Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae ymgyrch hysbysebu newydd wedi’i lansio i annog pobl ifanc a gwladolion tramor cymwys sy'n byw yng Nghaerdydd i gofrestru i bleidleisio.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Mae'r ymgyrch i nodi llwyddiannau Torwyr Cod Rygbi Bae Caerdydd wedi denu cefnogaeth y cyhoedd gan Lefarydd Tŷ'r Cyffredin, y Gwir Anrhydeddus Syr Lindsay Hoyle AS.
Image
Mae symbolau pabi wedi'u paentio ar ffyrdd ochr wrth ymyl cofebion rhyfel mewn un ar ddeg o leoliadau ledled Caerdydd, fel arwydd o barch at y milwyr sydd wedi gwasanaethu, ymladd a marw dros eu gwlad.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: Cynnal adolygiad o Wasanaethau hamdden Caerdydd yn dilyn gostyngiad o 50% mewn presenoldeb oherwydd COVID-19; yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; diweddariad ar...
Image
Mae’r Cyngor yn gofyn i bobl Grangetown rannu eu barn ar ailddatblygiad arfaethedig ystâd Trem y Môr.
Image
Bwriedir cynnal adolygiad o gyfleusterau a gweithrediadau hamdden Caerdydd, a ddarperir gan fenter gymdeithasol GLL, i fynd i'r afael ag effaith Covid-19.
Image
Dyma ddiweddariad gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: map a thabl sy'n dangos nifer yr achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf; a'r ysgolion diweddaraf yr effeithiwyd arnynt gan COVID-19.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 02/11/20
Image
Mae grantiau ar gael i fusnesau bach sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol yn sgil y cyfnod atal.
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, yn cwmpasu: Gwasanaeth y Cofio eleni, a gynhelir yng Nghaerdydd, ar gael i'w wylio'n fyw ar-lein; achosion a phrofion COVID-19; diweddariad ar ysgolion sydd wedi eu heffeithio gan COVID-19...
Image
Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan y Prif Weinidog am Daliadau Hunan-ynysu rydym wrthi'n gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gwblhau manylion y cynllun.
Image
Mae trefniadau wedi'u gwneud eleni a fydd yn caniatáu i aelodau o'r cyhoedd gymryd rhan yng Ngwasanaeth Cofio Cenedlaethol Cymru, yn ddiogel yn eu cartrefi eu hunain.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Cyn diwedd tymor yr Hydref bydd pob ysgol brif ffrwd yng Nghaerdydd yn cael swp o ddyfeisiau Chromebook newydd sy'n cyfateb i grŵp blwyddyn lawn o ddisgyblion yn eu hysgol. Bydd cyfanswm o 10,000 o ddyfeisiau newydd yn cael eu dosbarthu i ysgolion ledle