Back
Y newyddion gennym ni - 29/04/24

Image

22/04/24 - Leftfield ac Orbital i chwarae Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd

Bydd arloeswyr cerddoriaeth electronig Leftfield ac Orbital yn agor Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd ar 27 Medi yn Arena Utilita Caerdydd

Darllenwch fwy yma

 

Image

16/04/24 - 'Dim torri'r gwair' tan fis Medi mewn 33 safle newydd ledled Caerdydd i gefnogi natur

Mae disgwyl i drefniadau torri gwair 'un toriad', sy'n gyfeillgar i natur, lle nad yw'r gwair yn cael ei dorri tan fis Medi, gael eu cyflwyno mewn 33 o safleoedd newydd yng Nghaerdydd eleni.

Darllenwch fwy yma

 

Image

12/04/24 - Ansawdd ailgylchu Caerdydd yn gwella'n sylweddol oherwydd y cynllun ailgylchu newydd

Mae'r cam diweddaraf yn y gwaith o gyflwyno'r cynllun ailgylchu 'sachau didoli', i 37,000 eiddo ledled Caerdydd, wedi arwain at welliant sylweddol yn ansawdd yr ailgylchu a gesglir o gartrefi preswylwyr, gall Cyngor Caerdydd ddatgelu.

Darllenwch fwy yma

 

Image

10/04/24 - Cerddorion o Gaerdydd wedi'u comisiynu i greu 'Sŵn y Ddinas' newydd

Mae pedwar cerddor talentog o Gaerdydd wedi derbyn comisiynau 'Sŵn y Ddinas' i gefnogi creu gwaith newydd arbrofol, a bydd rhai ohonynt yn cael eu cyflwyno yn ddiweddarach eleni fel rhan Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd a gyflwynwyd yn ddiweddar.

Darllenwch fwy yma

 

Image

09/04/24 - Rhaid i drigolion ddod â phrawf adnabod â llun wrth bleidleisio ym mis Mai

Bydd angen i drigolion Caerdydd ddangos prawf adnabod ffotograffig i bleidleisio yn etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu ar 2 Mai.

Darllenwch fwy yma