Back
Y newyddion gennym ni - 11/12/23

Image

08/12/23 - Heriau digynsail yn arwain at argyfwng tai yn y ddinas

Mae Caerdydd yn wynebu sefyllfa o argyfwng tai, gyda phwysau eithriadol ar wasanaethau digartrefedd a galw parhaus amdanynt.

Darllenwch fwy yma

 

Image

08/12/23 - Sky i agor Hyb Digidol Sky Up cyntaf yng Nghymru mewn partneriaeth â Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Caerdydd

Mewn partneriaeth â Gwasanaethau Ieuenctid Cyngor Caerdydd, mae Sky wedi agor ei hyb digidol cyntaf i Gymru, yng Nghanolfan Ieuenctid Eastmoor yn y Sblot.

Darllenwch fwy yma

 

 

Image

08/12/23 - Y Cyngor yn cynllunio Canolfan newydd i hyrwyddo byw'n annibynnol

Mae Cyngor Caerdydd, mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, yn cynnig adeiladu Canolfan Lles Byw'n Annibynnol newydd.

Darllenwch fwy yma

 

Image

08/12/23 - Cynllun llogi beiciau ar y stryd Caerdydd a Bro Morgannwg i ddod i ben ym mis Ionawr, 2024

Bydd cynllun llogi beiciau ar y stryd Caerdydd a Bro Morgannwg yn dod i ben o fis Ionawr, ond mae gwaith i gyflwyno gwasanaeth newydd, gwell eisoes ar y gweill.

Darllenwch fwy yma

 

Image

06/12/23 - Mae Ysgol Uwchradd Llanisien yn cael ei chydnabod am ragoriaeth gynhwysol gan Estyn

Mae Ysgol Uwchradd Llanisien yng Nghaerdydd wedi derbyn canmoliaeth gan Estyn am ei hymrwymiad i ddarparu amgylchedd dysgu bywiog a chynhwysol i 1694 o ddisgyblion yr ysgol.

Darllenwch fwy yma

 

Image

05/12/23 - Trefniadau Derbyn i Ysgolion yng Nghaerdydd ar gyfer 2025/26

Mae ymgynghoriad yn fyw sy'n gyfle i bobl ddysgu am newidiadau arfaethedig i Drefniadau Derbyn i Ysgolion Cyngor Caerdydd ar gyfer y flwyddyn academaidd 2025-2026

Darllenwch fwy yma

 

Image

05/12/23 - Canmol Ysgol Gynradd Rhiwbeina am ei hymrwymiad i ragoriaeth mewn addysg gan Estyn

Mewn arolygiad diweddar a gynhaliwyd gan Estyn, Arolygiaeth Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, cafodd Ysgol Gynradd Rhiwbeina yng Nghaerdydd ei chydnabod am ei hymrwymiad i ragoriaeth mewn addysg a'i hamgylchedd dysgu bywiog.

Darllenwch fwy yma

 

Image

04/12/23 - Mae data yn dangos bod ansawdd aer yng Nghaerdydd yn gwella o'i gymharu â lefelau cyn COVID ond mae gwaith i'w wneud o h

Mae'r data ansawdd aer ar gyfer 2022 yn dangos bod aer y ddinas yn lanach o'i gymharu â lefelau cyn y pandemig, er ei fod yn derbyn bod mwy o waith i'w wneud mewn ardaloedd penodol o'r ddinas.

Darllenwch fwy yma