Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae Caerdydd wedi ymuno â mudiad dydd Sadwrn Teg byd-eang, gan roi cyfle'r penwythnos hwn i drigolion ac ymwelwyr â'r ddinas anghofio Dydd Gwener Du a dathlu pŵer y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth i newid y byd.
Image
Bydd Cymru’n herio’r Barbariaid ddydd Sadwrn 30 Tachwedd yn Stadiwm Principality.
Image
Cynhelir Gwasanaeth Coffa Eciwmenaidd y Nadolig yng Nghapel y Wenallt yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig ar ddydd Sul, 8 Rhagfyr, am 2pm.
Image
Mae person ifanc a wrthododd arian am ei waith dylunio graffeg gan ofyn am gael ei dalu â choeden yn lle hynny, wedi plannu'r gyntaf o 3500 o goed newydd yng Nghaerdydd.
Image
Mae Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn Lecwydd wedi agor eu Canolfan Adnoddau Arbenigol, Yr Hafan, yn swyddogol.
Image
Yn ystod yr hydref, gall dail ar y strydoedd achosi problemau mawr yn y ddinas.
Image
Mae pump o bobl wedi eu herlyn yn Llys Ynadon Caerdydd ddydd Iau, 21 Tachwedd am gamddefnyddio ‘r cynllun bathodyn glas yng Nghaerdydd.
Image
Cafwyd hyd i chwilod duon wrth ymyl bag agored o flawd, baw a bryntni ar y llawr, y waliau a'r offer, yn ogystal â bagiau gwastraff agored a adawyd mewn ardaloedd paratoi bwyd.
Image
Cymerodd 100 o bobl ran ym Mhencampwriaeth Rhwyfo Dan Do Cymru gyntaf (PRhDDC) - a 20 mlynedd, tair record byd a llawer o beiriannau rhwyfo yn ddiweddarach, disgwylir i'r digwyddiad eleni yng Nghanolfan Hamdden Trem y Môr ddenu mwy na 1,600
Image
Bydd cyfres o ddigwyddiadau ledled Caerdydd yn yr wythnosau i ddod i gefnogi Diwrnod Rhuban Gwyn ar 25 Tachwedd, sef Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig dros ddiddymu trais yn erbyn menywod a merched.
Image
Daw'r gystadleuaeth talent gerddorol, y Gig Fawr yn ôl am nawfed flynedd gyda gwobrau mawr a chyfleoedd mawr i gerddorion yn ne Cymru.
Image
Mae cynllun newydd ar waith er mwyn adnabod, blaenoriaethu a gwella Hawliau Tramwy tan 2030.
Image
Heddiw (dydd Mercher 20 Tachwedd), bu plant Caerdydd yn dathlu Diwrnod Plant y Byd, diwrnod blynyddol UNICEF ar gyfer plant yn gweithredu dros blant. Bu'r digwyddiad yn gyfle i blant a phobl ifanc ddod ynghyd i ddathlu'r cynnydd a wnaed i wella eu hawlia
Image
Cafodd gweledigaeth newydd i Addysg a Dysgu yng Nghaerdydd ei lansio ddoe, (Dydd Mawrth 19 Tachwedd) yn Neuadd y Ddinas.
Image
Mae cyn-berchennog bwyty adnabyddus, yr Himalaya ar Heol Wellfield, Caerdydd wedi derbyn dirwy sydd dros £1000 am gyfres o droseddau hylendid bwyd.
Image
Bydd Arglwydd Faer Caerdydd, y Gwir Anrhydeddus Gynghorydd Dan De’Ath yn agor “Dr Seuss’ How the Grinch Stole Christmas! The Musical” sy’n agor ar ddydd Iau 21 Tachwedd yn Arena Motorpoint.