Diweddaraf Datganiadau

Image
Oherwydd Covid-19, mae Salsa Buena wedi rhoi’r gorau i’w ddosbarthiadau dawns arferol ar hyn o bryd ac wedi troi at ddawnsio yn yr awyr agored yng nghyrtiau awyr agored dros dro Parc Bute ger ystafelloedd newid y Gored Ddu.
Image
26/08/20 - Dal yma i helpu
Mae Cyngor Caerdydd yn atgoffa trigolion bod gwasanaethau i helpu a chefnogi aelwydydd sydd eu hangen yn dal i fod ar waith yn y ddinas.
Image
Croeso i’r ddiweddariad diweddaraf gan Gyngor Caerdydd, yn cwmpasu: Y newyddion diweddaraf bod cynnydd yn nifer yr achosion o COVID-19 yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, galw ar y cyhoedd ddweud eu barn am barcio beiciau yng nghanol y ddinas a’r newyddion
Image
Mae Gofal Maeth Caerdydd yn noddi Wythnos Fawr Ar-lein Pride Cymru 2020 (24-30 Awst) gyda'r digwyddiad eleni yn canolbwyntio ar y thema 'Eich Balchder'.
Image
Bu cynnydd yn y dyddiau diwethaf yn nifer gyfartalog yr achosion positif o COVID-19 yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, gyda chynnydd amlwg yng Nghaerdydd ei hun.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (24 Awst)
Image
Croeso i ddiweddariad diwethaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: bydd pedwar man chwarae i blant arall yng Nghaerdydd yn ailagor am 12pm ddydd Sadwrn 22 Awst, gan ddod â'r cyfanswm sydd bellach ar agor i 104; Cafodd disgyblion Blwyddyn 11...
Image
Bydd pedair ardal chwarae i blant ychwanegol yng Nghaerdydd yn ailagor o 12pm ddydd Sadwrn 22 Awst, sy'n golygu bod 104 o ardaloedd chwarae bellach ar agor eto.
Image
Mae disgyblion Blwyddyn 11 ar draws Caerdydd wedi cael eu canlyniadau TGAU heddiw, a chafodd llawer ohonynt eu cyflwyno dros y we oherwydd COVID-19.
Image
Mae mam ddiolchgar i ddyn o Gaerdydd fu’n cysgu ar strydoedd y ddinas wedi anfon neges bwerus o ddiolch i'r tîm a helpodd ei mab i sicrhau newid go iawn yn ei fywyd.
Image
Mae Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd yn ailagor i ymwelwyr sy'n archebu ymweliadau ymlaen llaw o yfory, Awst 19, ar ôl cwblhau gwiriadau trylwyr a rhoi mesurau ar waith i sicrhau iechyd a diogelwch cwsmeriaid.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n ymdrin â'r canlynol: Mae Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd yn ailagor i ymwelwyr sy'n archebu ymweliadau ymlaen llaw o yfory; mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn parhau i gefnogi pobl ifanc 11-25 oed...
Image
Mae Celfyddydau Ymladd Caerdydd wedi symud eu hystod o ddosbarthiadau i'r cyrtiau awyr agored dros dro ym Mharc Bute ger ystafelloedd newid y Gored Ddu gan fod eu lleoliadau dan do arferol wedi cau oherwydd y pandemig.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (17 Awst)
Image
Heddiw, Awst 15, 2020, yw 75 mlwyddiant Diwrnod VJ, yn coffáu ildiad Siapan a diwedd yr Ail Ryfel Byd.
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd yn cynnwys: Caeau Llandaf ymhlith y mannau chwarae diweddaraf i'w hailagor, gan ddod â'r cyfanswm sydd ar agor i 100; cymeradwyo cyllid ar gyfer cam cyntaf Rhwydwaith Gwresogi Ardal Caerdydd...