Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae 125 o gridiau carthffos y ddinas wedi cael eu dwyn ers canol mis Gorffennaf.
Image
Mae’r Cyngor yn lansio cynllun ailgylchu gwastraff masnachol, sy’n cynnig y gwerth gorau am arian i gwsmeriaid.
Image
Mae Estyn wedi barnu fod Ysgol Gynradd Pen-y-Bryn yng Nghaerdydd yn ysgol dda, yr ail radd uchaf sy'n bosibl, a hynny yn y pum maes y mae arolygiaeth addysg Cymru yn edrych arnyn nhw.
Image
Mae Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Blant a Theuluoedd, y Cynghorydd Graham Hinchey, yn ychwanegu ei gefnogaeth i'r Wythnos Mabwysiadu Genedlaethol.
Image
Gorchmynnwyd landlord o Gymru i dalu’n ôl bron £4,000 a dalwyd iddo wrth iddo weithredu’n ddidrwydded.
Image
Cydnabuwyd Cyngor Caerdydd am ei ymrwymiad i les ariannol ei weithlu yng ngwobrau Undebau Credyd Cymru.
Image
Mae gwyddoniaeth yn ysbrydoli disgyblion ysgol Caerdydd wrth iddyn nhw gefnogi ymchwil arloesol i'r modd y gall peillio rhai planhigion arwain at ddatblygu cyffuriau i drin cyflyrau meddygol difrifol.
Image
Ar 29 Gorfennaf 1943 roedd gŵr ifanc o Bergen yn Norwy y eistedd mewn awyren fomio Halifax dros diroedd yr Almaen ger Hamburg pan saethwyd yr awyren i lawr gan daflegrau atal awyrennau Almaenig. Rywsut, goroesodd y crash ac wedi pum niwrnod ar ffo fe'i d
Image
Mae cynlluniau ar gyfer datrysiadau tai arloesol i helpu i fynd i’r afael â’r angen cynyddol am gartrefi fforddiadwy o safon da yn y ddinas wedi cael cyllid gan Lywodraeth Cymru.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi gosod pum bin bonion sigarennau arbennig sydd wedi’u dylunio i holi barn ysmygwyr fel rhan o’r ymgyrch Carwch Eich Cartref.
Image
Cafodd ffigur anhygoel o 96% o’r holl wastraff a daflwyd yn Hanner Marathon Prifysgol Caerdydd ei ailgylchu.
Image
Mae digwyddiadau wedi eu cynllunio i arddangos proses wleidyddol Caerdydd a chynyddu ymgysylltiad yn rhan o’r Wythnos Democratiaeth Leol.
Image
Ddoe (11 Hydref), plediodd Alvin George Chisholm o Avondale Road yn Grangetown yn euog i 12 cyhuddiad yn Llys Ynadon Caerdydd am gyfres o droseddau o ran eiddo yr oedd yn berchen arno ac yn ei roi ar osod yn Clive Street yn Grangetown.
Image
Mae’n Fis Hanes Pobl Dduon, adeg i fyfyrio ar hanes pobl dduon a dysgu o’r gorffennol er mwyn gwella’r dyfodol
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi croesawu’r newyddion y bydd prifddinas Cymru yn cynnal Cwpan y Bydd i Bobl Ddigartref 2019.
Image
12/10/18 - Rhannu Bywyd
Lansiwyd project celfyddydol dwy flynedd heddiw yn canolbwyntio ar fywydau pobl digartref yng Nghaerdydd, sydd â’r nod o dynnu rhai o’r rhwystrau.