Back
Y newyddion gennym ni - 07/05/24

Image

07/05/24 - Prosiect celf lleol yn creu cwtsh darllen newydd i'r ysgol

Mae hen ardal ystafell gotiau lom mewn ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi cael ei thrawsnewid yn hafan ddarllen, diolch i ymdrechion ar y cyd gan dîm Gwasanaethau Gofalu y Cyngor, athrawon ac artistiaid gwirfoddol.

Darllenwch fwy yma

 

Image

03/05/24 - Arweinydd Cyngor Caerdydd yn cyhoeddi ad-drefniant i'r Cabinet

Mae dau gynghorydd o Gaerdydd wedi camu o'r meinciau cefn i ymuno â Chabinet Cyngor Caerdydd fel rhan o ad-drefniant a gyhoeddwyd gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas.

Darllenwch fwy yma

 

Image

02/05/24 - Galiwn o Sbaen i lanio ym Mae Caerdydd

Ar un adeg roedd galiynau Sbaenaidd yn croesi Cefnfor yr Iwerydd i arfordir America, yn hwylio Môr y Caribî ac yn archwilio'r Cefnfor Tawel, gan ddarganfod a sefydlu llwybrau masnach ar ran Coron Sbaen - ac nawr mae galiwn yn dod i Fae Caerdydd

Darllenwch fwy yma

 

Image

01/05/24 - Celf wal newydd ar gyfer Stryd Tudor lliwgar

Murlun newydd bywiog yw'r ychwanegiad diweddaraf at waith celf a strydlun lliwgar ffordd a adfywiwyd yn ddiweddar yng nghanol y ddinas.

Darllenwch fwy yma

 

Image

30/04/24 - 'Siarc benthyg hynaf y DU' yn cael gorchymyn i dalu dros £173,000 gan Lys Caerdydd

Mae benthyciwr 83 oed wedi cael gorchymyn i ad-dalu dros £173,000 o'i harian twyll, gyda mwy na £35,000 yn cael ei ddychwelyd i'w dioddefwyr mewn iawndal.

Darllenwch fwy yma

 

Image

30/04/24 - Ysgol Gynradd Moorland yn dathlu cwblhau datblygiad ysgol newydd.

Mae gwaith sylweddol i ailddatblygu a gwella cyfleusterau yn Ysgol Gynradd Moorland yn Sblot wedi'u cwblhau.

Darllenwch fwy yma