Diweddaraf Datganiadau

Image
Dros gyfnod argyfwng COVID-19, rydym wedi bod yn cynhyrchu cyfres o ffeithluniau, gan nodi ymateb Cyngor Caerdydd mewn rhifau. Dyma'r diweddaraf o'r ffeithluniau hyn.
Image
Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ddoe (3 Mehefin, 2020) y bydd ysgolion yn ailagor o ddydd Llun 29 Mehefin, mae'r Cyngor yn ymgymryd â gwaith cynllunio gofalus i lunio cyfres o fesurau sydd â'r nod o ymateb i'r heriau a'r materion sy'n ymwneud ag ys
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn parhau i ymdrin ag urddas mislif, er gwaetha'r ffaith bod ysgolion ar gau oherwydd COVID-19.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn parhau i ymdrin ag urddas mislif, er gwaetha'r ffaith bod ysgolion ar gau oherwydd COVID-19.
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: yn ymateb i'r cyhoeddiad gan y Gweinidog Addysg heddiw; mae 200 o ffonau symudol wedi'u rhoi i wasanaeth digartref Cyngor Caerdydd i gefnogi unigolion sy'n agored i niwed wrth iddynt symud oddi...
Image
Mae 200 o ffonau symudol wedi’u rhoi i wasanaeth digartref Cyngor Caerdydd i gefnogi unigolion sy’n agored i niwed wrth iddynt symud oddi ar y strydoedd.
Image
Dyma'r diweddaraf ar COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: mae gwasanaeth llyfrgell clicio a chasglu newydd yn cael ei gyflwyno yng Nghaerdydd yr wythnos nesaf; Llinell Gyngor yn derbyn galwadau ar ran Cymorth Digidol Caerdydd; Gwasanaethau Byw'n Annibynnol...
Image
Mae gwasanaeth llyfrgell clicio a chasglu newydd yn cael ei gyflwyno yng Nghaerdydd yr wythnos nesaf.
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: gwaith yn dechrau yng Nghaerdydd i greu canol dinas diogelach; ailddechrau'r gwasanaeth casglu gwastraff swmpus ar gyfer rhai eitemau yn unig; a'r wythnos hon, rydyn ni'n dathlu...
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn ymchwilio sut y gall weithio â phartneriaid i greu ‘Caerdydd Ddiogelach' ar gyfer trigolion a gweithwyr sy'n teithio i ganol y ddinas ar ôl codi'r cyfyngiadau presennol.
Image
Yr wythnos hon, rydyn ni’n dathlu gwirfoddolwyr o bob rhan o Gaerdydd, gan gynnwys criw Gyda’n gilydd dros Gaerdydd sy’n 1,200 o bobl, a ddaeth i lenwi’r bwlch pan oedd angen ar y ddinas.
Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: y diweddaraf am wasanaethau gwastraff ac ailgylchu yng Nghaerdydd; newidiadau i'r cyfyngiadau symud; a mentoriaid Ieuenctid Ôl-16 Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn canfod...
Image
Bydd y casgliadau gwastraff gardd untro yn parhau yn ystod mis Mehefin a wythnos gyntaf mis Gorffennaf, fel y gall preswylwyr gael gwared ar eu toriadau glaswellt, brigau a changhennau bach, dail, a thoriadau planhigion a blodau.
Image
Dyma ddiweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: bydd casgliadau gwastraff gardd untro yn parhau ym mis Mehefin a'r wythnos gyntaf ym mis Gorffennaf; cymorth i leihau'r risg mewn cartrefi gofal; mae gweithwyr ieuenctid Caerdydd yn rhoi...
Image
Dyma'r diweddaraf ar COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: y diweddaraf ar Ganolfan Ailgylchu Bessemer Close, a nodyn i'ch atgoffa y gallwch hefyd drefnu apwyntiad ar gyfer Ffordd Lamby o ddydd Sul 31 Mai; Caerdydd yn mynd i'r afael ag amddifadedd digidol...
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: yr ardaloedd sy'n cael casgliadau gwastraff gardd dydd Sadwrn yma; mae Neuadd Llanofer sesiynau blasu ar-lein i'r teulu ar Zoom; staff hybiau yn cefnogi ein cymunedau; a Thîm Asbestos Caerdydd...