Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae’r Cyngor yn ystyried ffyrdd o i wella’r gwaith o adrodd, monitro, goruchwylio a gweithredu yn erbyn unigolion sy’n tipio'n anghyfreithlon yng Nghaerdydd.
Image
Mae estyniad newydd Ysgol Gynradd Adamsdown yng Nghaerdydd wedi ei agor yn swyddogol heddiw.
Image
Mae Ysgol Gynradd Springwood yn Llanedern yn dathlu wedi i'r corff addysg, Estyn raddio'r ysgol fel un ai Rhagorol neu Da ym mhob maes a archwiliwyd - y graddau uchaf posib.
Image
Bydd Gwasanaeth Coffa arbennig i Fabanod am 11.30am ddydd Sul, 24 Mehefin yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig yng Nghapel y Wenallt.
Image
Bydd y Rolling Stones yn perfformio yn Stadiwm Principality ddydd Gwener15 Mehefin. Bydd rhai o ffyrdd canol y ddinas ar gau o 5.30pm i 11.30pm i helpu gyda'r digwyddiad.
Image
Mae adroddiad annibynnol ar weledigaeth Cyngor Caerdydd i ddatblygu prifddinas wirioneddol ddwyieithog gyda’r Gymraeg yn rhan naturiol ac annatod o hanfod y ddinas wedi dod i’r casgliad bod cynlluniau yn mynd ar y trywydd iawn, ar seiliau cadarn a chydym
Image
Mae cynlluniau ar gyfer dull aml-asiantaeth o fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg dros y pum mlynedd nesaf wedi cael eu hamlinellu.
Image
Mae’r Cyngor yn ystyried ffyrdd o i wella’r gwaith o adrodd, monitro, goruchwylio a gweithredu yn erbyn unigolion sy’n tipio'n anghyfreithlon yng Nghaerdydd.
Image
Mae disgwyl i fferm solar newydd, y gellid ei hadeiladu ar hen safle tirlenwi Ffordd Lamby a chynhyrchu 7.5 Megawat o drydan gwyrdd, gael ei chymeradwyo.
Image
Bydd menywod a merched o bob cwr o Gymru yn cerdded strydoedd Caerdydd ddydd Sul (10 Mehefin) i gymryd rhan mewn gwaith celf torfol unigryw yn dathlu can mlynedd o’r bleidlais i fenywod ym Mhrydain.
Image
Mae mwy o gyfle bellach i blant sy'n derbyn gofal a phobl ifanc sy'n gadael gofal y Cyngor yng Nghaerdydd i ddilyn y gyrfa a fynnon nhw diolch i gynllun hyfforddi Dechrau Disglair.
Image
Mae Luboya Tshibangu, 38, o Ashford Place yn Adamsdown, wedi’i garcharu am dair blynedd a hanner heddiw am dwyll yn erbyn Cyngor Caerdydd.
Image
Mae'r elusennau RSPB Cymru a Buglife Cymru wedi derbyn siec am £38,195.89 gan gyn-Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Bob Derbyshire.
Image
Bydd Haf yng Nghaerdydd yn un a hanner eleni gyda rhaglen gyflawn o ddigwyddiadau gan gynnwys chwaraeon, theatr stryd, cerddoriaeth fyw, diwylliant, bwyd stryd ac adloniant i'r teulu. Dyma sydd o'ch blaenau.
Image
Bydd Beyoncé a Jay Z yn perfformio yn Stadiwm Principality ddydd Mercher 6 Mehefin. Bydd rhai o ffyrdd canol y ddinas ar gau o 6.00pm i 11.30pm i helpu gyda’r digwyddiad.
Image
Cyrhaeddodd Ras Fôr Volvo y brifddinas y penwythnos hwn ar gyfer Cam Caerdydd, fydd yn para pythefnos. I nodi'r achlysur pwysig hwn, daeth arbenigwyr o'r DU ac Ewrop at ei gilydd heddiw i ystyried y weledigaeth ar gyfer dyfodol Bae Caerdydd.