbydau brys fel mesur dros dro tra cynhelir ymgynghoriad cyhoeddus ar ddyfodol y dramwyfa.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (19 Hydref)