Diweddaraf Datganiadau

Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd yn cwmpasu: achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; prydau ysgol am ddim i barhau gydol y gwyliau; defnydd o nextbike am ddim a 1,000 o goed i ysgolion i nodi lansio Caerdydd Un Blaned...
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gwneud cynlluniau i sicrhau bod teuluoedd â phlant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn gallu parhau i fanteisio ar y ddarpariaeth yn ystod gwyliau'r ysgol.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Bydd camerâu gorfodi mewn nifer o ysgolion ledled y ddinas yn cael eu hactifadu o heddiw ymlaen i wella diogelwch, helpu disgyblion a theuluoedd i gynnal ymbellhau cymdeithasol ar adegau gollwng a chasglu ac annog teithio llesol.
Image
Defnydd am ddim o'r nextbike a 1,000 o goed i ysgolion er mwyn lansio strategaeth Un Blaned Caerdydd
Image
• Bydd camau 2 a 3 rhaglen Cartrefi Caerdydd yn cynnwys adeiladu 1,050 o gartrefi newydd ar 16 o safleoedd ledled Caerdydd yn ystod y 7 mlynedd nesaf
Image
Gallai Parc Bute yng Nghaerdydd fod yn cael bwyty newydd i wasanaethu ardal ogleddol y man gwyrdd poblogaidd yng nghanol y ddinas.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; Diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; a safle profi galw i mewn newydd i agor yng Nghaerdydd.
Image
Mae Gwarchodfa Natur Fferm y Fforest a Pharc Hailey wedi cael Baneri Gwyrdd mawr eu bri am y tro cyntaf, sy'n golygu bod gan 14 o barciau a mannau gwyrdd a reolir gan Gyngor Caerdydd yr anrhydedd ryngwladol mawr ei heisiau hon erbyn hyn.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; y diweddaraf am achosion sy'n effeithio ar ysgolion; a 5 pheth y dylai pob myfyriwr yng Nghaerdydd ei wybod am eu gwastraff a'u...
Image
Achosion a Phrofion Caerdydd (Data'r 7 Diwrnod Diwethaf). Diweddariad ar Achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Os yw’ch mab, merch, wŷr neu wyres, ffrind neu berthynas yn dechrau ym Mhrifysgol Caerdydd y flwyddyn hon bydd yn gwybod bod llawer o bethau i’w dysgu yn byw oddi cartref.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (12 Hydref)
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: achosion a phrofion Caerdydd; diweddariad ar ysgolion a effeithiwyd gan COVID-19; casgliadau gwastraff gardd gwyrdd wedi'u hatal dros fisoedd y gaeaf; gwelliannau yn ansawdd...
Image
Datgelwyd cynllun newydd uchelgeisiol gan Gyngor Caerdydd i yrru’r ddinas tuag at ddod yn ddinas niwtral o ran carbon erbyn 2030.
Image
Bydd gwersi cerddoriaeth mewn ysgolion yn ailddechrau y mis hwn ar ôl iddynt gael eu canslo dros dro oherwydd COVID-19.