Diweddaraf Datganiadau

Image
Ymunodd Steve Border â thîm rheoli gwastraff Caerdydd fel casglwr gwastraff ar 8 Ionawr 1973.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi y dyfarnwyd y contract i gynllunio cartref newydd Ysgol Uwchradd Fitzalan i Kier. Dyma'r cynllun diweddaraf i'w gyflawni o dan Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif ac Addysg Band B Caerdydd.
Image
Beth sy’n digwydd? – Gweithgareddau Gwyliau’r Haf 26 Awst – 1 Medi
Image
Beth sy’n digwydd – Gweithgareddau gwyliau’r haf 19 Awst – 25 Awst
Image
Beth sy’n digwydd – Gweithgareddau gwyliau’r haf 12 Awst – 18 Awst
Image
• Mae tîm amlddisgyblaeth ar gael i helpu unigolion i fynd i’r afael â’u problemau. Mae’r tîm hwn yn cynnwys gweithiwr cyffuriau ac alcohol, nyrsys, gweithwyr cymdeithasol, gweithiwr therapiwtig a chwnselydd, mentoriaid sy’n gyfoedion a mynediad at wasa
Image
Cafwyd cadarnhad heddiw y bydd cyfnewidfa fysiau Caerdydd, y bu disgwyl hir amdani, yn rhan o fargen rhwng Llywodraeth Cymru, y cwmni ariannol mawr Legal & General a datblygwr y Sgwâr Ganolog, Rightacres Property.
Image
Cardiff’s much anticipated bus interchange has today been confirmed as part of a deal between Welsh Government, financial giant Legal & General and Central Square developer, Rightacres Property.
Image
Bydd Manchester United yn herio AC Milan yn yng Nghwpan Ryngwladol y Pencampwyr yn Stadiwm Principality ar 3 Awst.
Image
Manchester United will be taking on AC Milan in the International Champions Cup at Principality Stadium on August 3rd.
Image
Mae wythnos lawn o bêl-droed rhyngwladol ar ei ffordd i Gaerdydd wrth i’r brifddinas baratoi at gynnal Cwpan y Byd y Digartref 2019.
Image
Mae dyn ifanc a oedd yn cysgu ar strydoedd Caerdydd gynt ac sydd bellach wedi dechrau hyfforddi fel barista mewn siop goffi yn y ddinas wedi siarad am sut cyrhaeddodd isafbwynt ei fywyd cyn achub ar y cyfle i’w ailadeiladu gyda chymorth gwasanaethau diga
Image
Mae Ysgol Gymraeg Treganna yn Nhreganna wedi sgorio'n ‘wych' mewn dau o'r pum maes a arolygwyd gan Estyn - y sgôr uchaf posibl, ac yn 'dda' yn y tri chategori eraill y edrychwyd arnynt gan arolygaeth addysg Cymru.
Image
Beth sy’n digwydd – Gweithgareddau gwyliau’r haf 5 Awst – 11 Awst
Image
Estyn: ‘Gofal, cymorth a chanllawiau o safon uchel' yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Santes Monica
Image
Mae disgyblion o ysgol gynradd yng Nghaerdydd wedi bod yn cyfnewid yr ystafell ddosbarth am wersi cwbl wahanol yn ddiweddar mewn project pontio’r cenedlaethau sy’n dod â’r gymuned ynghyd.