Datganiadau Diweddaraf

Image
Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Mae'r penderfyniad a wnaed ar 29 Mehefin yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru - fel y nodir ym Maes Polisi Cynllunio Cymru.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Gwaith ymchwilio ar gyfer cyfleuster Iechyd a Lles newydd posibl i orllewin Caerdydd; Plant Caerdydd yn helpu i ddatblygu gwasanaeth newydd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro; Hwb ariannol mawr i strydoedd mwy diogel Caerdydd; Newidiadau...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; fersiwn ddigidol Pàs COVID y GIG ar gael yng Nghymru ar gyfer teithiau brys; a gwasanaeth pe
Image
Bydd ymchwiliadau i safleoedd, a allai baratoi'r ffordd ar gyfer cyfleuster iechyd a lles integredig newydd sbon ar gyfer gorllewin y ddinas, yn dechrau'r wythnos nesaf.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a hwb ariannol mawr i strydoedd mwy diogel Caerdydd.
Image
Mae cais ar y cyd i sicrhau cyllid ar gyfer mesurau a fydd yn helpu i wneud strydoedd Caerdydd yn lleoedd mwy diogel wedi bod yn llwyddiannus.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a Gwên o Haf ar gyfer plant a phobl ifanc Caerdydd.
Image
Mae rhaglen Gwên o Haf wedi’i pharatoi i wneud i blant a phobl ifanc Caerdydd wenu o glust i glust, gan ddechrau â thirwedd chwarae canol dinas llawn hwyl, sydd i agor wythnos hon.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg.
Image
Datganiad gan y Cyngor ar Stryd y Castell; Stori Llywelyn Bren yn cael ei hadrodd mewn atyniad newydd yng Nghastell Caerdydd; £1.1 miliwn o gyllid ar gyfer treftadaeth a bywyd gwyllt Ynys Echni; Cyhoeddi enillwyr 'Lluniwch eich Dinas' Caerdydd sy'n Dda..
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: gwasanaeth penwythnos galw heibio dos cyntaf brechlyn COVID-19 yn y Bae; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg.