Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma ddiweddariad gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: map a thabl sy'n dangos nifer yr achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf; a'r ysgolion diweddaraf yr effeithiwyd arnynt gan COVID-19.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 02/11/20
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, yn cwmpasu: Gwasanaeth y Cofio eleni, a gynhelir yng Nghaerdydd, ar gael i'w wylio'n fyw ar-lein; achosion a phrofion COVID-19; diweddariad ar ysgolion sydd wedi eu heffeithio gan COVID-19...
Image
Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan y Prif Weinidog am Daliadau Hunan-ynysu rydym wrthi'n gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gwblhau manylion y cynllun.
Image
Mae trefniadau wedi'u gwneud eleni a fydd yn caniatáu i aelodau o'r cyhoedd gymryd rhan yng Ngwasanaeth Cofio Cenedlaethol Cymru, yn ddiogel yn eu cartrefi eu hunain.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: mae gwefan newydd Digwyddiadau'r Hybiau wedi'i lansio; yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; a gofalwr ysgol yn ymddeol ar ôl 22 o flynyddoedd; Gweithgareddau hanner...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 26/10/20
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd yn cwmpasu: newidiadau i wasanaethau Cyngor Caerdydd yn sgil cyfyngiadau ‘Cyfnod Atal' Llywodraeth Cymru; achosion a phrofion COVID-19; diweddariad ar ysgolion a effeithiwyd gan COVID-19; Holi...
Image
Daw cyfyngiadau Cyfnod Atal Llywodraeth Cymru i rym am 6pm heno.
Image
Mae arolwg blynyddol y Cyngor sy’n rhoi’r cyfle i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd i rannu eu safbwyntiau am wasanaethau cyhoeddus yn y ddinas wedi cael ei lansio.
Image
Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod Diwethaf. Diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion 22 Hydref 2020.
Image
Bydd newidiadau i wasanaethau Cynghori a’r Gwasanaeth i Mewn i Waith, hybiau a llyfrgelloedd ac atgyweiriadau i dai cyngor yn cael eu cyflwyno o ddiwedd yr wythnos hon, yn unol â'r mesurau 'cyfnod atal' diweddaraf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru
Image
Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod Diwethaf; Diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion 21 Hydref 2020.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cynlluniau dros dro wedi eu cynnig ar gyfer Stryd y Castell; cartrefi arloesol er mwyn helpu mynd i'r afael â digartrefedd; yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd...