Datganiadau Diweddaraf

Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 07/12/20
Image
Bydd nifer o ddigwyddiadau a gwasanaethau wyneb yn wyneb yn cael eu hailgyflwyno yn hybiau cymunedol a llyfrgelloedd Caerdydd fesul cam o'r wythnos nesaf ymlaen.
Image
Dim ond 21 diwrnod sydd tan y Nadolig, ydych chi wedi dechrau (neu wedi gorffen) eich siopa Nadolig eto? Os ydych yn bwriadu rhoi cychwyn ar lapio anrhegion, nodwch ein bod wedi gwneud newidiadau i sut rydych yn cael gwared ar bapur lapio.
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, yn cwmpasu: arweinwyr cynghorau'n galw am becyn cymorth i gynorthwyo dinasoedd; achosion a phrofion COVID-19; diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; Boston, Risman...
Image
Dyma ein canllawiau ecogyfeillgar ar gyfer prynu papur lapio eleni. Gwnewch y newidiadau bach hyn i helpu i leihau eich ôl troed carbon yn hwyrach ymlaen:
Image
Caiff 100 o goed Ceirios eu plannu ym Mharc y Mynydd Bychan fel rhan o Prosiect Coed Ceirios Sakura, prosiect lle caiff miloedd o goed sakura eu plannu ledled y DG.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Mae tri o chwaraewyr enwocaf rygbi'r gynghrair yn hanes y gêm - Billy Boston, Gus Risman a Clive Sullivan - wedi cael eu dewis i addurno cerflun i goffáu Torwyr Cod Bae Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Mae arweinwyr y tri chyngor mawr yng Nghymru yn galw am becyn cymorth cynhwysfawr a sylweddol i helpu dinasoedd drwy'r pandemig.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: ailblannu coed Stryd y Castell i wella gorchudd coed yn Butetown; yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion...
Image
Mae mis Mawrth 2020 yn teimlo fel amser maith yn ôl, ac er bod edrych yn ôl ar eleni yn anodd mewn sawl ffordd, mae mis Rhagfyr i lawer yn dal i fod yn gyfle i fyfyrio.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Mae 14 o goed a osodwyd ar Stryd y Castell fel rhan o Gaffi Cwr y Castell wedi'u hailblannu'n barhaol mewn parc yng Nghaerdydd.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 30/11/20
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, yn cwmpasu: coblynnod COVID-19 yn ceisio cadw Caerdydd yn ddiogel y Nadolig hwn; achosion a phrofion COVID-19; diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; arena dan do gam...