Diweddaraf Datganiadau

Image
Mewn ychydig dros wythnos, bydd cyfres hwylio enwocaf y byd yn cyrraedd Caerdydd ac mae cyflenwr swyddogol Ras Fôr Volvo, Musto, wedi'i gyhoeddi yn bartner dinas groeso ar gyfer Cam Caerdydd.
Image
Mae Arglwydd Faer newydd Caerdydd wedi cyhoeddi mai Elusen Ysbyty Plant Noah's Ark fydd yr elusen ddewisol ar gyfer ei blwyddyn yn y swydd.
Image
Agorwyd Campws Cymunedol y Dwyrain, sef cartref newydd Ysgol Uwchradd y Dwyrain a Choleg Caerdydd a'r Fro, yn swyddogol heddiw gan Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, a'r Cynghorydd Bob Derbyshire, Arglwydd Faer Caerdydd.
Image
Bydd gwasanaethau ychwanegol gan y Cyngor a darparwyr trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer Ras Fôr Volvo a fydd yng Nghaerdydd rhwng 27 Mai a 10 Mehefin.
Image
Daw grŵp o bobl ynghyd i wau yn rheolaidd mewn llyfrgell yn y ddinas i helpu pobl sy’n dioddef o ddemensia.
Image
Caiff Caerdydd sy’n Deall Demensia – mudiad i annog a chefnogi sefydliadau, busnesau lleol a grwpiau cymunedol yn y ddinas i fod yn fwy ystyriol o ddemensia, ei lansio’n swyddogol wythnos nesaf.
Image
Mewn llai na phythefnos bydd y gyfres hwylio bwysicaf ac anoddaf yn glanio yng Nghaerdydd a chyda neges amgylcheddol gref, bydd y digwyddiad yn tynnu sylw at yr wyth miliwn tunnell o blastig sy'n llifo i foroedd y byd bob blwyddyn.
Image
Bydd gwaith i wella wyneb ffordd Leckwith Road yn cychwyn ddydd Llun 21 Mai gyda lôn a ffyrdd yn cau gyda'r nos tan 5.30am ddydd Sadwrn 16 Mai.
Image
Mae’r nod i ddod yn un o ddinasoedd ailgylchu gorau’r byd wedi cael hwb heddiw, wrth i’r Cabinet gymeradwyo nifer o fesurau i gynyddu cyfradd ailgylchu a chompostio’r ddinas o 58% i 70% erbyn 2025.
Image
Bydd Caerdydd yn cynnal Confensiwn Dinasoedd Creadigol y flwyddyn nesaf ar ôl i gais llwyddiannus y ddinas wneud yn well na Bryste a Glasgow a sicrhau un o brif gonfensiynau cyfryngau'r DU.
Image
Mae cyfres hwylio enwocaf y byd yn cyrraedd Caerdydd y mis hwn a Chei'r Fôr-Forwyn yw partner nawdd diweddaraf y ddinas groeso i gael ei gyhoeddi, wrth i'r digwyddiad chwaraeon rhyngwladol ddod i Brifddinas Cymru.
Image
Ddydd Sadwrn, 19 Mai, bydd rhai strydoedd yng nghanol y ddinas yn cael eu cau o 12.30pm tan 6.30pm ar gyfer y digwyddiad Monster Jam yn Stadiwm Principality.
Image
Mae Cyngor Caerdydd ar y rhestr fer ar gyfer dyfarniad Cyngor Cydweithredol y Flwyddyn ar gyfer ei ymagwedd cydweithredol at fynd i’r afael â nifer o faterion yn y ddinas.
Image
Bu’r Diwrnod Dim Ceir ddoe yn llwyddiant ysgubol, â thua 10,000 o bobl yn troedio strydoedd Caerdydd a mwynhau digwyddiad Let’s Ride HSBC UK a’r adloniant stryd arall.
Image
Mae cynlluniau i ddatblygu rhaglen hybiau llwyddiannus y Cyngor i ganolbwyntio ar lesiant, ymgysylltu cymunedol a gwasanaethau byw'n annibynnol wedi’u datgelu.
Image
Bydd aelodau’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yn adolygu strategaeth ddiwygiedig gyda’r nod o gynyddu cyfraddau ailgylchu Caerdydd fory.