Diweddaraf Datganiadau

Image
Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i ysgolion er mwyn iddynt allu cynllunio i ddisgyblion ddychwelyd ar 29 Mehefin i "ailgydio, dal i fyny, paratoi ar gyfer yr haf a mis Medi"
Image
Gweithredwyd cam cyntaf y cynllun peilot ar Wellfield Road dros y penwythnos, gyda lleoedd parcio wedi'u dileu o bob ochr y ffordd a chonau traffig dros dro i ehangu'r palmentydd er mayn i'r y cyhoedd allu dilyn mesurau ymbellhau cymdeithasol.
Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: sut i osgoi problemau gyda gwylanod a phlâu; y tîm cynhwysiant blynyddoedd cynnar yn annog pobl i 'alw mewn' i'w grŵp un drwy'r cyfryngau cymdeithasol; clod i'n timau...
Image
“Pan gymeradwyodd y Pwyllgor Cynllunio’r datblygiad hwn, roedd y manylion tirlunio wedi eu rhoi’n fanwl. Roedd hyn yn cynnwys adroddiad coed, datganiad dull ar sut y dylid torri’r coed, ynghyd â manylion ar y coed, y planhigion a llwyni sydd i’w plannu
Image
Dyma ddiweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: cynnal cyfarfod Cabinet Cyngor Caerdydd ar-lein; Project Pontio Rhithwir ar gyfer ysgolion ar waith; Clwb Ieuenctid Cŵl Pobl Fyddar Caerdydd; a apêl gan Ken o'r Tîm Glanhau Strydoedd...
Image
Mae Project Pontio Rhithwir sy'n helpu plant sy'n gadael yr ysgol gynradd i baratoi ar gyfer dechrau yn yr ysgol uwchradd ym mis Medi, ar waith yng Nghaerdydd.
Image
Yn y diweddariad COVID-19 diweddaraf gan Gyngor Caerdydd: canllawiau wedi'u cyhoeddi i helpu ysgolion, colegau a lleoliadau gofal plant; cyflwyno miloedd o declynnau wrth i Gaerdydd ymateb i amddifadedd digidol; a ‘Gwybod, Gweld, Gweithredu'...
Image
Dyma'r diweddaraf ar COVID-19 gan Gyngor Caerdydd: bydd y cynllun grant i fusnesau a effeithir gan yr argyfwng COVID-19 yn cau i geisiadau newydd ar 30 Mehefin 2020; yr ardaloedd sy'n cael casgliadau gwastraff gardd...
Image
Mae rhagor o gyfundrefnau torri gwair ‘unwaith’ sy’n dda i bryfed peillio wedi eu mabwysiadu mewn 18 safle newydd ledled Caerdydd
Image
Yn y diweddariad ar COVID-19 a gafwyd heddiw gan Gyngor Caerdydd: gweithredwyd cam cyntaf y cynllun peilot ar Wellfield Road dros y penwythnos, gyda lleoedd parcio wedi'u dileu o bob ochr y ffordd a chonau traffig dros dro i ehangu'r palmentydd...
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (8 Mehefin)
Image
Croeso i ddiweddariad COVID-19 olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: datgelu cynlluniau Caerdydd i ddod allan o'r cyfnod cloi fel un o ddinasoedd ‘mwyaf diogel' y DG; eglurhad o fil £29m COVID-19 i Gyngor Caerdydd; a mae gwefan newydd i help
Image
Datgelwyd dadansoddiad o amcan gost ymateb i Covid-19 o £29m i Gyngor Caerdydd rhwng mis Ebrill a diwedd Mehefin mewn adroddiad i Gabinet yr awdurdod.
Image
Creu systemau cerdded unffordd i ddiogelu’r cyhoedd, gosod mannau croesawu i esbonio sut bydd symud o amgylch canol y ddinas yn gweithio ac agor tiroedd Castell Caerdydd i greu sgwâr cyhoeddus ‘newydd’ i fusnesau lleol ei ddefnyddio - yw dim ond rhai o’
Image
Mae gwefan newydd i helpu pobl i reoli eu harian wedi cael ei lansio yr wythnos hon.
Image
Dyma ddiweddariad COVID-19 Cyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: yr ardaloedd sy'n cael casgliadau gwastraff gardd dydd Sadwrn yma; cynllunio ailddechrau ym maes addysg Caerdydd; a COVID-19, ymateb Cyngor Caerdydd mewn rhifau.