Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro; niferoedd achosion a phrofion COVID-19; a datganiad gan Aelod Cabinet ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu.
Image
“Roeddwn am roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am sut hwyl y mae ein timau gwastraff yn ei chael wrth waredu unrhyw wastraff Nadolig sy'n weddill o strydoedd y ddinas, ac am achub ar y cyfle hwn i ddiolch i'r cyhoedd eto am eu hamynedd parhaus.
Image
Yng Nghaerdydd, tra bod ysgolion ar gau oherwydd COVID-19 ac yn ystod gwyliau'r ysgol, anfonir taleb y gellir ei lawrlwytho at rieni a gofalwyr plant sy'n derbyn Prydau Ysgol am Ddim.
Image
Mae’r chwaraewr rygbi penigamp o Gymru, Sam Warburton, wedi ennill llawer o deitlau yn ystod ei yrfa - y Gamp Lawn, y Chwe Gwlad, capten ieuangaf erioed Cwpan y Byd - a nawr ei fod wedi ymddeol, Cennad Cartref Cŵn Caerdydd.
Image
Mae achosion COVID-19 Caerdydd yn codi, gyda 379.1 achos fesul 100,000 o'r boblogaeth ar hyn o bryd - i fyny o'r ffigur o 366.3 a gyhoeddwyd ddoe.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion COVID-19 presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; diweddariad statws brechu; a dewis i deuluoedd sy'n derbyn Prydau Ysgol Am Ddim.
Image
Dyma ddiweddariad gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys, thabl a map sy'n dangos nifer yr achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (31 Rhagfyr - 06 Ionawr).
Image
Mae ein timau wedi bod yn gweithio dros y penwythnos i glirio strydoedd o ddeunyddiau ailgylchu olaf y Nadolig, ac rydym am ddiolch i chi am eich amynedd.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 11/01/21
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd: achosion a phrofion COVID-19; ymgynghoriad ar gyllideb flwyddyn nesaf y Cyngor; Caerdydd yn parhau i fynd i'r afael ag amddifadedd digidol.
Image
“Yn dilyn ein post diweddar ar gasgliadau Gwastraff ac Ailgylchu, rydym eisiau rhoi diweddariad pellach i drigolion ar wasanaethau.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn parhau â'i waith i fynd i'r afael â'r mater o amddifadedd digidol a thros yr ychydig wythnosau nesaf caiff 2,340 arall o ddyfeisiau Chromebook eu dosbarthu i ysgolion er mwyn helpu i ddarparu dysgu ar-lein ac o bell, tra bod ysgoli
Image
Mae angen i Gyngor Caerdydd ddod o hyd i £16.4m i fantoli'r cyfrifon yn 2021/22 a gofynnir i drigolion y ddinas am eu barn ar flaenoriaethau'r cyngor ar gyfer pennu ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn i ddod.
Image
Bydd rhan ogleddol Ffordd Churchill ar gau ddydd Llun 11 Ionawr am hyd at dair wythnos fel y gellir cynnal asesiadau ymchwilio tir o dan y ffordd, fel rhan o'r cynllun arfaethedig i ailagor camlas gyflenwi'r dociau.
Image
Mae nifer yr achosion o COVID-19 yng Nghaerdydd yn parhau yn hynod uchel, ac mae Cymru yn parhau i od ar Lefel Rhybudd 4.
Image
Adeg hon yr wythnos diwethaf, cafodd 18.7% o'r bobl a gafodd prawf COVID-19 yng Nghaerdydd ganlyniad positif. Y ffigur hwnnw heddiw yw 25.6%. Aros gartref, achub bywydau, diogelu'r GIG.