Datganiadau Diweddaraf

Image
Cynhelir arfer Sul y cofio cenedlaethol Cymru, sy'n cael ei gynnal ar y cyd gan Gyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth â'r Lleng Brydeinig Frenhinol ddydd Sul 14 Tachwedd 2021.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Gwaith Cynnal a Chadw ger Afon Taf yn Fferm y Fforest; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: gwasanaeth galw heibio brechu COVID-19; nifer achosion a phrofion; achosion a adroddwyd yn ysgolion yn ystod y 7 diwrnod diwethaf; cyfanswm brechu; gwaith cynnal a chadw tir arfaethedig
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu Caerdydd a Bro Morgannwg; hunanynysu - y newidiadau o 29 Hydref 2021; a llwybr cyflymach, symlach i Caerdydd ar Waith.
Image
Mae Caerdydd ar Waith, asiantaeth recriwtio fewnol y Cyngor, wedi symleiddio’i brosesau ymgeisio i'w gwneud yn gyflymach ac yn haws i ymgeiswyr wneud cais am swyddi dros dro.
Image
Cynigion i wella Parciau Sglefrfyrddio Caerdydd - Ymgynghoriad cyhoeddus; Taro a Chwarae - Parc Bute i ddod yn fyw gyda cherddoriaeth!; Bydd giât fysus Heol y Porth yn cael ei gosod erbyn 31 Hydref
Image
Ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: nifer achosion a phrofion COVID-19; achosion a adroddwyd yn ysgolion yn ystod y 7 diwrnod diwethaf; cyfanswm brechu Caerdydd a Fro; a cynigion i wella parciau sglefrfyrddio, ymgynghoriad cyhoeddus.
Image
Ierdydd Ysgol Llawn Bwyd yn cael eu cyflwyno i ddeg o Ysgolion Cynradd Caerdydd; Mae ymgyrch newydd a lansiwyd gan y Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru yn gobeithio annog mwy o bobl i fabwysiadu'; Tair Gwobr PawPrints RSPCA ar gyfer Cartref Cŵn...
Image
Gwobr 1af – 1 enillydd yn ennill taleb Love2Shop gwerth £100 2il wobr – 1 enillydd yn ennill taleb Love2Shop gwerth £40 3ydd wobr – 2 enillydd yn ennill taleb Love2Shop gwerth £20
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Trefniadau casglu gwastraff gardd y gaeaf a'r Nadolig; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; achosion COVID-19 a adroddwyd yn ysgolion Caerdydd yn ystod y 7 diwrnod diwethaf...
Image
Mae Gŵyl Bwyd Da yr Hydref Caerdydd yn anelu at ysbrydoli unigolion a busnesau i weithredu er mwyn helpu pobl i gael gafael ar fwyd da ar draws y ddinas.
Image
Mae trigolion Caerdydd a phawb sy'n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus yn y ddinas yn cael eu hannog i rannu eu barn ar eu profiadau o wasanaethau.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Tasglu Cydraddoldeb Hiliol yn datgelu'r cynllun gweithredu diweddaraf ar gyfer Caerdydd; mae ymgynghoriad wyth wythnos ar Strategaeth Fysiau newydd Caerdydd; nifer achosion a phrofion COVID..
Image
Bydd mynwent newydd Gogledd Caerdydd, ar Heol Draenen Pen-y-graig yn agor yn swyddogol ddydd Mercher, 20 Hydref, gan gynnig lle claddu y mae mawr ei angen yng ngogledd y ddinas am y 15 mlynedd a mwy nesaf.
Image
Mae'r Tasglu Cydraddoldeb Hiliol wedi datgelu cynlluniau newydd mawr yn ei adroddiad diweddaraf i helpu i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb hiliol yn y ddinas. Mae'r adroddiad diweddaraf yn manylu ar ail gylch y cynigion ar gyfer Caerdydd
Image
Clwb ceir newydd i Gaerdydd; Lansio ymgynghoriadau ar gynlluniau i dyfu'r Gymraeg ar Ddiwrnod Shwmae/Su'mae; Y Cyngor i arwain y ffordd mewn ymgyrch i gyflawni Caerdydd carbon niwtral erbyn 2030; Caerdydd yn ymestyn record fel y lle gyda'r rhan fwyaf...