Diweddaraf Datganiadau

Image
Dim ond 13 diwrnod sydd ar ôl tan y Nadolig, ydych chi wedi dechrau eich siopa Nadolig eto?
Image
Mae Canolfan Addysg Parc Bute wedi ennill Allwedd Werdd gan ymuno â rhestr o gyrchfannau twristiaeth mwyaf cynaliadwy Cymru.
Image
Waliau budron, llwyni a phla mawr o lygod.
Image
Mae datblygiad newydd a adeiladwyd trwy raglen adeiladu tai flaenllaw Cyngor Caerdydd wedi cael ei wobrwyo gyda gwobr ‘Cynllun Cartrefi Cychwynnol Gorau’ yng ngwobrau tai cenedlaethol WhatHouse?
Image
Llongyfarchiadau i sylfaenydd Cardiff Rivers Group Dave King, sydd wedi cael ei anrhydeddu gydag MBE am "ei wasanaethau i'r amgylchedd" yn Arwisgiad Tachwedd.
Image
Mae Ysgol Gynradd Baden Powell yn Nhremorfa, wedi ennill gwobr am ddarparu gofal wych i blant a phobl ifanc sydd â diabetes Math 1.
Image
Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi diolch i fyfyrwyr a staff Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd am dorchi llewys a rhoi gwaed i helpu cleifion mewn angen.
Image
• Mae'r cyngor yn helpu llawer o bobl a allai ddod yn ddigartref ac mae ystod o ddarpariaeth ar gael o lety statudol dros dro i bobl y mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd iddynt i lety arall â chymorth y ceir mynediad ato trwy'r Porth Person Unigol a'r
Image
Mae’n bleser gan Gyngor Caerdydd groesawu Penny Bowers yn gennad gwirfoddol ar gyfer yr ymgyrch Gadewch ond Ôl Pawennau, y ffordd gyfeillgar, di-wrthdaro o fynd i’r afael ag agweddau ac ymddygiadau’n ymwneud â baw cŵn.
Image
Yn unol â deddfwriaeth, bydd Cyngor Caerdydd yn cymryd y camau cyntaf i gynnal adolygiad llawn o’i Gynllun Datblygu Lleol (CDLl).
Image
Mae Caerdydd wedi ymuno â mudiad dydd Sadwrn Teg byd-eang, gan roi cyfle'r penwythnos hwn i drigolion ac ymwelwyr â'r ddinas anghofio Dydd Gwener Du a dathlu pŵer y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth i newid y byd.
Image
Bydd Cymru’n herio’r Barbariaid ddydd Sadwrn 30 Tachwedd yn Stadiwm Principality.
Image
Cynhelir Gwasanaeth Coffa Eciwmenaidd y Nadolig yng Nghapel y Wenallt yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig ar ddydd Sul, 8 Rhagfyr, am 2pm.
Image
Mae person ifanc a wrthododd arian am ei waith dylunio graffeg gan ofyn am gael ei dalu â choeden yn lle hynny, wedi plannu'r gyntaf o 3500 o goed newydd yng Nghaerdydd.
Image
Mae Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn Lecwydd wedi agor eu Canolfan Adnoddau Arbenigol, Yr Hafan, yn swyddogol.
Image
Yn ystod yr hydref, gall dail ar y strydoedd achosi problemau mawr yn y ddinas.