Diweddaraf Datganiadau

Image
Ddoe (11 Hydref), plediodd Alvin George Chisholm o Avondale Road yn Grangetown yn euog i 12 cyhuddiad yn Llys Ynadon Caerdydd am gyfres o droseddau o ran eiddo yr oedd yn berchen arno ac yn ei roi ar osod yn Clive Street yn Grangetown.
Image
Mae’n Fis Hanes Pobl Dduon, adeg i fyfyrio ar hanes pobl dduon a dysgu o’r gorffennol er mwyn gwella’r dyfodol
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi croesawu’r newyddion y bydd prifddinas Cymru yn cynnal Cwpan y Bydd i Bobl Ddigartref 2019.
Image
12/10/18 - Rhannu Bywyd
Lansiwyd project celfyddydol dwy flynedd heddiw yn canolbwyntio ar fywydau pobl digartref yng Nghaerdydd, sydd â’r nod o dynnu rhai o’r rhwystrau.
Image
Nodwyd cwblhau project arobryn Grangetown Werddach heddiw gan Weinidog Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd, Hannah Blythyn.
Image
Mae Llyfrgelloedd a Hybiau Caerdydd yn ymuno â llyfrgelloedd eraill ledled y DU i nodi Wythnos Llyfrgelloedd, dathliad blynyddol o’r cyfleusterau sy’n annwyl i nifer o bobl.
Image
Mae’r cynllun peilot ailgylchu gwydr yn dechrau ddydd Llun mewn ymdrech i wella ansawdd yr ailgylchu a gesglir.
Image
Bydd Cymru’n chwarae yn erbyn Sbaen ar ddydd Iau 11 Hydref ac ar sail diogelwch y cyhoedd, bydd y ffyrdd yn cau yn rhannol yng nghanol y ddinas o 5.30pm.
Image
Mae’r Cyngor yn ymgynghori ar gynnig i ddynodi Cilgant Guildford yn ardal gadwraeth. Mae 27 ardal gadwraeth yng Nghaerdydd sy’n rhan bwysig o ddiogelu treftadaeth y ddinas.
Image
Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Draenen Pen-y-graig wedi gweithio gyda phobl hŷn lleol i greu cyfansoddiad corawl i nodi canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.
Image
Y Cyng Sarah Merry, Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a'r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, sy'n rhannu'r camau y mae Cyngor Caerdydd yn eu cymryd tuag at dderbyn cydnabyddiaeth ryngwladol gan UNICEF fel un o ddinasoedd ystyriol o blant cy
Image
Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi £3.85m yn ychwanegol i Gyngor Caerdydd tuag at ariannu cynlluniau'r ddinas i barhau i ehangu darpariaeth addysg Gymraeg.
Image
Mae diffyg gwaith, tarfu ar gadwyni cyflenwi, rhagor o bwysau ar wasanaethau cynghori a diwygiadau i'r trefniadau ariannu yn rhai o oblygiadau posibl Brexit ‘Heb Fargen' i Gaerdydd.
Image
Mae chwe chamera isgoch bellach yn gweithredu yng Nghaerdydd er mwyn dal pobl yn tipio gwastraff yn anghyfreithlon.
Image
Mae croeso wedi ei roi gan Gyngor Caerdydd i’r newyddion y bydd y tollau ar bontydd Hafren yn cael eu diddymu ar 17 Rhagfyr eleni.
Image
Bydd Hanner Marathon Caerdydd yn cael ei gynnal ar 7 Hydref. Disgwylir i 25,000 o bobl gymryd rhan yn y digwyddiad, felly disgwylir i Gaerdydd fod yn brysur iawn.