Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae cynigion i fuddsoddi dros £1m mewn mannau agored cyhoeddus yn ardal Adamsdown y ddinas wedi eu datgelu.
Image
Bydd digwyddiad arbennig i ddiolch i gymuned y Lluoedd Arfog yng Nghaerdydd yn cael ei gynnal yn Hyb y Llyfrgell Ganolog yr wythnos nesaf.
Image
Mae rhaglen cyfoethogi gwyliau'r ysgol (SHEP) Caerdydd a enillodd lawer o wobrau, Food and Fun (Bwyd a Hwyl) wedi ennill ei nawfed wobr yn y Foodservice Catey Awards 2018 enwog.
Image
Mae'n hanner tymor heb ei ail yng Nghaerdydd y mis Hydref hwn. Dyma'r hyn sy'n mynd yn ei flaen:
Image
Bydd Morglawdd Bae Caerdydd ar gau i'r cyhoedd er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol ar Ddydd Mawrth 13 a Dydd Mercher 14 Tachwedd rhwng 8.30am - 5pm.
Image
Cafwyd dinesydd o’r Iorddonen, Ali Adalrawish, 29, yn byw ar Heol y Gadeirlan yng Nghaerdydd, yn euog ddoe yn Llys Ynadon Caerdydd o 11 trosedd yn ymwneud â masnachu tybaco a sigarennau yn anghyfreithlon o’i siop ar Clifton Street.
Image
Mae elusen Gymreig wedi lansio apêl i gynyddu’r nifer o ddiffibrilwyr cyhoeddus sydd ar gael yng Nghaerdydd.
Image
Mae cynnig i wahardd cŵn o gaeau chwaraeon wedi’u marcio yn ystod y tymor chwaraeon yn annhebygol o fynd yn ei flaen yn ôl Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd.
Image
Mae 125 o gridiau carthffos y ddinas wedi cael eu dwyn ers canol mis Gorffennaf.
Image
Mae’r Cyngor yn lansio cynllun ailgylchu gwastraff masnachol, sy’n cynnig y gwerth gorau am arian i gwsmeriaid.
Image
Mae Estyn wedi barnu fod Ysgol Gynradd Pen-y-Bryn yng Nghaerdydd yn ysgol dda, yr ail radd uchaf sy'n bosibl, a hynny yn y pum maes y mae arolygiaeth addysg Cymru yn edrych arnyn nhw.
Image
Mae Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Blant a Theuluoedd, y Cynghorydd Graham Hinchey, yn ychwanegu ei gefnogaeth i'r Wythnos Mabwysiadu Genedlaethol.
Image
Gorchmynnwyd landlord o Gymru i dalu’n ôl bron £4,000 a dalwyd iddo wrth iddo weithredu’n ddidrwydded.
Image
Cydnabuwyd Cyngor Caerdydd am ei ymrwymiad i les ariannol ei weithlu yng ngwobrau Undebau Credyd Cymru.
Image
Mae gwyddoniaeth yn ysbrydoli disgyblion ysgol Caerdydd wrth iddyn nhw gefnogi ymchwil arloesol i'r modd y gall peillio rhai planhigion arwain at ddatblygu cyffuriau i drin cyflyrau meddygol difrifol.
Image
Ar 29 Gorfennaf 1943 roedd gŵr ifanc o Bergen yn Norwy y eistedd mewn awyren fomio Halifax dros diroedd yr Almaen ger Hamburg pan saethwyd yr awyren i lawr gan daflegrau atal awyrennau Almaenig. Rywsut, goroesodd y crash ac wedi pum niwrnod ar ffo fe'i d