Diweddaraf Datganiadau

Image
Heddiw mae Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd, y Cyng. Dianne Rees, yn cyflwyno siec gwerth £200k i'r elusen Arch Noa o ganlyniad i arian a godwyd yn ystod ei blwyddyn yn y swydd, y swm mwyaf a godwyd i elusen Arglwydd Faer gan unrhyw Arglwydd Faer
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn cefnogi’r Wythnos Gweithredu ar Ddementia eleni gyda chyfres o ddigwyddiadau ledled y ddinas.
Image
Ar ddydd Gwener 31 Mai, ddiwrnod cyn gêm gyntaf Cwpan Criced Dynion y Byd yr ICC yn Stadiwm Cymru Caerdydd, bydd y ddinas yn gefnlen i ddigwyddiad dal a chyfnewid enfawr ac unigryw.
Image
Mae’r gyfres nesaf o Ŵyl Straeon Ditectif a Choffi Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd ar ei ffordd.
Image
Heddiw, Ddydd Gwener 17 Mai 2019, anrhydeddwyd y Fonesig Shirley Bassey DBE â Rhyddfraint Dinas a Sir Caerdydd.
Image
Mae rhaglen leoli myfyrwyr yn Nhîm Comisiynu a Chaffael Cyngor Caerdydd wedi ennill gwobr Rhagoriaeth ym Maes Caffael Cyhoeddus Cyfleoedd Llywodraeth (CLl) genedlaethol ar gyfer 2019/20.
Image
Cymerwyd camau yn erbyn WOW Bar yn dilyn nifer sylweddol o gwynion am sŵn cerddoriaeth a chanu uchel, yn hwyr y nos ac ymlaen i’r oriau mân drannoeth.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi amlinellu ei gynllun cyflawni ar gyfer 2,000 o gartrefi cyngor newydd dros y blynyddoedd i ddod.
Image
Mae Llyfrgelloedd Cymru’n chwarae eu rhan mewn Cymru hapusach ac iachach gyda lansiad ymgyrch newydd i hybu lles y wlad.
Image
Bydd llety newydd dros dro a wnaed o gynhwysyddion llongau yn cynnig lle byw arloesol o ansawdd uchel i deuluoedd digartref yng Nghaerdydd cyn bo hir.
Image
Mae wedi’i ddatgelu bod llyfrgell Caerdydd yn un o'r darparwyr gorau o weithgareddau plant yn y ddinas gan y wefan weithgareddau i deuluoedd, Hoop.
Image
Ddydd Sadwrn, 18 Mai, bydd rhai strydoedd yng nghanol y ddinas yn cael eu cau o 1pm tan 7pm ar gyfer y digwyddiad Monster Jam yn Stadiwm Principality. Bydd y brif sioe yn cychwyn am 3pm ac yn gorffen am 5pm.
Image
Mae pobl sy’n camddefnyddio bathodynnau glas anabledd i barcio eu ceir yn cael eu rhybuddio gan y Cyngor heddiw, yn dilyn nifer o bryderon sydd wedi’u codi.
Image
Bydd fferm solar newydd Caerdydd – maint 20 cae Stadiwm Principality – yn creu digon o ynni Gwyrdd i bweru tua 2,900 o gartrefi bob blwyddyn am 35 o flynyddoedd.
Image
Bydd cynlluniau ar gyfer 450 o gartrefi cyngor newydd ar gyrion canol dinas Caerdydd yn cymryd cam arall ymlaen, yn ôl adroddiad i Gabinet Cyngor Caerdydd.
Image
Residential areas across Cardiff are set to benefit from the rollout of 23,750 new LED street lights which will save the council almost half a million pounds in energy costs each year and reduce the authority’s carbon dioxide (Co2) emissions by 836 tonne