Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi amlinellu ei gynllun cyflawni ar gyfer 2,000 o gartrefi cyngor newydd dros y blynyddoedd i ddod.
Image
Mae Llyfrgelloedd Cymru’n chwarae eu rhan mewn Cymru hapusach ac iachach gyda lansiad ymgyrch newydd i hybu lles y wlad.
Image
Bydd llety newydd dros dro a wnaed o gynhwysyddion llongau yn cynnig lle byw arloesol o ansawdd uchel i deuluoedd digartref yng Nghaerdydd cyn bo hir.
Image
Mae wedi’i ddatgelu bod llyfrgell Caerdydd yn un o'r darparwyr gorau o weithgareddau plant yn y ddinas gan y wefan weithgareddau i deuluoedd, Hoop.
Image
Ddydd Sadwrn, 18 Mai, bydd rhai strydoedd yng nghanol y ddinas yn cael eu cau o 1pm tan 7pm ar gyfer y digwyddiad Monster Jam yn Stadiwm Principality. Bydd y brif sioe yn cychwyn am 3pm ac yn gorffen am 5pm.
Image
Mae pobl sy’n camddefnyddio bathodynnau glas anabledd i barcio eu ceir yn cael eu rhybuddio gan y Cyngor heddiw, yn dilyn nifer o bryderon sydd wedi’u codi.
Image
Bydd fferm solar newydd Caerdydd – maint 20 cae Stadiwm Principality – yn creu digon o ynni Gwyrdd i bweru tua 2,900 o gartrefi bob blwyddyn am 35 o flynyddoedd.
Image
Bydd cynlluniau ar gyfer 450 o gartrefi cyngor newydd ar gyrion canol dinas Caerdydd yn cymryd cam arall ymlaen, yn ôl adroddiad i Gabinet Cyngor Caerdydd.
Image
Residential areas across Cardiff are set to benefit from the rollout of 23,750 new LED street lights which will save the council almost half a million pounds in energy costs each year and reduce the authority’s carbon dioxide (Co2) emissions by 836 tonne
Image
Bydd Spice Girls yn perfformio yn Stadiwm Principality ar 27 Mai.
Image
Bydd Caerdydd yn dathlu Diwrnod Dim Ceir arall ddydd Sul 12 Mai ac mae croeso i bawb fynychu i fwynhau Caerdydd a hawlio eich strydoedd yn ôl.
Image
Bydd Diwrnod Etholiadau Senedd Ewrop ddydd Iau, 23 Mai.
Image
Bydd Cwpan Criced Dynion y Byd yr ICC yn dechrau’n swyddogol ddydd Gwener 31 Mai pan ddaw’r ddinas ynghyd mewn ymgais i dorri record dal a chyfnewid er mwyn trosglwyddo’r bêl i ddau Gapten y gêm gyntaf yn y ddinas.
Image
Adroddodd y Cyngor ar yr achos ar 1 Ebrill 2019 pan dderbyniodd perchnogion ci yn Grangetown gyfanswm dirwy o £3000 yn dilyn pedwar toriad ar hysbysiad i leihau sŵn yng nghyswllt eu ci yn cyfarth.
Image
Bydd arwynebau newydd yn cael eu gosod ar Ffordd Caerdydd a Lôn y Felin Llandaf ddydd Sul (27 Ebrill) a nos Lun (28 Ebrill).
Image
Mae Julie James AC, y Gweinidog dros Dai a Llywodraeth Leol, heddiw wedi gweld drosti'i hun sut mae cynllun adeiladu tai Cyngor uchelgeisiol Cyngor Caerdydd yn mynd rhagddo, gan gyfrannu at dargedau cenedlaethol i gynnig mwy o dai fforddiadwy ledled Cymr