Back
Y newyddion gennym ni - 25/09/23

Image

25/09/23 - Ceisiadau am Leoedd Uwchradd ar gyfer Medi 2024 yn agor heddiw

Bydd ceisiadau am leoedd uwchradd i ddechrau ym mis Medi 2024 yn agor heddiw (dydd Llun 25 Medi 2023)

Darllenwch fwy yma

 

Image

22/09/23 - Blwyddyn hanesyddol i'r Arglwydd Faer yn dod â llawenydd i Cŵn Tywys Cymru

Yn ôl unrhyw safonau, gallai'r flwyddyn y treuliodd y Cynghorydd Graham Hinchey fel Arglwydd Faer Caerdydd gael ei hystyried yn wirioneddol ryfeddol.

Darllenwch fwy yma

 

Image

21/09/23 - Adfer Marchnad Caerdydd

Gallai cynigion ar gyfer adfer adeilad hanesyddol Rhestredig Gradd II* Marchnad Ganolog Caerdydd

Darllenwch fwy yma

 

Image

21/09/23 - Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae adroddiad blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Caerdydd wedi amlinellu rhai o lwyddiannau allweddol staff, partneriaid a gofalwyr yn y ddinas dros y 12 mis diwethaf.

Darllenwch fwy yma

 

Image

21/09/23 - Sesiynau Diwydiant Sŵn

Sŵn 2023 yn datgelu Sesiynau Diwydiant: cyfuniad o arloesi a chanllawiau ymarferol i oleuo a bywiogi'r sin gerddoriaeth Gymraeg.

Darllenwch fwy yma

 

Image

21/09/23 - Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn creu DYDDiau Da o Haf i gannoedd o bobl ifanc

Mae rhaglen 'DYDDiau Da o Haf' Caerdydd wedi rhoi chwe wythnos o weithgareddau, digwyddiadau a phrofiadau i gannoedd o bobl ifanc, gan roi cyfle iddynt wneud ffrindiau newydd a rhoi cynnig ar bethau newydd.

Darllenwch fwy yma

 

Image

18/09/23 - Mae blwyddyn gyntaf y Gronfa Ffyniant a Rennir yn gweld miliynau yn cael eu rhannu rhwng prosiectau

Mae cyfran Caerdydd o Gronfa Ffyniant Gyffredin (CFfG) y Llywodraeth - a gynlluniwyd i ddisodli'r cyllid a ddarparwyd yn flaenorol gan yr UE - wedi cael ei wario er budd cannoedd o bobl a phrosiectau ledled y ddinas.

Darllenwch fwy yma

 

Image

18/09/23 - Cydnabod Cartref Cŵn Caerdydd gyda dwy wobr PawPrints yr RSPCA.

Mae elusen lles anifeiliaid fwyaf y DU wedi dyfarnu dwy wobr i Gartref Cŵn Caerdydd i gydnabod safon y lloches y maent yn ei darparu, a'r ffordd y maent yn gofalu am gŵn strae.

Darllenwch fwy yma

 

Image

15/09/23 - Cyrraedd carreg milltir ar gynllun adfywio Trem y Môr

Mae Cyngor Caerdydd wedi cyrraedd carreg filltir arwyddocaol yn ei gynllun cyffrous i adfywio ystâd Trem y Môr.

Darllenwch fwy yma

 

Image

15/09/23 - Creu mwy o hyblygrwydd, dewis a rheolaeth i ddefnyddwyr gofal

Mae ffordd newydd o ddarparu gofal i bobl yng Nghaerdydd yn cael ei chyflwyno i ddarparu lefel uwch o ddewis a rheolaeth i'r rhai sy'n defnyddio'r gwasanaethau.

Darllenwch fwy yma

 

Image

15/09/23 - Y Cyngor yn symud i ddiweddaru rhestr adeiladau gwarchodedig

Mae Cyngor Caerdydd yn cymryd camau i gynyddu'r amddiffyniad a roddir i adeiladau o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol lleol yn y ddinas rhag dymchwel neu ddatblygiad digydymdeimlad.

Darllenwch fwy yma

 

Image

14/09/23 - Adroddiad Estyn ar Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sant Paul; "lle arbennig gyda llawer o ieithoedd ond rydym i gyd

Mae Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sant Paul, sydd yng nghanol Grangetown, wedi cael ei chydnabod gan Estyn am ei hymrwymiad i addysg gynhwysol a lles myfyrwyr.

Darllenwch fwy yma