Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 15/02/21
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd: Arolygiaeth Gofal Cymru arolygiad o Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Caerdydd; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; penodi...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: maes parcio ym Mharc Cefn Onn i'w gyfyngu i ddeiliaid Bathodyn Glas yn unig; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; Cyngor yn ceisio landlordiaid i wella mynediad at gartrefi rhent preifat; a buddsoddi yn Llyfrgell Rhiwbeina.
Image
Mae cynlluniau i fuddsoddi yn Llyfrgell Rhiwbeina er mwyn ddarparu gwasanaethau ychwanegol a gwell i'r gymuned wedi'u dadlennu.
Image
Mae cynllun peilot newydd i sicrhau gwell mynediad at dai fforddiadwy ac o ansawdd da tymor hwy yn y sector rhent preifat ar y gweill yng Nghaerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a Chanolfan Ailgylchu Ffordd Lamby ar gau er mwyn cynnal gwaith adeiladu y penwythnos nesaf.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 08/02/21
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro Morgannwg; niferoedd achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (25 Ionawr - 31 Ionawr); a mae cwmni...
Image
Mae un o weithwyr Cyngor Caerdydd wedi rhannu ei phrofiad fel Prentis Corfforaethol ar gyfer Wythnos Prentisiaethau (8-14 Chwefror).
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cartrefi gofal ledled Caerdydd yn cyrraedd carreg filltir frechu; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro; a niferoedd achosion a phrofion COVID-19.
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro; niferoedd achosion a phrofion COVID-19; a lansio gwefan newydd Caerdydd ar Waith.
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: niferoedd achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (22 Ionawr - 28 Ionawr); a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro Morgannwg.
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Canolfan Brechu Torfol nawr ar waith yng Nghanolfan Hamdden Pentwyn; thabl a map sy'n dangos nifer yr achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf...
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 01/02/21