Diweddaraf Datganiadau

Image
07/09/18 - Dysgu i Weithio
Bydd y cyfnod cofrestru ar gyfer cyrsiau am ddim i helpu pobl gymwys gyda'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i ddychwelyd i'w gwaith, hyfforddiant neu addysg bellach yn dechrau’r penwythnos hwn.
Image
Mae Caerdydd yn un o naw clwstwr creadigol yn y DU sydd wedi derbyn cyllid ymchwil.
Image
Bydd tua 17,000 o eiddo yn peilota cynllun newydd i ailgylchu gwydr o’u cartrefi.
Image
Mae darparwr hyfforddiant mewnol Cyngor Caerdydd wedi lansio gwefan newydd i ymestyn ei ystod o wasanaethau i gyrff sector cyhoeddus eraill.
Image
Ymunodd cynrychiolwyr o sefydliadau Cyn-filwyr ac aelodau o’r lluoedd arfog heddiw â Dirprwy Faer Caerdydd, y Cynghorydd Rod McKerlich, ar gyfer seremoni i godi baner yn y Plasty i ddangos cefnogaeth i forwyr masnach y DU.
Image
Carreg filltir fawr yn creu cyfleoedd swyddi i breswylwyr lleol
Image
Cynhelir ras 10 Cilometr a ras 2 Gilometr i’r teulu gan Nation Radio Caerdydd ddydd Sul.
Image
Mae Cyngor Caerdydd mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg a Chymdeithas Tai Cadwyn yn apelio am esgidiau merched maint 10 a mwy.
Image
Mae'r canlyniadau TGAU amodol a ryddhawyd heddiw yn dangos gwelliant parhaus yng Nghaerdydd
Image
Mae landlord Gwyddelig a fethodd â chydymffurfio â deddfwriaeth tai Cymru wedi cael dirwy a'i orchymyn i dalu costau o fwy na £750.
Image
Mae’r safleoedd ar gyfer gorsafoedd nextbike newydd Caerdydd wedi cael eu cyhoeddi o’r diwedd wrth i’r cynllun ddyblu mewn maint yn y mis i ddod.
Image
Y penwythnos gŵyl y banc hwn, gallwch ddisgwyl tri diwrnod llawn dop o antur chwaraeon, cerddoriaeth a hwyl i'r teulu i bawb wrth i Ŵyl Harbwr Caerdydd gynnal Cyfres Hwylio Eithafol yn y Bae unwaith eto.
Image
Heddiw, mae Awdurdod Harbwr Caerdydd (AHC) mewn partneriaeth â'r sefydliad ailgylchu lleol RPC bpi recycled products ac Eventclean, wedi croesawu Gweinidog Cymru dros yr Amgylchedd, Hannah Blythyn AC i ddatgelu mannau eistedd newydd blaengar ar gyfer Mor
Image
Bydd Penwythnos Mawr Pride Cymru yn cael ei gynnal dros benwythnos gŵyl y banc, gyda digwyddiadau cerddorol ar lawnt neuadd y ddinas nos Wener a nos Sadwrn, o 5pm tan 11pm.
Image
Fis nesaf, bydd dynion o bob oedran ac o bob cefndir yn gwisgo pâr o sgidiau merched ac yn dod i brifddinas Cymru i ddangos eu cefnogaeth i'r ymgyrch i atal trais yn erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol
Image
Mae Gŵyl Traeth Bae Caerdydd Capital FM yn ôl ac mae'n fwy ac yn well nag erioed! Mae mewn lleoliad newydd ger Morglawdd Bae Caerdydd ac yn cynnwys mwy fyth o atyniadau yn ystod gwyliau’r haf. Tan 2 Medi. http://www.cardiffbaybeach.co.uk/