Diweddaraf Datganiadau

Image
Efallai nad ydych chi wedi cael gwared ar y pwmpenni hyd yn oed, ond mae'n dechrau edrych fel adeg y Nadolig nawr yng Nghaerdydd!
Image
Cynhelir arfer Sul y cofio cenedlaethol Cymru, sy'n cael ei gynnal ar y cyd gan Gyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth â'r Lleng Brydeinig Frenhinol ddydd Sul 10 Tachwedd 2019.
Image
Mewn hybiau ledled y ddinas yr wythnos nesaf, cynhelir nifer o ddigwyddiadau i gynnig gwybodaeth a chefnogaeth i aelodau y Lluoedd Arfog sy’n gwasanaethu, cyn-filwyr a’u teuluoedd.
Image
Mae'n bryd chwilio am y chwiban a gwisgo'r menig gwynion am fod Arglwydd Faer Caerdydd yn cynnal rêf i ddathlu Dydd Sadwrn Teg Caerdydd - mudiad byd eang a sefydlwyd yn Bilbao sy'n dathlu grym y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth i newid y byd.
Image
Mae seremoni ailgysegriad wedi'i chynnal yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig ar ôl cwblhau rhaglen adfywio gwerth £300,000 ar y capeli.
Image
Caiff Gwasanaethau Allgymorth newydd i'w wneud yn haws i breswylwyr gofrestru genedigaethau a marwolaethau yn y ddinas ei lansio yr wythnos nesaf.
Image
100 mlynedd yn ôl, penodwyd garddwr o’r enw Tom Jenkins i ddechrau gwaith ar ardd newydd - y ‘Dingle’ yng ngogledd Caerdydd. Bum mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, ar 31 Hydref 1944, daeth yr ardal i ddwylo’r cyngor ac mae nawr yn dathlu 75 mlynedd
Image
Mae ‘waliau byw’ wedi eu gosod ym maes chwarae Ysgol Gynradd Tredegarville yng nghanol dinas Caerdydd, mewn ymgais i hybu bioamrywiaeth a gwella ansawdd aer tir yr ysgol.
Image
Ymhlith y 22 aelod o Fwrdd Cerddoriaeth Caerdydd y cyhoeddwyd eu henwau heddiw mae un o DJs radio mwyaf blaenllaw Cymru, prif leisydd band byw ffrwydrol, cyfarwyddwr elusen gerddoriaeth gymunedol flaenllaw ac un o’r tîm a gyflwynodd y polisi Cyfrwng
Image
Sylwch, bydd rhaid talu am weithgareddau yng Nghanolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer. Cysylltwch â'r ganolfan i gael rhagor o wybodaeth ac i gadw lle ar 029 20 872030.
Image
Mae dyfodol theatr hanesyddol Caerdydd, sef y Theatr Newydd, wedi ei sicrhau ar ôl i Gyngor Caerdydd gytuno ar brydles 25 mlynedd gydag un o weithredwyr theatrau amlycaf y DG.
Image
Fel rhan o Gynllun Perchentyaeth â Chymorth Cyngor Caerdydd, mae nifer o dai newydd yn y ddinas ar gael i helpu prynwyr i fynd ar ris cyntaf yr ysgol dai.
Image
Mae ymgyrch eco-dwristiaeth gan Gyngor Caerdydd sy'n mynd i'r afael â'r problem o blastig yn y môr ac effaith twristiaeth a digwyddiadau ar yr amgylchedd wedi ennill Gwobr Balchder CIPR.
Image
“Caerdydd yw un o’r sectorau creadigol sydd yn tyfu gyflymaf y tu allan i Lundain. Ar hyn o bryd mae dros 3000 o fusnesau creadigol gennym yn y ddinas a dros 15,000 wedi eu cyflogi yn y sector.
Image
Mae project Grangetown Werddach, sydd ar waith mewn deuddeg o strydoedd preswyl yn Grangetown, wedi ennill trydedd wobr fawr, Gwobr gan Ddiwydiant Adeiladu Prydain. Mae’r wobr, a gyflwynwyd mewn seremoni yn Grosvenor House, Llundain ddydd Sul (13 Hydref)
Image
Ysgol Gynradd Glyncoed ym Mhentwyn yw'r ysgol ddiweddaraf i gael gwobr genedlaethol am ei gwaith yn hyrwyddo iechyd a llesiant ymysg cymuned yr ysgol.