Diweddaraf Datganiadau

Image
Heddiw, Ddydd Gwener 17 Mai 2019, anrhydeddwyd y Fonesig Shirley Bassey DBE â Rhyddfraint Dinas a Sir Caerdydd.
Image
Mae rhaglen leoli myfyrwyr yn Nhîm Comisiynu a Chaffael Cyngor Caerdydd wedi ennill gwobr Rhagoriaeth ym Maes Caffael Cyhoeddus Cyfleoedd Llywodraeth (CLl) genedlaethol ar gyfer 2019/20.
Image
Cymerwyd camau yn erbyn WOW Bar yn dilyn nifer sylweddol o gwynion am sŵn cerddoriaeth a chanu uchel, yn hwyr y nos ac ymlaen i’r oriau mân drannoeth.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi amlinellu ei gynllun cyflawni ar gyfer 2,000 o gartrefi cyngor newydd dros y blynyddoedd i ddod.
Image
Mae Llyfrgelloedd Cymru’n chwarae eu rhan mewn Cymru hapusach ac iachach gyda lansiad ymgyrch newydd i hybu lles y wlad.
Image
Bydd llety newydd dros dro a wnaed o gynhwysyddion llongau yn cynnig lle byw arloesol o ansawdd uchel i deuluoedd digartref yng Nghaerdydd cyn bo hir.
Image
Mae wedi’i ddatgelu bod llyfrgell Caerdydd yn un o'r darparwyr gorau o weithgareddau plant yn y ddinas gan y wefan weithgareddau i deuluoedd, Hoop.
Image
Ddydd Sadwrn, 18 Mai, bydd rhai strydoedd yng nghanol y ddinas yn cael eu cau o 1pm tan 7pm ar gyfer y digwyddiad Monster Jam yn Stadiwm Principality. Bydd y brif sioe yn cychwyn am 3pm ac yn gorffen am 5pm.
Image
Mae pobl sy’n camddefnyddio bathodynnau glas anabledd i barcio eu ceir yn cael eu rhybuddio gan y Cyngor heddiw, yn dilyn nifer o bryderon sydd wedi’u codi.
Image
Bydd fferm solar newydd Caerdydd – maint 20 cae Stadiwm Principality – yn creu digon o ynni Gwyrdd i bweru tua 2,900 o gartrefi bob blwyddyn am 35 o flynyddoedd.
Image
Bydd cynlluniau ar gyfer 450 o gartrefi cyngor newydd ar gyrion canol dinas Caerdydd yn cymryd cam arall ymlaen, yn ôl adroddiad i Gabinet Cyngor Caerdydd.
Image
Residential areas across Cardiff are set to benefit from the rollout of 23,750 new LED street lights which will save the council almost half a million pounds in energy costs each year and reduce the authority’s carbon dioxide (Co2) emissions by 836 tonne
Image
Bydd Spice Girls yn perfformio yn Stadiwm Principality ar 27 Mai.
Image
Bydd Caerdydd yn dathlu Diwrnod Dim Ceir arall ddydd Sul 12 Mai ac mae croeso i bawb fynychu i fwynhau Caerdydd a hawlio eich strydoedd yn ôl.
Image
Bydd Diwrnod Etholiadau Senedd Ewrop ddydd Iau, 23 Mai.
Image
Bydd Cwpan Criced Dynion y Byd yr ICC yn dechrau’n swyddogol ddydd Gwener 31 Mai pan ddaw’r ddinas ynghyd mewn ymgais i dorri record dal a chyfnewid er mwyn trosglwyddo’r bêl i ddau Gapten y gêm gyntaf yn y ddinas.