Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: niferoedd achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (10 Ionawr - 16 Ionawr); cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro Morgannwg; a pob practis..
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: niferoedd achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (09 Ionawr - 15 Ionawr); a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro Morgannwg.
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro; niferoedd achosion a phrofion COVID-19; a paratoi ar gyfer Storm Christoph.
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: thabl a map sy'n dangos nifer yr achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (07 Ionawr - 13 Ionawr); a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 11/01/21
Image
Yn dilyn ein gwaith i gael gwared ar ailgylchu a gwastraff gardd rydym am roi gwybod i breswylwyr bod ôl-groniad o finiau gwastraff gardd a choed Nadolig nad ydym wedi gallu eu clirio o hyd.
Image
Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro; niferoedd achosion a phrofion COVID-19; a datganiad gan Aelod Cabinet ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu.
Image
Mae achosion COVID-19 Caerdydd yn codi, gyda 379.1 achos fesul 100,000 o'r boblogaeth ar hyn o bryd - i fyny o'r ffigur o 366.3 a gyhoeddwyd ddoe.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion COVID-19 presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; diweddariad statws brechu; a dewis i deuluoedd sy'n derbyn Prydau Ysgol Am Ddim.
Image
Dyma ddiweddariad gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys, thabl a map sy'n dangos nifer yr achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (31 Rhagfyr - 06 Ionawr).
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 11/01/21
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd: achosion a phrofion COVID-19; ymgynghoriad ar gyllideb flwyddyn nesaf y Cyngor; Caerdydd yn parhau i fynd i'r afael ag amddifadedd digidol.
Image
Mae angen i Gyngor Caerdydd ddod o hyd i £16.4m i fantoli'r cyfrifon yn 2021/22 a gofynnir i drigolion y ddinas am eu barn ar flaenoriaethau'r cyngor ar gyfer pennu ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn i ddod.
Image
Mae nifer yr achosion o COVID-19 yng Nghaerdydd yn parhau yn hynod uchel, ac mae Cymru yn parhau i od ar Lefel Rhybudd 4.
Image
Adeg hon yr wythnos diwethaf, cafodd 18.7% o'r bobl a gafodd prawf COVID-19 yng Nghaerdydd ganlyniad positif. Y ffigur hwnnw heddiw yw 25.6%. Aros gartref, achub bywydau, diogelu'r GIG.
Image
Mae achosion o COVID-19 yng Nghaerdydd yn parhau i fod yn uchel iawn, ac yn uwch na gweddill Cymru.