Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd Beyoncé a Jay Z yn perfformio yn Stadiwm Principality ddydd Mercher 6 Mehefin. Bydd rhai o ffyrdd canol y ddinas ar gau o 6.00pm i 11.30pm i helpu gyda’r digwyddiad.
Image
Cyrhaeddodd Ras Fôr Volvo y brifddinas y penwythnos hwn ar gyfer Cam Caerdydd, fydd yn para pythefnos. I nodi'r achlysur pwysig hwn, daeth arbenigwyr o'r DU ac Ewrop at ei gilydd heddiw i ystyried y weledigaeth ar gyfer dyfodol Bae Caerdydd.
Image
Mae Cofeb Ryfel restredig Gradd 2 yn Radur ar ei gorau unwaith eto yn dilyn gwaith hanfodol i wella ei chyflwr.
Image
Mae Channel 4 wedi cyhoeddi bod cynnig Caerdydd i fod yn gartref i bencadlys newydd y darlledwr wedi cyrraedd y rhestr fer.
Image
Y penwythnos diwethaf cyrhaeddodd Ras Fôr Volvo yng Nghaerdydd gan mai'r ddinas fydd yn rhoi cartref i'r ras hwylio ryngwladol pan fydd yn glanio yn y DU. I nodi'r digwyddiad mae arbenigwyr diwydiant o'r DU ac Ewrop wedi dod ynghyd i ddathlu Blwyddyn y M
Image
Mae campfa mewn canolfan hamdden yn y ddinas wedi ei hadnewyddu diolch i fuddsoddiad mawr gan Gyngor Caerdydd.
Image
Mae Ras Fôr Volvo wedi cyrraedd yng Nghaerdydd ac i ddathlu'r achlysur nodedig hwn, bydd arbenigwyr y diwydiant o Ewrop a'r DU yn cyfarfod i ystyried pwysigrwydd treftadaeth forol Caerdydd
Image
Mae Grangetown Werddach wedi ennill Gwobr Peirianneg Project 2018 yng Ngwobrau Diwydiant Dŵr y DU, a gynhaliwyd yn Birmingham wythnos diwethaf.
Image
Mae aelodau'r gymuned Foslemaidd wedi gwahodd pawb yng Nghaerdydd i ymuno â nhw mewn digwyddiad arbennig i ddathlu Ramadan Iftar, neu dorri'r ympryd.
Image
Mae disgwyl i ddwsinau o feicwyr fynd ar daith feics dorfol drwy Gaerdydd i ddathlu ehangu cynllun rhannu beics ‘nextbike’ y ddinas.
Image
Mewn ychydig dros wythnos, bydd cyfres hwylio enwocaf y byd yn cyrraedd Caerdydd ac mae cyflenwr swyddogol Ras Fôr Volvo, Musto, wedi'i gyhoeddi yn bartner dinas groeso ar gyfer Cam Caerdydd.
Image
Mae Arglwydd Faer newydd Caerdydd wedi cyhoeddi mai Elusen Ysbyty Plant Noah's Ark fydd yr elusen ddewisol ar gyfer ei blwyddyn yn y swydd.
Image
Agorwyd Campws Cymunedol y Dwyrain, sef cartref newydd Ysgol Uwchradd y Dwyrain a Choleg Caerdydd a'r Fro, yn swyddogol heddiw gan Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, a'r Cynghorydd Bob Derbyshire, Arglwydd Faer Caerdydd.
Image
Bydd gwasanaethau ychwanegol gan y Cyngor a darparwyr trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer Ras Fôr Volvo a fydd yng Nghaerdydd rhwng 27 Mai a 10 Mehefin.
Image
Daw grŵp o bobl ynghyd i wau yn rheolaidd mewn llyfrgell yn y ddinas i helpu pobl sy’n dioddef o ddemensia.
Image
Caiff Caerdydd sy’n Deall Demensia – mudiad i annog a chefnogi sefydliadau, busnesau lleol a grwpiau cymunedol yn y ddinas i fod yn fwy ystyriol o ddemensia, ei lansio’n swyddogol wythnos nesaf.