Back
Y newyddion gennym ni - 04/12/23

Image

30/11/23 - Academi Atgyweiriadau yn helpu i dyfu gweithlu medrus y Cyngor

Mae un o fentrau cyflogaeth allweddol Cyngor Caerdydd yn profi ei werth wrth helpu'r rhai sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau mewn crefftau newydd gan gymryd camau breision ar hyd eu llwybr gyrfa.

Darllenwch fwy yma

 

Image

30/11/23 - Gwelliannau cerdded a beicio: Heol y Sanatoriwm, Stryd Lydan, Heol Lansdowne a Grosvenor Street, Treganna.

Mae'r cynllun yn rhan o brosiect teithio llesol ar gyfer Treganna sy'n cael ei ariannu gan grant gan Lywodraeth Cymru.

Darllenwch fwy yma

 

Image

29/11/23 - Treial Fareshare Cymru i gynhyrchu ‘prydau parod' o fwyd dros ben

Bydd Fareshare Cymru yn dechrau treial chwe mis i gynhyrchu prydau parod iach a chynaliadwy a wneir o fwyd dros ben ar ôl symud yn llwyddiannus i gam nesaf Her Bwyd Cynaliadwy.

Darllenwch fwy yma

 

Image

28/11/23 - Gwasanaeth Coffa'r Nadolig yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig

Cynhelir Gwasanaeth Coffa Eciwmenaidd y Nadolig yng Nghapel y Wenallt yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig ddydd Sul, 10 Rhagfyr, am 2pm.

Darllenwch fwy yma

 

Image

28/11/23 - Gofyn i gymuned Butetown 'alw heibio' i rannu ei barn am ddyfodol Parc y Gamlas

Gofynnir i drigolion Butetown helpu i ddatblygu uwchgynllun newydd ar gyfer Parc y Gamlas drwy rannu eu barn am y parc mewn sesiwn galw heibio a gynhelir ym Mhafiliwn Butetown.

Darllenwch fwy yma

 

Image

28/11/23 - Y prentisiaid a 'syrthiodd mewn cariad â'r swydd' bellach yn gofalu am barciau Caerdydd

Mae prentis ifanc a 'syrthiodd mewn cariad â'r swydd ar unwaith' wedi dod yn un o'r recriwtiaid parhaol diweddaraf sy'n gweithio i Gaerdydd ym mharciau eiconig y ddinas.

Darllenwch fwy yma