Diweddaraf Datganiadau

Image
Dyma'r crynodeb diweddaraf o'r diwrnod gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: Caerdydd yn mynd i'r afael ag amddifadedd digidol; yr Arglwydd Faer yn cyhoeddi neges pwysig ynglŷn a thrais domestig - "Nid ydych chi ar eich pen eich hun"; ac timau o Gyngor Cae
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi datblygu amrywiaeth o ffyrdd o fynd i'r afael ag amddifadedd digidol, er mwyn i blant a phobl ifanc barhau i fanteisio ar ddysgu ar-lein, tra bo ysgolion ar gau oherwydd COVID-19.
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: hyfforddiant Dysgu o Bell arloesol ar gyfer athrawon Caerdydd; cyngor a chymorth i drigolion sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o ddod yn ddigartrefedd; mae ein tîm Addysg Plant sy'n Der
Image
Mae hyfforddiant arloesol wedi cael ei ddatblygu i gynorthwyo athrawon Caerdydd i barhau i gynnig addysg a dysgu i blant a phobl ifanc yn ystod y cyfnod o gau ysgolion, oherwydd COVID-19.
Image
Yn y diweddariad COVID-19 a ddarparwyd gan Gyngor Caerdydd heno: mae'r cleifion cyntaf wedi cyrraedd Ysbyty Calon y Ddraig; project Dyddiaduron y ‘Diff, COVID-19 drwy lygaid plant a phobl ifanc Caerdydd; ymgyrch fwyd Gyda'n Gilydd i Gaerdydd; ac app Olrh
Image
Dyma'r crynodeb diweddaraf o'r diwrnod gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: cynhelir casgliadau gwastraff gardd un tro yn ystod mis Mai; Munud o dawelwch ar gyfer Diwrnod Coffa Gweithwyr Rhyngwladol 2020; a cyfleusterau marwdy dros dro wedi'u caffael yn ne
Image
Cwestiynau ac atebion ar y casgliadau gwastraff gardd untro yn ystod mis Mai
Image
Caiff gwastraff gardd aelwydydd Caerdydd ei gasglu un tro yn ystod mis Mai, mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli
Image
Lansiwyd project ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghaerdydd i rannu eu profiadau o COVID-19 drwy gofnodion wythnosol mewn dyddiaduron.
Image
Dyma'r crynodeb diweddaraf o'r diwrnod gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: nodyn i'ch atgoffa bod y ddarpariaeth Prydau Ysgol Am Ddim yn newid o ddydd Llun; mae elusennau'r Arglwydd Faer eich angen chi; a bydd mynwentydd yn ail-agor yng Nghaerdydd a Phont
Image
Bydd pedair mynwent yng Nghaerdydd yn ail-agor i aelodau'r cyhoedd o ddydd Sadwrn (25 Ebrill), gyda thimau newydd eu hadleoli i sicrhau bod y broses o ymbellhau cymdeithasol yn cael ei chynnal ac na chaiff y gofodau eu defnyddio'n amhriodol yn ystod argy
Image
Yn y diweddariad COVID-19 a ddarparwyd gan Gyngor Caerdydd heno: galw cynyddol am ddanfoniadau cartref Marchnad Caerdydd; y gwasanaeth cerddoriaeth yn dal ati; a lansio MindHub i gynorthwyo ag iechyd a lles plant a phobl ifanc.
Image
Mae marchnad Caerdydd yn lleihau ei horiau agor dros dro wrth i fasnachwyr bwyd hanfodol barhau i ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau danfoniadau cartref yn ystod pandemig COVID-19.
Image
Mae cerddorion ifanc Caerdydd a'r Fro yn gallu parhau i ddysgu, ymarfer a mwynhau cerddoriaeth yn ystod yr argyfwng iechyd sydd ohoni.
Image
Dyma'r crynodeb diweddaraf o'r diwrnod gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: Y fyddin binc yn gorymdeithio yn Ysbyty Calon y Ddraig; cyfle arall i ddal profiad gwaith Rhod Gilbert; a negeseuon diolch yn ymddangos ar ffyrdd y ddinas.